Teşkilat Yasası Nedeniyle İl İçi Tayin Açıldı

Teşkilat Yasası Nedeniyle İl İçi Tayin Açıldı ; Mayıs, Eylül ve Aralık

Teşkilat Yasası Nedeniyle İl İçi Tayin Açıldı
Karaman Sağlık Müdürlüğü bir ilke imza attı ve şubat döneminde il içi tayin açtı. İl içi tayinler normal şartlarda yılda 3 defa ve Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında olur. Söz konusu durumun diğer illere iyi yöndemi yoksa kötü yöndemi örnek olacağı yoruma açık. Zira il içi atamalarda kimin nereye başvurabileceğine il sağlık müdürlüğünce oluşturulan komisyon karar veriyor. Yangından mal kaçırma operasyonuda yapılabilir, daha iyi hizmet için de.. zira teşkilat yasası uygulamaya başlanıca il sağlık müdürlüğü, halk sağlığı il müdürlüğü ve kamu hastaneleri birliği arasında personel tayini çok zor olacak.
Karaman Sağlık Müdürlüğü Açıklaması;

  02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiş olması nedeni ile İlimizde ilerleyen dönemlerdeki personel planlamasının daha sağlıklı yapılabilmesi için “Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” usul ve esaslarına uygun olarak yerleştirme yapılmak üzere, 2012 yılı Şubat döneminde İl İçi Naklen Tayin işlemi gerçekleştirilecektir. Bunun için aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür:
1 –Unvanlara göre atama yapılması planlanan, açık kadrolar, başvuru için istenen belgeler ile uygulanacak kısıtlamalar hakkındaki bilgiler Müdürlüğümüzün 
www.karamansm.gov.trinternet adresinde yayımlanmış ve aynı zamanda tebliğ edilmek üzere kurumlara gönderilmiştir.
2 – Müracaat edecek personel, tercihlerini belirtir dilekçelerini; kadrolarının bulunduğu veya geçici görevde oldukları yerden üstleri vasıtasıyla göndereceklerdir. Müracaatta kadrolar bütçelerine göre genel bütçeli ve döner sermaye saymanlığı bütçeli olarak ayrılmış olup personelin talep yaparken bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir. Kendine uygun bütçeli kadroya müracaat etmemesi halinde talepler dikkate alınmayacak ve işlem yapılmayacaktır.
3– Atamalar, hizmet puanı esasına göre yapılacağından, müracaat eden personel, PBS sisteminden alacağı, hizmet puanı çıktısını da başvuru dilekçesine ekleyecektir.
4 – Sözleşmeli olarak çalışanlar (4924,4/B,4/C), Ücretsiz izinde (askerlik, doğum ve Aile Sağlığı Elemanları) olan personel, Vekil Ebe - Hemşireler ile çalıştıkları kurumda 17.02.2012 tarihi itibari ile 1 (bir) yılını doldurmayanlar (Sözleşmeli pozisyondan kadroya geçenlerde sözleşmeli çalıştıkları süreleri ile birlikte 1 yılını doldurmuş olmaları gerekmektedir) başvuramayacaklardır. Başvuru yapsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
5 – Sağlık Memuru (Röntgen, Laboratuar, Anestezi) branşlarında açılan kadrolar için, bu branşlardaki teknikerler de müracaat edebilecektir. Ancak ilk ve acil yardım branşında açılan teknisyen ve tekniker kadrolarına aynı unvan ve branşta olan personel müracaat edebilecektir.
6 – Müracaatlar 13.02.2012 tarihinde başlayacak; 17.02.2012 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
7  –    Tayin talebinde bulunup, atanmaya hak kazanan personelin, ataması yapıldıktan sonra; görev yaptığı kurumdan ayrılması halinde personel açığı meydana geldiği durumda, kurum amirleri, söz konusu personelin ayrılışını, atama tarihinden itibaren 2 (iki) ay süre ile geciktirebilecektir.
8 – Son başvuru tarihi olan 17.02.2012 tarihi, mesai bitimine kadar, Müdürlüğümüz Evrak Kaydına girmeyen talepler işleme konulmayacaktır. 

İlanen Duyurulur…             
Dosyaları İndirmek İçin TIKLAYINIZ... 

Sağlık Çalışanlarına Kaliteli Ve Hesaplı Forma İmkanı 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması