SAĞLIK SEN İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE BAŞKANI ABDULLAH KAHRAMAN DA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI!!

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memişin açıklamalarından sonra Sağlık Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Abdullah Kahraman da 3 Ağustos da başlayacak toplu iş görüşmeleri ile ilgili bilgelendirme amaçlı Basın açıklaması yaptı.Basın açıklamasında;

SAĞLIK SEN İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE BAŞKANI ABDULLAH KAHRAMAN DA  BASIN AÇIKLAMASI YAPTI!!

     Toplu sözleşme taleplerini bir reçete ile açıkladı. Kamu İşveren Heyeti’ne emek hazımsızlığı teşhisinin konulduğu reçetede tedavi olarak ise, adaletsiz olmayı önleyen tablet, haksızlık yapmayı engelleyen pastil, Sağlıkta şiddete hayır flakonu, emeğe saygı şurubu yazıldı.

3 Ağustos’da Memur-Sen adına 2,5 milyon kamu görevlisi,  Sağlık-Sen olarak da 500 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanı adına toplu sözleşme masasına oturacaklarını söyleyen Kahraman, aileleriyle birlikte 10 milyondan fazla kişinin yüzünü güldürecek bir sonuçla masadan kalkmak istediklerini kaydetti.
       
       Abdullah Kahramanın açıkladığı taleplerin bazıları şu şekilde:


·  Dağıtılabilir Döner Sermaye Hesabında Hazine Hissesi Oranı %15’ten %1’e düşürülmeli Ve Döner Sermaye Tutarı Komisyonun İnisiyatifinden Çıkarılmalıdır.

·  Pratisyen Tabip, Diş Tabibi Ve Üçüncü Basamak Sağlık Tesislerinde Çalışan Uzman Hekimlerin Döner Sermaye Katsayıları Artırılmalıdır.

·  Sabit Ek Ödeme Oranları 20 Puan Artırılmalıdır.

·  Sabit Ek Ödemeler Gelir Vergisinden Muaf Olmalıdır.

·  4/C, Vekil Ebe Ve Hemşirelerle Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Personeli kadroya Geçirilmelidir.

·  Üniversite Hastanelerinde Çalışanların Döner Sermaye Katsayıları Artırılmalıdır.

·  Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Çalışanlara Sosyal Hizmet Tazminatı verilmelidir.

·  Merkez Teşkilatı Çalışanlarına Döner Sermaye Verilmelidir.

·  Adli Tıp Kurumu Çalışanlarının Ek Ödeme Tavan Katsayıları Artırılmalıdır.

·  Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Personeline En Yüksek Devlet Memuru Maaşının Yüzde 15’i Oranında İlave Özel Hizmet Tazminatı Ödenmelidir

·  Hekimlerin Mecburi Hizmet Süreleri Kısaltılmalıdır.

·  AFAD’a Bağlı Kamplarda Misafir Edilen Yabancı Uyrukluların Yaşadığı İllerde çalışanlara İlave Ücret Verilmelidir.·  Tüm Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Ek Göstergeleri 600 Puan Artırılmalı Ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı Çalışanlara da Ek Gösterge Verilmelidir.

·  Askeri Sağlık Tesislerinde Çalışanlara Sağlık Hizmeti Tazminatı Verilmelidir.

·  Uzman Hemşire Ve Uzman Ebelerin Ücretleri Artırılmalıdır.

·  Kamu Hastane Birlikleri’ndeki Tabip Dışı Sözleşmeli Yöneticilere Sabit Ek Ödeme verilmelidir.

·  Üniversite ve Adli Tıp Kurumu’ndaki Hekimlere Garanti Gelir Verilmelidir.

·  Gece Nöbeti Ücretleri Yüzde 20 Artırımlı Ödenmelidir.

·  Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Kreş Hizmeti Verilmelidir.

·  Yemek Servisi Bulunmayan Yerlerdeki Personele Ve 112’lere Nakdi Yemek Yardımı yapılmalıdır.

·  Riskli Birimlerin Kapsamının Genişletilmeli Ve Komisyonlarda Görevli Çalışanlara Ek Puan Verilmelidir.

·  Tıp Bayramı ve Sosyal Hizmetler Günü’nde Hizmet Kolumuzdaki Tüm Çalışanlara İkramiye Verilmelidir.

·  Sağlık Çalışanlarına Şiddet Uygulayanın Sağlık Giderleri, 6 Ay Süre İle SGK Tarafından Değil, Bizzat Şiddet Uygulayan Kişi Tarafından Ödenmelidir.

KADROYA GEÇİŞ

§   KİT’ler ve kamuda çalışan, memur işi yapan fakat memur olmayan personelin KİT’lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesinin sağlanması,
§   4/B statüsünde görev yapan personel ile 4/C’li personele kadro verilmesi, 4/C’li personelin 4/A ya da sözleşmeli olarak kadro almasının sağlanması
Diğer Talepler

§   Mahkeme kararları çerçevesinde 4/C’li personelin ek ödemeden yararlanması
§   KİT’lerde temel ücret gruplarının 5 ten 3 e indirilmesi ve yeniden düzenlenmesi
§   Sözleşmeli personelin izinlerinin ertesi yıla devredilmesi
§   İşçilikte geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi

Önümüzdeki hafta başlayacak olan Toplu Sözleşme sürecinin, genel seçimlerin hemen sonrasına gelmesi ve seçim sonuçlarına dayalı bir hükümetin oluşmaması nedeniyle farklı bir atmosferde geçeceğini  Kamu görevlilerinin paylarını alacağı kasa, toplu sözleşmeyi düzenleyen yasa, toplu sözleşme müzakerelerinin yürütüleceği masa, Memur-Sen’in de kamu görevlilerine daha çok kazanım üretecek tasa olduğunu dile getirerek, “Güçlü devlet, güçlü kamu personelini gerektirir. Güçlü kamu personeli ise emeğinin hakkı olan ekmeği almakla mümkündür. Bu noktada, hükümete, kamu işverenine kamu görevlilerinin refahını artıracak tekliflerle masaya gelmek sorumluluğu düşüyor. Toplu Sözleşme büyük bir fırsat. Hükümet ve Kamu İşveren Heyetine buradan sesleniyoruz. Kamu görevlilerinin refahını artırma, gelişmişlik düzeylerini yükseltme startını gelin 3 Ağustos’ta birlikte verelim. Kamu görevlilerinin maaşlarında yapılacak artış, tulumbayı çalıştırmak için dökülecek su hükmündedir. Tulumbadan su gelmeye başladığında o su tekrar kaynağına geri döner. Bu yüzden, bu toplu sözleşmeyi kamu görevlilerine ve emeklilere yönelik “sosyal teşvik paketi” olacak şekilde mutabakatla bağlayıp sözleşme imzalayalım” diyerek sözlerini noktaladı.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması