Tkhk İşçileri 3 Yıllık Sözleşmeyle Alacak

TKHK İşçileri 3 Yıllık Sözleşmeyle Alacak

Tkhk İşçileri 3 Yıllık Sözleşmeyle Alacak
19 Eylül 2014 Cuma 15:13

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 36385208/10.07-323
Konu : Süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yüklenme süresinin üç yıl olması

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı kurumlar 04.01.1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde; "Döner sermayeli işletmeler, süreklilik arz eden hizmet alımları ile maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan tıbbi cihazların hizmet alımı yoluyla temini veya kiralanması için döner sermaye kaynaklarından, gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilir. " şeklinde yer alan hüküm doğrultusunda döner sermaye kaynaklarından hizmet alımlarında yıllara yaygın yüklenme yapabilmektedirler.

Anılan hükümde süre sınırlaması bulunmamakla birlikte Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin, "Hüküm bulunmayan haller" başlıklı 599 uncu maddesinde; "Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 5018 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan diğer yönetmelikler ile 30/12/2006 tarihli ve 26392 mükerrer sayılı Resmi Gazetemde yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin genel esasları, kıyasen uygulanır."şeklinde yer alan hüküm doğrultusunda 5018 sayılı Kanunun 28 maddesine kıyasen yüklenme süresi 3 yılı aşmamak kaydıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeler yapılmakta idi.

11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayınlanan "İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun" 14 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesi değiştirilmiş ve anılan maddeye;

"Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir." şeklinde fıkra eklenmiştir.

Daha önce 3 yıl veya altında sözleşme süresi belirlenmesi idarelerin takdirine bırakılan süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yüklenme süresi, eklenen fıkra ile birlikte 3 yıl olarak belirlenmiştir. Anılan hizmet alımlarının 3 yılın altında yapılması hususu ise üst yöneticinin onayına tabi tutulmuştur.

Bilindiği üzere personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının ne olduğu hususu Kamu İhale Genel Tebliğin 78.1.Maddesinde; "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir. " şeklinde açıkça belirtilmiştir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Kurumun üst yöneticisi Kurum Başkanı" şeklinde hüküm yer almaktadır.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda Kamu Hastane Birlikleri ve bağlı sağlık

tesislerimizce;

1.5018 sayılı Kanuna eklenen anılan fıkra uyarınca süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının yüklenme (sözleşme) süresi başka bir ifadeyle hizmet aliminin süresi bundan sonra 3 yıl olarak belirlenerek ihaleye çıkılacaktır. Bu hüküm 11.09.2014 tarihinden sonra ilana çıkılacak olan ihaleler için geçerlidir.

2.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarmda 3 yılı aşan ihaleler yapılmayacaktır.

3.Anılan fıkranın "...işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir'yhükmüne istinaden 3 yılın altında daha kısa süreli ihalelere üst yönetici onayı (Kurum Başkammızm onayı) ile çıkılabilecektir.

4.Sağlık hizmeti sunumunun ertelenemez ve geciktirilemez olmasından hareketle hizmet sunumunda aksamaların önüne geçilmesi ve gereksiz yazışmalara mahal verilmemesi amacıyla aşağıdaki durumlar için bu yazı ile birlikte üst yönetici onayı verilmiş olup, söz konusu durumlar için Kurumumuzdan herhangi bir izin talebinde bulunulmayacaktır.

a)3 yıl olarak planlanan ve ihaleye çıkılan personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesinin şikayet, itirazen şikayet veya öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda, süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içerisinde ihtiyaçların başka bir ihale/alım (pazarlık, doğrudan temin, açık ihale) yöntemi ile temin edilmesi durumlarında kısa süreli alımlara çıkılabilecektir. Çıkılacak bu ihalelerin/alımların süresi en fazla 6 ayı geçmeyecektir.

b)İlan aşamasında veya ihale sürecinde herhangi bir nedenle ihalenin iptal edilmesi veya devam eden mevcut sözleşmenin süresinden önce herhangi bir nedenle fesih edilmesi durumlarında, öncelikle hemen 3 yıl olarak yeni ihalenin hazırlıklarına başlanarak ihale sonuçlandırılacaktır. Ancak süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen 3 yıllık yeni ihalenin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre için ihtiyaçların karşılanması amacıyla 6 ayı geçmeyen kısa süreli alım yapılabilecektir.

c)3 yıl olarak planlanan ve ihaleye çıkılan personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesinin, şikayet, itirazen şikayet veya öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzaması ve buna bağlı olarak Kamu İhale Genel Tebliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılacak değerlendirmeler sonucunda, 3 yıllık sürenin kısalması durumunda kalan süre için üst yönetici onayı alınmadan sözleşme imzalanabilecektir.

d)3 yıl olarak sözleşme imzalanan personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesinin devam eden sözleşmesinin; ihale kararma veya ihaleye ilişkin itirazen şikayet sonucu verilen Kamu İhale Kurulu Kararma karşı açılacak davalar sonucunda verilen yargı kararları uyarınca sözleşmesinin feshedilmesi ve kalan süre için yeni bir yüklenici ile sözleşme imzalanmasının gerektiği durumlarda kalan süre için üst yönetici onayı alınmadan sözleşme imzalanabilecektir.

e)İhale konusu hizmetin sunulacağı taşınmazda (binada); Bakanlığımız ve Kurum planlamaları doğrultusunda ileriki bir tarihte (1 yıl veya 2 yıl sonra) herhangi bir nedenle faaliyetlerin sonlandırılması planlanmış ise çıkılacak olan ihaleler bu süre dikkate alınarak daha kısa süreli yapılabilecektir.

f)Bu durumlar gerekçelendirilerek ve bir tutanağa bağlanarak (Harcama yetkilisinin onayı ile) 3 yılın altında daha az süreli yapılan ihalenin işlem dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

5.Yukarıda (4 üncü madde de) belirtilen durumların dışında ve herhangi bir nedenle üç yılın altında yapılması zorunluluk arz eden sürekli nitelikteki personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için, ihaleye çıkılmadan önce gerekçeleri ayrıntılı şekilde belirtilerek üst yönetici onayı için Kurum Başkanlığımızdan izin alınacaktır.

6.Bu yazının yayımı tarihinden önce ve 11.09.2014 tarihinden sonra ilan ve duyurusu yapılan süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri süresi 4 üncü madde de belirtilen gerekçelerle 3 yılın altında belirlenmiş ise üst yönetici onayı aranmayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.