Thsk'den Kadro Dereceleri...

THSK'den kadro dereceleri hakkında yazı

Thsk'den Kadro Dereceleri...
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı :37106781
Konu : Kadro dereceleri hk.

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan tüm personelin kayıtları her yıl incelenerek o yıl içinde terfi edecekler tespit edilerek kadro ihtiyaçları Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı alınarak Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra kullanılmaktaydı, bu durum personelin terfiinde gecikmelere neden olmakta, diğer taraftan açıktan ve istifa sonrası atamalarda kadro ihtiyaçları karşılanamadığından sağlık hizmetlerinin sunumunda bir takım aksaklıklara neden olmaktaydı.

Bilindiği üzere; 09/03/2013 tarihli ve 28582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 22 nci maddesiyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait bölümlerinde yer alan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri (SH) Sınıfına ait kadrolardan; Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Uzman (TUTG), Uzman Tabip, Başasistan ve Uzman Diş Tabibi unvanlı olanların dereceleri (1-7); Asistan, Tabip, Diş Tabibi, Veteriner Hekim, Eczacı, Psikolog, Biyolog, Fizyoterapist, Sağlık Fizikçisi, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Antropolog, Odyolog ve Sosyal Çalışmacı unvanlı olanların dereceleri (1-8); Tıbbi Teknolog unvanlı olanların dereceleri (1-9); Sağlık Teknikeri unvanlı olanların dereceleri (1-10); Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru unvanlı olanların dereceleri (1-12); Sağlık Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni ve Laborant unvanlı olanların dereceleri (3-12) ve Hemşire Yardımcısı unvanlı olanların dereceleri (5-12) olarak değiştirilmiştir.Bu kapsamda;

- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarda sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personelin bundan sonraki süreçte derece bazında kadro ihtiyacı olmadığından kadro ve terfi işlemleri zamanında ve yerinde süratle çözüme kavuşturulabilecektir.

- SHS'de çalışan personelin 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 üncü maddesine göre yeşil pasaport almak için müracaat etmesi halinde ilgili makama bildirilecek kadro derecesinde kazanılmış hak aylığı dikkate alınarak kadro derecesi belirtilecektir. (Ör.; Uzman tabip olarak çalışan personelin kadro derecesi (1-7) kazanılmış hak aylık derecesi ise (2/3) olduğunda ilgili makama yazılacak yazıda kadro derecesi 2 dir şeklinde belirtilecektir.)

- SHS'de çalışan personelin kademe ilerlemesi taşra teşkilatlarımızca, kadro derece terfi işlemleri ise merkez teşkilatlarımızca yürütülmeye devam edilecektir.

- Uygulama esnasında 657 sayılı DMK'nın 36 ncı maddesindeki ortak hükümler dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlara riayet edilerek bilgi edinilmesini önemle rica ederim.

Prof.Dr. Nihat TOSUN 
Bakan a. Müstaşar YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması