Sağlıkçılar, Hükümetten Yüzde 16 Zam ve 150 TL İstedi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 2016-2017 toplu sözleşme taleplerini açıkladı.

Sağlıkçılar, Hükümetten Yüzde 16 Zam ve 150 TL İstedi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 2016-2017 toplu sözleşme taleplerini açıkladı. Sağlık çalışanlarına 5 yıla 1 yıl yıpranma payının hayata geçirilmesini isteyen Memiş, 2016 yılında yüzde 16 zam ve taban aylığa net 150 TL, 2017’de ise yüzde 14 zam ve taban aylığa net 100 TL ücretlerine zam istediklerini bildirdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu genel yetkili sendikası Sağlık-Sen, 2016-2017 yıllarını kapsayacak, 3. dönem toplu sözleşme taleplerini kamuoyuna açıkladı. 

Toplu sözleşme masasına Sağlık Sen olarak 90’ın üzerinde taleple girdiklerini belirten Memiş, şunları kaydetti: "2016 yılında, birinci 6 ayda yüzde 8, ikinci altı ayda yüzde 8 ve 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere taban aylığına 150 TL zam artı 2015 yılı ekonomik büyüme oranının yüzde 50’si ve üç aylık dönemlerdeki büyüme oranları kadar refah payı artışı artı enflasyon farkı istiyoruz. 2017 yılında, birinci 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 7 ve 1 Ocak 2017’den geçerli olmak üzere taban aylığına 100 TL zam artı 2017 yılında üç aylık dönemlerdeki ekonomik büyüme oranı kadar refah payı artışı artı enflasyon farkı istiyoruz. Gelir vergisi kaynaklı maaş kayıplarının telafisi kamu görevlilerinin yıl boyunca yüzde 15 vergi diliminde vergi ödemesini ve bunu aşan tutarın işveren tarafından karşılanmasını istiyoruz. 2005 yılında sonra göreve başlayan kamu görevlilerine 1 derece verilmesini istiyoruz.’’ 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 5 YILA 1 YIL YIPRANMA PAYI HAYATA GEÇİRİLMELİDİR

Sağlık çalışanlarının sosyal güvenlik mevzuatına göre 'tehlikeli, çok riskli' hizmet grubunda çalıştıklarını dile getiren Memiş, "Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatta olduğu gibi 5 yıla 1 yıl yıpranma payı hayata geçirilmelidir." dedi.

Memiş, sağlık çalışanlarının döner sermaye tavan katsayıları artırılmasını talep ederek şu ifadeleri kullandı: "Döner sermaye tavan oranları hekim dışı sağlık çalışanları için 1,5’dan 2’ye, riskli birimler için 2’den 2,5’a çıkarılmalıdır. Hastanelerde, sağlık müdürlüklerinde ve halk sağlığı il müdürlüklerinde görev yapan hemşire, ebe, sağlık memuru, laborant, sağlık teknisyeni gibi tüm sağlık hizmetleri sınıfı çalışanların, genel idari hizmetler sınıfı çalışanların, teknik hizmetler sınıfı çalışanların ve yardımcı hizmetler sınıfı tüm sağlık çalışanlarının kadro unvan katsayı oranları 0,10 puan artırılmalıdır. Döner sermaye dağıtılırken 5 güne kadar olan izinler, çalışılmayan günden sayılmamalıdır. Bu sayede 5 gün izin alan hekimlerde 300-500 TL, sağlık çalışanlarında 50-200 TL oranında kayıp yaşanmayacak. Dağıtılabilir döner sermaye hesabında hazine hissesi oranı yüzde 15’ten yüzde 1’e düşürülmeli ve döner sermaye tutarı komisyonun inisiyatifinden çıkarılmalıdır. Pratisyen tabip, diş tabibi ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan uzman hekimlerin döner sermaye katsayıları artırılmalıdır. Devlet bir yandan kaçak istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele ederken diğer yandan kendi çalışanına ek ödeme adı altında ödediği ücreti sosyal güvenlik sistemine dahil etmeyerek çalışanların emekli olduklarında hak kaybı yaşamasına sebep olmaktadır. 375 Sayılı KHK’deki sabit ek ödeme oranları, hizmet kolumuzdaki tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için 20 puan artırılmalıdır. 20 puanlık artışın karşılığı ise 158 TL’dir. Sabit ek ödemeler gelir vergisinden muaf olmalıdır. Diğer kamu kurumlarında ek ödemeler gelir vergisine tabi olmazken, Sağlık Bakanlığı’nda döner sermaye bütçesinden verildiği gerekçesiyle gelir vergisi matrahına tabi tutulması sağlık çalışanlarında mağduriyete neden olmaktadır.’’

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI PERSONELİ KADROYA GEÇİRİLMELİDİR

4/C, vekil ebe ve hemşirelerle kamu görevlisi olmayan aile sağlığı personeli kadroya geçirilmesini talep eden Memiş, şöyle devam etti: "Üniversite hastanelerinde çalışanların döner sermaye katsayıları artırılmalıdır. Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayıları ve tavan katsayıları artırılmalıdır. Hekim dışı sağlık çalışanlarına döner sermayeden verilecek asgari ek ödeme oranı artırılmalıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda çalışanlarasosyal hizmet tazminatı verilmelidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görev yapan tüm kamu görevlilerine her ay en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 10’u oranında sosyal hizmet tazminatı ödenmelidir. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında çalışanlara en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 15’i oranında ilave özel hizmet tazminatı verilmelidir. Bu sayede hitap ettikleri kurum çalışanlarının altında ücret alma adaletsizliğinin önüne geçilecek. Adli Tıp Kurumu çalışanlarının ek ödeme tavan katsayıları artırılmalıdır. Türkiye Hudut Ve Sahiller Genel Müdürlüğü personeline en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 15’i oranında ilave Özel Hizmet Tazminatı ödenmelidir."

HEKİMLERİN MECBURİ HİZMET SÜRELERİ KISALTILMALI

Hekimlerin mecburi hizmet süreleri kısaltılmasını isteyen Memiş, "Pratisyen hekim iken 5. ve 6. hizmet bölgesinde mecburi hizmetini tamamlayanların uzman hekimlik ve yan dal uzmanlığı mecburi hizmet süreleri yüzde 50 azaltılmalıdır." dedi. 

Memiş, şu ifadeleri kullandı: "AFAD’a bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların yaşadığı illerde çalışanlara ilave ücret verilmelidir. Söz konusu illerde çalışan tüm sağlık çalışanlarının ek ödeme oranları artırılmalı ve bölgede iki yıl hizmeti olan çalışanlara da en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200’ü oranında ödül verilmelidir. Askeri sağlık tesislerinde görev yapan tüm sivil memurlara, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 20’si oranında ek özel hizmet tazminatı verilmelidir. Kanunda belirtilen uzman hemşire ve uzman ebe olma şartlarını taşıyanlara özel hizmet tazminatı 20 puan artırımlı ödenmelidir. 

Tüm kamu çalışanlarının sabit ek ödemesi mevcutken ve tabip olan sözleşmeli yöneticiler de sabit ücret alıyorken tabip dışı sözleşmeli yöneticilerin sabit ek ödemeden faydalanamaması önemli bir haksızlıktır. Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan hekimlerde olduğu gibi üniversite ve adli tıp çalışanı hekimlere de sabit ek ödeme verilmelidir. Gece nöbeti ücretleri yüzde 20 artırımlı ödenmelidir. Çalışma modellerinin genelinde gece çalışmalarının karşılığı farklı ücretlendirilirken, sağlık çalışanları normal mesainin birim karşılığından çok daha düşük nöbet ücreti almaktadır. Sağlık çalışanlarına ücretsiz kreş hizmeti verilmelidir. Çalışanlarının yarısından çoğu bayan olan ve büyük bir kısmı da nöbet esaslı çalışan sağlık çalışanları için 24 saat açık olan kreş hizmeti en önemli ihtiyaçlardandır. Kreş hizmetinin sağlanamadığı durumlarda büyükşehirlerde 300, diğer illerde 250 TL kreş yardımı yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanın sağlık giderleri, 6 ay süre ile SGK tarafından değil, bizzat şiddet uygulayan kişi tarafından ödenmelidir.’’
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması