Sağlık Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi

Aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Sağlık Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi
 Sağlık Sen Haberi;Sağlık-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nun, 11 Şubat 2012 tarihinde yapılan toplantısında, sendikal gündem ve hizmet kolumuzun sorunları değerlendirilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:


1- TBMM'ye gönderilen ve ilgili komisyonlarda görüşülmeye devam edilen 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Tasarısı'nın antidemokratik ve yasakçı kimlikle yasalaşmasının kabul edilmesi mümkün değildir. Bu noktada,toplu sözleşmenin hizmet kolu düzeyinde yapılmasının Memur-Sen ve Sağlık-Sen'in olmazsa olmaz koşulu olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz. Başkanlar Kurulu olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm üyelerini, demokratik Türkiye kimliğine yakışan, özgürlükçü, bir yasanın çıkması için göreve çağırıyoruz.

 

2- Sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının yönetim ve örgütlenme süreçlerinde yaşanan ve çalışanların çalışma koşulları ve hakları ile hizmet sunumu sürecini etkileyen değişim süreçlerinde, katılımcı demokrasinin gereğine uygun şekilde, sosyal taraflarla işbirliğinin gözetilmediği görülmektedir. Başkanlar Kurulu olarak, ilgili Bakanlıklara, değişim süreçlerinde çalışanların temsilcileri ile görüşülmesinin demokratik bir sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

 

3- Başkanlar Kurulumuz, sağlığın piyasalaştırılmaması adına, devletin sağlık hizmetleri sunumundaki etkinliğinin güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiğine inanmakta, sağlık hizmeti sunumunun daha nitelikli hale getirilmesi için, Hükümete personel istihdamı konusunda ciddi adımlar atması çağrısında bulunmaktadır.

 

4- Kamu kurum ve kuruluşlarında, başta 4/C'liler olmak üzere sözleşmeli statüde çalıştırılarak ciddi hak mahrumiyetleri yaşatılan personel, kadroya alınmalı ve adil haklara kavuşturulmalıdır. Ayrıca sağlık kurum ve kuruluşlarında memur görevi yürüttüğü halde hizmetli kadrosunda istihdam edilerek hak kaybı yaşatılan personelin memur kadrosuna alınmada sınav şartı kaldırılmalıdır.

 

5- Sağlık kurum ve kuruluşlarında yaşanan fiziksel ve psikolojik şiddet ciddi şekilde iş gücü ve motivasyon kaybına neden olmaktadır. Çalışma ortamları; çalışma güvenliğini, çalışanların iş huzuru ve motivasyonlarını tehdit eden şiddet ve mobbinguygulamalarından arındırılmalı, bu konuda ilgili kesimler, işbirliği içinde, etkin ve sürdürülebilir bir eylem planı oluşturmalıdır. Başkanlar Kurulumuz, Türkiye genelinde tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını etkileyen bu sorunun çözümüne yönelik olarak İstanbul Esenyurt'ta Bakanlık ile yetkili sendika Sağlık-Sen tarafından düzenlenen "Emeğe Saygı, Şiddete Sıfır Tolerans"sempozyumunda verilen mesajlar çerçevesinde, önleyici süreçlerin ivedilikle ve işbirliği içinde hayata geçirilmesi çağrısında bulunmaktadır.

 

6- Sağlık çalışanlarının eğitim taleplerinin karşılanması noktasında Sağlık Bakanlığı, başta YÖK olmak üzere ilgili kurumlarla etkin bir müzakere süreci yürüterek sonuca ulaşmalıdır. YÖK'e ve Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık-Sen tarafından sunulan ve lisans tamamlama hakkı bekleyen sağlık hizmetleri sınıfındaki tüm branşları kapsayan "Sağlık lisansiyerliği" lisans tamamlama programı hayata geçirilmeli ve sağlık çalışanlarının eğitim hakkını gözeten bir yaklaşım içinde mevcut talepler karşılanmalıdır.

 

7- Sosyal hizmet kurumlarında, toplumun en zor kesimlerine hizmet görevi yürüten personelin, ekonomik ve sosyal haklar noktasında yaşadığı problemlerin çözümü; devletin halkına dönük şefkat yüzünü temsil eden bu kurumların geleceği adına önemsenmelidir. Başkanlar Kurulumuz, sosyal hizmet çalışanlarının emeğini önemsemenin bu ülkede sosyal kalkınmanın ve insana verilen değerin öncelikli koşulu olduğuna inanmakta ve Hükümeti çalışanların sorunlarına kulak vermeye çağırmaktadır.

 

8- Başkanlar Kurulumuz, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde yaşanan sorunların ve çalışanlar arasındaki iş barışını bozan uygulamaların sona ermesi çağrısını tekrarlamaktadır. Bu çerçevede; başta ek ödeme tavan oranlarındaki adaletsizliğin sona ermesi ve ek ödemelerin vergi dışı bırakılması konusu olmak üzere; aile hekimliği ve aile sağlığı çalışanlarının hizmet sözleşmelerinden damga vergisi alınmaması, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin özellikli birim kategorisine alınması, sözleşmeli personelin yemek ücretinden muaf tutulması gibi Sağlık-Sen'in haklı taleplerinin, hazırlıkları devam eden Torba Yasa içinde yer alması büyük önem arz etmektedir.

 

9- Başkanlar kurulumuz, yukarıda belirtilen hususlarda, Genel Merkez Yönetim Kurulu, 85 Şubesi, yaklaşık 2500, il, ilçe, kurum temsilcisi ve 160 bin üyesinden aldığı güçle birlik ve bütünlük içinde, sendikal mücadelesini en etkin şekilde sürdürecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur...

 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması