Türk Sağlık Sen Gaziantep Şube Rahatsızlığını Dile Getirdi

Basın açıklamasının orjinalini aşağıdan vermeden önce şu açıklamayı yapma gereği duyuyoruz,

Türk Sağlık Sen Gaziantep Şube Rahatsızlığını Dile Getirdi
Basın açıklamasının orjinalini aşağıdan vermeden önce şu açıklamayı yapma gereği duyuyoruz,

Üyelerinin büyük çoğunluğu sağlık memuru, hemşire, sağlık teknisyeni olan bir sendikanın bu branşlardan mezunların yönetciliğini tartışması, ortaya atması ve örnek vermesi son derece olumsuz bir düşüncedir. 

Başta Türk Sağlık genel merkez yöneticileri olmak üzere Türk Sağlık SEN'in, Sağlık SEN'in, SES'in, yönetim kadroları % 90'ı sağlık memuru ve sağlık teknisyenlerinden oluşmaktadır. Sağlık Hizmet kolunda görev yapanlarında % 70'i sağlık personelidir

Sağlık Memurları ve hemşireler bu ülkede sendika genel başkanlığıda, genel müdürlükte, milletvekliğide yaptı. Sağlık teknisyenlerinin idareciliğin polemik konusu olması vahim bir hatadır. Sağlıkta bir yönetici olacaksa elbette hemşireler sağlık  memurları ve sağlık teknisyenleri arasından olacaktır.

Ayrıca; Genel İdari Hizmet sınıfı personel ile idarecilik birbirine karıştırımamalıdır. Söz konusu basın açıklamasında örnek verilen sağlık teknisyenleride, il sağlık müdürüde sağlık hizmetleri sınıfı personeldir. Sağlık Hizmetleri sınıfı personel il müdürü olacak ama il müdür yardımcısı yada şube müdürü olamayacak mı? 

Tekelci Müdür haberiyle ilgili yapılan açıklamada sağlık teknisyenlerinden bashedilmesi abestir.  Sendika söz konusu durum karşısında haklı bir basın açıklaması yaparken sağlık teknisyenlerini konun işine sokmasında art niyet aramıyor ancak yanlış bir örnek verildiğini açıklamak istiyoruz. Rahatsızlığımızı bilmenizi ister  Gaziantep Türk Sağlık SEN'e görevlerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla

personelsaglikhaber.net

------------

Türk Sağlık SEN Şube HABERİ;

Yeter artık!!!
Gazi Şehrin İtibarını Daha Fazla Zedelemeyin!!!
Son günlerde bazı internet sitelerinde, yazılı ve görsel basında, Gazi şehrimizin imajını zedeleyen haberler hakkında, Şube Başkanımız Kemal Kazak bir basın açıklaması düzenledi. Kazak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Geçtiğimiz günlerde bazı özel haber sitelerinde ve yazılı basında "Sağlıkta Sağlıksız İşler" ve "Tekel'ci Müdür " başlıklı haberler, Gaziantep'te doğmuş, Gaziantep'te yaşayan ve Gaziantep'te faaliyet gösteren bir sendika Yönetim Kurulu olarak, kentimizin imajını zedelediğini düşünmekteyiz.
Zira cennet ülkemizin diğer illerinde çalışan çok sayıda sağlık çalışanı dostlarımız, bizleri arayarak Gazi kentte ne oluyor? Sorusunu sordukları için ve Gazi şehrimizin itibarının kaybedilmemesi adına Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu olarak aşağıdaki açıklamayı yapıyoruz.
Kimler tarafından servis edildiği bilinmeyen haberlere bakıldığında, 2 milyon nüfusa yaklaşan bir şehrin, sağlık gibi en önemli bir sorununun kısır çekişmelere ve günlük menfaatlere heba edilmesi, Türk Sağlık-Sen üyelerini ve sağduyulu her sağlık çalışanını ziyadesiyle üzmüştür.
Haber içeriklerine bakıldığında özelleşen Tekel'den yaklaşık 2 yıl önce Sağlık Bakanlığı kadrosuna dâhil olan bir kişinin, İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak atanması çok abesmiş gibi gösterilmesi ve o şahısla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü makamının da, eleştiri bombardımanına tutulduğu görülmektedir.
Hâlbuki habere konu olan şahıs, yıllarca özelleşen Tekel'de idarecilik yapmıştır. İl Sağlık Müdürlüğündeki görevi de, Genel İdari Hizmetleri Sınıfına ait bir görevdir. El insaf yani, bir kurumda idareci olarak görev yapmakta iken, başka bir kuruma idareci olarak atanan bir kişi bu kadar acımasızca eleştirilirken, geçmişinde hiçbir idarecilik deneyimi olmayan Sağlık Memurları, Röntgen, Laboratuar ve Anestezi Teknisyenleri gibi Genel İdari Hizmetleri Sınıfında olmayan personellerin idareci olarak yıllarca görev yapmaları, ne eleştirilmiş ne de gündeme gelmiştir.
Şu an Genel İdari Hizmetleri Sınıfında olmayan birçok Sağlık Memuru, Röntgen, Laboratuar ve Anestezi Teknisyenleri kurum idareciliği yaparken, neden gündeme getirilmez? Buradan şu veciz sözü hatırlatmak istiyorum. " Nasıl görmek isterseniz, öyle bakarsınız." Ayrıca; İl Sağlık Müdürlüğünün yeni yönetim kadrosunun hem bu şehrin evlatları olduğu ve hem öteden beri tanındıkları bilinmektedir.


Düsturumuz benim adamım, senin adamın olmamalı. Düsturumuz kaliteli hizmet sunumu ve adalet anlayışı olmalıdır. Şayet bu yeni ekip, Gazi şehrimize yakışır bir hizmet anlayışı ve adalet mizanına uygun davranmaz ise; biz Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi olarak söyleyeceğimizi o zaman söyleriz. Ama yolun daha başındaki bir kadroya ne söylenebilir ki. O halde bekleyip göreceğiz.
Biz önceki il Sağlık Müdürleri ve bütün kurum idarecileri için de ekibi ile çalışmalıdır mantığıyla hareket ettik. Ve bu konu da basın açıklaması da yaptık. Zira başarı da, başarısızlık ta bir ekip işidir. O halde İl Sağlık Müdürünün de kendi ekibi ile çalışması kadar doğal bir şey yoktur. Bu düşüncelerimiz de sadece bir kurum idarecisi için değil, her kurum idarecisi için geçerlidir.
Umut ediyoruz ki; yeni göreve başlayan Prof Dr. Metin KARAKÖK hocamız da ekibiyle birlikte Gazi şehrimize yakışır güzel hizmetlere imza atar. Bizler de gerek sade bir vatandaş, gerek bir sağlık çalışanı ve gerekse de bir sendikacı olarak sonuna kadar destekleriz. Şu bilinmelidir ki; bizim meselemiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir.
Aksi halde Türk Sağlık-Sen'i herkes bilir. Kurulduğu günden bu yana " Haksızlığa karşı mücadele etmeyenler, bir süre sonra hakkıyla birlikte şerefini de kaybeder " bilinciyle hareket etmiştir ve de etmeye de devam edecektir.
Şu bilinmelidir ki; Türk Sağlık-Sen üyelerinden aldığı güçle, her zaman haksızlığın karşısında olmuştur ve de olmaya devam edecektir. Bunun en güzel göstergesi de yıllardan beri yapılan her türlü baskı ve yıldırma politikalarına rağmen, sendikaların kuruluş felsefesine uygun davranmış ve basit ayak oyunlarına tevessül etmemiştir.
Türk Sağlık-Sen; ilkem, önce ülkem felsefesiyle hareket etmektedir. Ancak; sağlık çalışanlarının sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi noktasında da, hiçbir eylemden geri kalmamış ve alanlarda da, sağlık çalışanlarının gür sesi olmuştur.
Sağlık ve eğitim başta olmak üzere, bu şehirde verilen her türlü hizmet, sivil toplum kuruluşu olarak bizleri yakinen ilgilendirmiştir. O sebeple herkes aklını başına almalı ve günlük menfaatler bir tarafa bırakılarak ve bu şehrin vakarına ve vizyonuna yakışır bir tablo sergilenmelidir. Aksi halde vakit çok geç olabilir.
Son sözümüz, işinin ehli olan ve işini hakkaniyet ölçüsünde yapan idarecilere destek vermek olmalıdır diyor, hepinize saygılar sunuyoruz.
Türk Sağlık-Sen
Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu
---

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması