Teb:zirai İlaçlar Eczanelerde Satılabilir...

TEB:Zirai ilaçlar eczanelerde satılabilir

Teb:zirai İlaçlar Eczanelerde Satılabilir...
Değerli Basın Mensupları;
Hepinizin de bildiği gibi, birkaç gündür Ziraat Mühendisleri Odası’nın ziraî ilaçların eczanelerde satışı konusunu kamuoyuna sanki ortada bir usûlsüzlük varmış gibi lanse etmesi, bu çerçevede mesleğimizin sınırları ve uzmanlık alanımızla ilgili basına vermiş olduğu beyanlar bizleri fazlasıyla rahatsız etmiştir. Konuya daha fazla sessiz kalamadık; haksız ve mesnetsiz iddialar karşısında bizler de konunun detaylarını sizler aracılığınızla kamuoyuyla paylaşmak istedik.

Biz eczacılar, üniversitelerde 5 yıl boyunca botanik, farmakognozi gibi dallarda almış olduğumuz kapsamlı eğitimin yanı sıra, toksikoloji bilimini öğrenen yegane ilaç uzmanlarıyız. Toksikoloji; zehir bilimidir. Dolayısıyla bu konudaki eğitimi alarak bitkiler için kullanılan ilaçlar hakkında da en yetkin kişiler biz eczacılarız. Böylesi kapsamlı bir eğitimi alan eczacıların uzmanlık alanını tartışmak Ziraat Mühendisleri Odası’nın işi değildir. Kaldı ki, iddia ettikleri gibi, zirai ilaçların eczaneler tarafından temin edilmesini yasaklayan bir yönetmelik de ortada yoktur!

Öte yandan, insan sağlığını her şeyin üzerinde tutan biz eczacılar olarak şunu çok net bir biçimde ifade edebiliriz ki; sağlığını, canını bizlere emanet eden hastalarımızın sağlığını nasıl korumamız gerektiğini de, tarım alanında uzman olan kişilerden öğrenecek değiliz.

Ziraat Mühendisleri Odası’nın söz konusu basın açıklamasında iddia ettiği gibi, bu tür ziraî ilaçların eczanelerden temin edilmesi yeni bir uygulama değildir. Biz eczacılar, özellikle tarımın yoğun olduğu köylerde ve kırsal bölgelerde yıllardır eczanelerimizden zirai ilaç satışı yapmaktayız. Bunun yeni bir uygulama gibi gündeme getirilmesine ve ortada herhangi bir suiistimal varmış gibi mesleğimize saldırılmasına bir anlam verebilmiş değiliz. Nitekim ziraî ilaçların eczanelerden satışı 1953 tarihli ve 6197 Sayılı Eczaneler ve Eczacılık Hakkındaki Kanun’da 6308 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce de mevcuttu. Bu kanun dikkatle incelendiğinde görülecektir ki; Kanunun 28. Maddesi tam 59 yıldır zirai ilaçların eczanelerden satışına izin vermektedir. Dolayısıyla 59 yıldır sesini çıkarmayan Ziraat Mühendisleri Odası’nın bu açıklamasını son derece talihsiz buluyoruz. Zira konuyla ilgili açıklama yapmadan önce Birliğimizi aramış olsalardı tüm bu bilgileri kendileriyle de paylaşırdık.
Diğer yandan zirai ilaçların sadece ziraat mühendisleri tarafından satılacağına dair Ziraat Mühendisleri Odası’nın açıklamalarında atıfta bulunduğu Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun da dâhil olmak üzere herhangi bir hukuksal düzenleme bulunmamaktadır.Değerli Basın Mensupları;

Şunun altını özenle çizmek isteriz ki; ziraî ilaçlar ile insan sağlığını ilgilendiren ilaçlar eczanelerde yan yana değil ayrı raflarda yer almakta, birbirleriyle karışmalarını ve etkileşmelerini engelleyecek şekilde ambalajlar içerisinde ve gereken diğer önlemler alınarak saklanmaktadır. Bu bağlamda Ziraat Mühendisleri Odası’nın bu endişesinin, meseleyi tam olarak kavrayamamaktan kaynaklandığını düşünüyoruz.

Halk sağlığını her şeyin üstünde tutan bir mesleğin mensupları olarak insanların sağlığını nasıl ve ne şekilde korumamız gerektiğini gayet iyi biliyor; eczanelerimizin toplum sağlığının nöbetçisi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Eczacılarımızı hedef alan bu açıklamaları esefle kınıyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ


 YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması