Türkiye'de Bebek Ölümleri 69 Yıl Sonra Arttış Gösterdi

Hü­kü­me­tin üç ço­cuk tav­si­ye­sin­den sağ­lık hiz­met­le­ri na­si­bi­ni ala­ma­dı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın büt­çe­sin­den an­ne-ço­cuk sağ­lı­ğı­na pay ay­rıl­ma­yın­ca be­bek ölüm­le­ri 69 yıl son­ra art­tı.

Türkiye'de Bebek Ölümleri 69 Yıl Sonra Arttış Gösterdi
13 Aralık 2014 Cumartesi 09:28

CHP’­nin 2015 yı­lı büt­çe ka­nu­nu Plan Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru­’na yaz­dı­ğı mu­ha­le­fet şer­hin­de sağ­lık büt­çe­si­ne iliş­kin çar­pı­cı tes­pit­ler yer al­dı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın 20 mil­yar 378 mil­yon li­ra olan 2015 yı­lı büt­çe­si­nin, 12 mil­yar 342 mil­yon li­ra­sı­nın per­so­nele, 6 mil­yar 200 mil­yon lirasının mal ve hiz­met alı­mına, 1 mil­yar 836 mil­yon li­ra­sı­nın ise ya­tı­rım­la­rı­na git­ti­ği be­lir­til­di.

Mu­ha­le­fet şer­hin­de ko­ru­yu­cu sağ­lık hiz­met­le­ri­ne ye­ter­li pay ay­rıl­ma­ma­sı ne­de­niy­le, 1945 yı­lın­dan be­ri düş­mek­te olan be­bek ölüm hı­zı­nın 69 yıl­dır ilk kez ar­ta­rak, 2012 yı­lın­da 7,4’ten 2013’te 7,8’e yük­sel­di­ği     ifa­de edil­di.

600 BE­BEK ÖL­DÜ

Ka­ba bir he­sap­la yıl­da 600 be­be­ğin faz­la­dan öl­me­si an­la­mı­na gel­di­ği vur­gu­lan­dı. Ben­zer şe­kil­de an­ne ölüm hı­zı­nda da göz­le gö­rü­lür bir ar­tış göz­len­di.

Sağ­lık hiz­met­le­ri­ne har­ca­na­cak SGK büt­çe­sin­de­ki 77,5 mil­yar li­ra­dan, ko­ru­yu­cu personel sağ­lık hiz­met­le­ri­ni ay­rı­lan pa­ya da yer ve­ril­di. Top­lam rakamın 575 mil­yon li­ra ol­du­ğu­na işa­ret edi­le­rek, hü­kü­me­tin va­tan­da­şın sağ­lı­ğı­na di­rekt hiz­met için ya­pı­la­cak ya­tı­rı­mın, top­lam harcamalarının yüz­de 1’i bi­le ol­ma­dı­ğı vur­gu­lan­dı.

KIZAMIK TEHLİKESİ

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın aşı­la­ma­da çok yük­sek oran­lar­dan söz et­me­si­ne rağ­men, 2009’da yıl­lık kı­za­mık va­ka­sı sa­yı­sı 4 iken bu ra­ka­mın 2013’te 7 bin 405’e yük­sel­di­ği kay­de­dil­di. Bu va­ka­la­rın sa­de­ce 674’ü­nün ya­ban­cı va­ka ol­ma­sı­nın aşı­la­ma­da­ki ba­şa­rı­sız­lı­ğı gös­ter­di­ği vur­gu­lan­dı.BUGÜN GAZETESİ 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.