Türkiye'de Yılda 8 Kez Doktora Gidiyor

Türkiye’nin sağlık hizmetleri raporunda şaşırtan veriler yer aldı. Buna göre Türkler yılda 8.2 kez doktora gidiyor. 100 bin kişiye 172 hekim düşüyor.

Türkiye'de Yılda 8 Kez Doktora Gidiyor
21 Kasım 2014 Cuma 10:48

Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si­’n­den Doç. Dr. Meh­met Ak­man, bi­rin­ci ba­sa­mak sağ­lık hiz­met­le­ri du­rum ra­po­ru ha­zır­la­dı. Ra­po­ra gö­re te­mel sağ­lık hiz­met­le­ri­ne ay­rı­lan büt­çe, 2003-2009 dö­ne­min­de yıl­lık or­ta­la­ma yüz­de 23,7 art­tı ve 1 mil­yon 135 bin TL iken, 4 mil­yon 82 TL’­ye yük­sel­di.

DOK­TOR YE­TER­SİZ

Tür­ki­ye­’de 2012 yı­lın­da 100 bin ki­şi­ye 172 he­kim dü­şer­ken, AB or­ta­la­ma­sı 2011 yı­lı için 336. Hem­şi­re sa­yı­sı 2012 yı­lın­da Tür­ki­ye­’de 249 iken 2011 yı­lı için AB or­ta­la­ma­sı 689.  Bi­rin­ci ba­sa­mak­ta ça­lı­şan he­kim sa­yı­sı 2002’den 2010’a ka­dar yüz­de 11 art­tı. Bu­na bağ­lı ola­rak has­ta sa­yı­sın­da da 2.5 kat ar­tış göz­len­di. Ra­po­ra gö­re ki­şi ba­şı­na dü­şen yıl­lık po­lik­li­nik baş­vu­ru sa­yı­sı 8.2 olur­ken bu ra­kam OECD ül­ke or­ta­la­ma­sı olan 6.4’ün çok üze­rin­de bu­lun­du.

PRATİSYEN SAYISI SINIRLI

Ra­por­da sağ­lık per­so­ne­li sa­yı­sın­da­ki ar­tı­şa yer ve­ril­di. 2002 ile 2012 ara­sın­da­ki 10 yıl­lık sü­re­de yak­la­şık 25 bin ye­ni uz­man ye­ti­şir­ken, pra­tis­yen he­kim sa­yı­sın­da­ki ar­tı­şın 8 bin ile sı­nır­lı ol­du­ğu gö­rül­dü.

Önemli Olan Nitelikli Klinik

Ra­por­da “Ül­ke­miz­de sağ­lık ala­nın­da tek­no­lo­ji­nin ge­re­ğin­de ve et­kin kul­la­nıl­ma­sı is­te­ni­yor­sa, bi­rin­ci ba­sa­mak odak­lı re­form ve dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı, ayak­tan te­da­vi hiz­met­le­rin­de bi­rin­ci ba­sa­ma­ğın pa­yı­nın ar­tı­rıl­ma­sı, ki­şi ba­şı­na dü­şen po­lik­li­nik zi­ya­ret­le­ri­nin ni­ce­li­ğin­den çok ni­te­li­ği­nin sor­gu­lan­ma­sı uy­gun ola­cak­tı­r” de­nil­di.BUGÜN GAZETESİ 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.