Türkiye Sağlık Sorunlarını Google'a Soruyor..

Türkiye, sağlık sorunlarını Google’a soruyor. Sağlık konusunda internete başvuru oranlarının incelendiği araştırmada, Google’dan ayda 20 milyon arama yapıldığı belirlendi. Araştırmada ayrıca, halkın yüzde 36’sının aldığı ilaçları hiç kullanmadan çöpe attığı ortaya çıktı.

Türkiye Sağlık Sorunlarını Google'a Soruyor..
21 Şubat 2014 Cuma 10:23

Sağ­lık ko­nu­sun­da in­ter­ne­te baş­vu­ru oran­la­rı­nın in­ce­len­di­ği araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı­na gö­re, 35 mil­yon in­ter­net, 8 mil­yon ki­şi­nin mo­bil in­ter­net kul­la­nı­cı­sı ol­du­ğu Tür­ki­ye­’de, sağ­lık ko­nu­sun­da Go­og­le­’dan ay­da 20 mil­yon ara­ma ya­pıl­dı­ğı be­lir­len­di. Sağ­lık­la il­gi­li ara­ma­la­rın, has­ta ve ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan te­da­vi yön­tem­le­ri, has­ta­lık­lar ve semp­tom­lar hak­kın­da­ki bil­gi­le­re hız­lı ve ko­lay ula­şıl­ma­sı ne­de­niy­le ter­cih edil­di­ği be­lir­til­di. Araş­tır­ma­da ay­rı­ca va­tan­daş­la­rın yüz­de 36’sı­nın al­dı­ğı ilaç­la­rı hiç kul­lan­ma­dan çö­pe at­tı­ğı­na yer ve­ril­di.
 
SAĞ­LIK BA­KAN­LI­ĞI Sİ­TE KUR­MA­LI
 
Ulus Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Uz­man Dok­tor Or­han Koç araş­tır­may­la il­gi­li, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın bil­gi­le­ri­ni gün­cel­len­di­ği si­te kur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın biz­zat ken­di­si­nin bil­di­ği, bil­gi­le­ri­ni gün­cel­le­di­ği bir si­te kur­ma­sı çok an­lam­lı olu­r” de­di. Has­ta­la­rın ra­hat­sız­lı­ğıy­la il­gi­li bil­gi­le­ri, he­kim­ler ye­ri­ne in­ter­net­ten al­dık­la­rı­nı söy­le­yen Or­han Koç, “Has­ta­lar, in­ter­net­te duy­duk­la­rı gü­ve­ni dok­to­ra kar­şı bes­le­me­me­si so­run oluş­tu­ru­yor. Bu açı­dan ve­ri­le­rin, ana­liz edil­miş ol­ma­sı ge­re­kir. İn­ter­net­te kon­trol­süz bir si­te ya­pı­lan­ma­sı hâ­ki­m” di­ye ko­nuş­tu.
 
KRİTİK NOKTA HASTA DOKTOR İLİŞKİSİ
 
Türk Nöroloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Levent Ertuğrul İnan araştırma sonuçlarıyla ilgili, Türkiye’de çok fazla insanın hastalığıyla ilgili bilgi alıp yol çizdiğini söyledi. Ertuğrul, kritik noktanın hastanın doktoruyla samimi bir ilişki geliştirmesi olduğunu belirterek, “Hasta, doktora öğrenmek istediklerini sorarsa doktor da fikrini belirtip internet sitesi önerirse faydalı olur” dedi.
 
ÖMER OZAN - BUGÜN GAZETESİ


Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.