TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE, HANGİ KONULARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK?

TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE, HANGİ KONULARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK?

TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE, HANGİ KONULARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK?

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme”de, kamu görevlileri hakkında 2016 ve 2017 yıllarında geçerli olacak bazı düzenlemeler yapılırken, bazı hususlar konusunda ise çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Ancak, 2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede yer alan ve üzerinde çalışma yapılacağı belirtilen hususlardan bazılarının bugüne kadar gerçekleşmemiş olması, bu yıl imzalanan toplu sözleşmede yer alan ve gerçekleşmesi için çalışma yapılacağı belirtilen hususlarla ilgili olarak endişe yaratmaktadır. Konuya ilişkin haberimiz için tıklayınız …

2016 ve 2017 yıllarında üzerinde çalışma yapılacak olan konular

Bu yıl imzalanan Toplu sözleşmede, gerçekleşmesi için çalışma yapılacağı belirtilen hususlar şunlar:

**İşçilerin memur kadrosuna veya sözleşmeli pozisyona geçirilmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacak.

**Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personeli

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda sözleşmeli statüde çalışan personelin kadroya geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacak.

**4/C personele kadro

(2) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacak.

**Geçici personelin sürekli çalışması

Türkiye İstatistik Kurumunda tam zamanlı olarak istihdam edilen geçici personelin, emekli oluncaya kadar çalışabilmeleri için düzenleme çalışması yapılacak.

**KİT sözleşmeli personelinin temel ücretleri

KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31/1/2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacak.

**KİT sözleşmeli personelinin yıllık izinleri

KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin yıl içinde kullanamadıkları yıllık izinlerinin ertesi yıla devri konusunda çalışma yapılacak.

**Cuma günü öğle tatili

Cuma günleri öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde düzenlenmesine yönelik çalışma yapılacak.

**Havacılık tazminatı ödenmesi

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personelinden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri karşılanan personelin kadro ve pozisyonlarının döner sermayeye aktarılması ve söz konusu prensipler çerçevesinde döner sermayeye gelen kaynaktan bu kapsamda yer alan personelin yararlandırılabilmeleri konusunda çalışma yapılacak.

**Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire başkanlarının ek göstergesi

Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanlarının da yararlanması için düzenleme yapılması yönünde çalışma yapılacak.

2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede, büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire başkanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi konusunda çalışma yapılacağı belirtilmiş ancak bugüne kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştı.

**Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergesi

Genel idare hizmetleri sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamının, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması için düzenleme çalışması yapılacak.

2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede, yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi konusunda çalışma yapılacağı belirtilmiş ancak bugüne kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştı.

**Yükseköğretim personelinin kadro/görev unvan katsayıları

Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan kadro/görev unvan katsayıları konusunda çalışma yapılacak.

**Sağlık personelinin fiili hizmet süresi zammı

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde bu amaçla oluşturulacak komisyon tarafından 2016 yılının sonuna kadar sonuçlandırılması yönünde çalışma yapılacak.**PTT’de çalışan başdağıtıcı ve dağıtıcıların çalışma yaş sınırı

PTT’de çalışan başdağıtıcı ve dağıtıcıların çalışma yaş sınırının “55”den “60”a çıkarılması konusunda çalışma yapılacak.

**Bazı personelin seyyar görev tazminatı

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenebilmesi konusunda çalışma yapılacak.

**Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel ihtiyacı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye bütçesinden karşılanmasına yönelik çalışma yapılacak.

**Denetleme memurlarının durumu

Denizcilik Müsteşarlığında (mülga) denetleme memuru kadrolarında görev yapan personelden 655 sayılı KHK uyarınca memur kadrolarına atanmış olanların veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına atanmaları hususunda çalışma yapılacak.

**Teknikerlerin lisans tamamlaması

Tekniker unvanlı kadrolarda bulunan personelin lisans tamamlayabilmeleri hususunda YÖK’te çalışma yapılacak.

**OGM personelinin rotasyonu

Orman Genel Müdürlüğü personelinin rotasyona tabi tutulup tutulmayacağı hususunda çalışma yapılacak.

**Yüksek Planlama Kurulu kararı

5553 sayılı Tohumculuk Kanununda öngörülen Yüksek Planlama Kurulu kararı çıkarılabilmesi hususunda çalışma yapılacak. (Kayıt altına alınmış çeşitlere ait tohumlukları üreten kamu kuruluşunun (KİT) memur ve sözleşmeli personeline; bir yıllık tutarı onaltı yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan bir aylık brüt asgarî ücret tutarının üç katını geçmemek kaydıyla üretimi teşvik primi ödenmesine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı çıkarılması.)

**Yüksek kurum uzmanlığına atama

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine (mülga) göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak alınıp, 3 yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlik sınavı ile Uzman kadrosuna atanmış olanlardan halen söz konusu kadrolarda bulunanların Yüksek Kurum veya Kurumlardaki Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmalarına ilişkin yasal düzenleme çalışması yapılacak.

**İl kültür ve turizm müdürleri

İl kültür ve turizm müdürlerinin il idare kurulu üyeleri kapsamına alınması yönünde çalışma yapılacak.

**Usta öğreticiler

Kültür ve Sanat Hizmet kolunda yer alan usta öğretici kadrolarında bulunan personelden lisans mezunu olanların eğitim uzmanı kadrosuna atanmalarına yönelik çalışma yapılacak.

**Kültür ve Sanat Hizmet kolu personeli

Kültür ve Sanat Hizmet kolunda yer alan personelin mali haklarına ilişkin konulara yönelik çalışma yapılacak.

**Refakat izni

Refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesine ilişkin çalışma yapılacak.

**Kadro dereceleri

Kadro derecelerine ilişkin çalışma yapılacak.

**Sivil memurlar

Sivil memurların hukuki durumlarına ilişkin çalışma yapılacak.

**İşçilikte geçen süreler

İşçilikte geçen sürelere ilişkin çalışma yapılacak.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması