Sağlıkçının "okul" Durumundan Tayine Onay

Yargıdan "Okul" Durumundan Tayine Onay

Sağlıkçının
  Aydın 1. İdare Mahkemesi, Aydın'da çalışan ancak iki çocuğunun okuduğu İzmir'e atanmak isteyen memurun talebinin reddini iptal etti. Mahkeme, memurun çocuklarının merkezi bir sınavla yerleştirildiğine ve yatılı okuma imkanı bulunmadığına işaret ederek, davacının İzmir'e atanma isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığını kaydetti.

Aydın Nazilli'de Toplum Sağlığı Merkezi'nde çevre sağlığı teknisyeni olarak görev yapan Ahmet Ayakdaşı, çocuklarının eğitim durumu nedeniyle İzmir'e atanmak için başvuru yaptı.

Ancak, Ayakdaşı'nın talebi, Sağlık Bakanlığı tarafından, çocukların öğrenim durumu mazeretine dayalı naklen atanma hakkının 4, 5 ve 6. hizmet bölgelerinin D veya C hizmet grubu illeri için geçerli olduğu ve İzmir'in 1. hizmet bölgesi içinde yer aldığı gerekçeleriyle reddedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın talebi reddetmesi üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından açılan davayı görüşen Aydın 1. İdare Mahkemesi kararında, davacının 2009 yılında İzmir'de üniversite kazanan büyük oğlununu devlet yurduna yerleştirilemediğine ve 2011 yılında Karşıyaka Lisesi'ni kazanan diğer çocuğunun da gündüzlü olarak eğitim gördüğüne dikkati çekti.

Kararda, her ne kadar İzmir'in 1. bölge olması nedeniyle çocuğunun öğrenim özrüne dayalı atanabilecek hizmet bölgeleri arasında yer almasa da davacı çocuğunun merkezi bir sınavla yerleştirilmiş olması, yatılı okuma imkanının bulanmaması ve İzmir'de görev yaptığı kadroda ihtiyaç bulunması karşısında İzmir'e atanma talebinin reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedildi.Mahkeme, söz konusu tayin reddi işleminin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracağından yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

-Türk Sağlıksen Genel Başkanı Önder Kahveci-

Mahkeme kararıyla ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memurun çocuğunun bile eğitim hakkının kısıtlanmak istenmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Memurlarımızın şehir dışını kazanan çocukları ile daha yakın olabilmek, onların öğrenimlerini daha iyi yapabilmeleri adına tayin istemektedirler. Böyle bir tayin talebinin reddedilmesi her şeyden önce memurun çocuğuna bile eğitim imkanının kısıtlanması anlamına gelmektedir. Bu son derece vahimdir. Mahkeme de böyle bir durumda tayininin 1 bölge gibi ayrımlara tabi tutulamayacağına hükmetmiştir. İdareler artık memurlara çocuklarının eğitim durumu ile ilgili tayinlerde zorluk çıkarmamalıdır."

Kahveci, mahkemenin hükmettiği yürütmenin durdurulması kararının ardından, davacı Ayakdaşı'nın İzmir iline atamasının yapıldığını da kaydettiYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması