Sağlık Müdürlüğüne Mahkeme Dersi..

Antalya Sağlık Müdürlüğü ve Manavgat Devlet Hastanesinin imza attığı olayda karar verildi.

Sağlık Müdürlüğüne Mahkeme Dersi..
25 Nisan 2013 Perşembe 13:48

2 yıl önce Manavgat 112 görevlilerinin, Manavgat Devlet Hastanesi müdür yardımcısından yediği dayak sonucu 112 görevlilerine yapılan idari soruşturmada ceza verilip, müdür yardımcısı cezasız bırakılmıştı. İşte o müdür yardımcısına müdürlüğün vermediği cezayı mahkeme verdi ve müdür yardımcısını 7 ay 15 gün hapse mahkum etti.

T.C. MANAVGAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2013/85 Esas - 2013/197

T .C.

MANAVGAT

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

- TÜRK MİLLETİ ADINA -

- GEREKÇELİ KARAR -

DOSYA NO : 2013/85

KARAR NO : 2013/197

 

C.SAVCILIĞI ESAS NO :2013/430

HAKİM :MURAT VİRAN 42457

KATİP :HANDE BULAT 133240

 

DAVACI : K.H.

 

KATILAN SANIK LAR : 1- SALİH AYDIN-Celal ve Şaziye oğlu, 02/01/1984 Dörtyol doğumlu, Yozgat, Saraykent, Kösallı nüfusuna kayıtlı olup,halen Yeni Mh. 1021 Sk. No:45/1 Koray Apt. Sarılar Köyü Manavgat adresinde oturur. TC.No:65785255946

: 2- MEHMET ENDER AYGÖR-Mehmet Ali ve Emine oğlu, 26/08/1990 Manavgat doğumlu, Antalya, Manavgat, Cumhuriyet Köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen Cumhuriyet Mh. No:13 Taşağıl Manavgat adresinde oturur. TC.No:13153598904

[VEKİL] LER [İ] : Av.MEHMET DİNÇ-B.evler Mah.Demokrasi Bulvarı Hünkar Apt.No:20 K.2 Manavgat

 

: 3- KAMURAN ÖZTÜRK- Kadir ve İnci oğlu, 17/06/1961 Ankara doğumlu, Ankara, Çankaya, Seyranbağları Mh. nüfusuna kayıtlı olup, halen Side Hastane Lojmanı No:3 Manavgat adresinde oturur. TC.No:15079022792

SUÇ : Yaralama

 

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 20/06/2012 - Saat 23:00 sıraları

 

SUÇ YERİ :İlçemiz Side Beldesi Selimiye Mh. Side Hastane Lojmanı önü

 

KARAR TARİHİ :09/04/2013

 

Yukarıda kimliği belirtilen sanık hakkında yapılan açık yargılama sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Manavgat C.Başsavcılığı'nın 2013/430 Eesas sayılı iddianamesinde özetle, olay tarihinde katılan-sanık Salih Aydın'ın kullandığı ambulansın geri manevra yaptığı esnada katılan-sanık Kamuran Öztürk'e ait 07 SH 125 plaka sayılı araca çarptığı, bu nedenle çıkan tartışmada katılan-sanık Kamuran Öztürk'ün diğer katılan-sanıklara vurduğu, katılan sanıklarında Kamuran Öztürk'e vurarak onu yaraladıkları belirtilerek, sanık Kamuran Öztürk'ün eylemine uyan TCK.nın 86/1, 87/3, 58/1, 53/1, 86/2, 53/1 maddeleri uyarınca, yine diğer sanıklar Salih Aydın ve Mehmet Ender Aygör'ün eylemlerine uyan TCK.nın 86/2, 37/1, 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Mahkememize kamu davası açılmıştır.

Katılan-sanıklar savunmalarında özetle, birbirleri hakkında şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir.

Tanık Nuran Yılmaz Ünal dinlenilmiştir.

Katılan sanıklara ait doktor raporları, bilirkişi Mehmet Tahir Yılmaz'a ait rapor dosyamız içerisindedir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

A-)Her ne kadar katılan sanık MEHMET ENDER AYGÖR'ün olay tarihinde diğer katılan-sanık Salih Aydın ile eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ederek katılan-sanık Kamuran Öztürk'ü basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde yaraladığı belirtilerek eylemine uyan TCK.nın 86/2, 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile Mahkememize kamu davası açılmış ise de, katılan-sanık Kamuran Öztürk'ün doktor raporu ile doğrulanmayan beyanından başka, sanık Mehmet Ender Aygör'ün Kamuran Öztürk'e vurduğuna ilişkin cezalandırılmasına yeterli delilin dosya kapsamında bulunmadığı,sanık hakkında mahkümiyet hükmü kurulması için Mahkememizde vicdani kanaatın oluşmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı yaralama suçundan BERAATINA,

B-1-)Katılan-sanıklar Salih Aydın ile Mehmet Ender Aygör'ün olay tarihinde Manavgat 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda acil tıp teknisyeni olarak çalıştıkları, olay gecesi sanıklar ile tanık olarak dinlenilen Nuran Yılmaz Ünal'ın sorumlu oldukları ambulasın temizliğini yaptıktan sonra sanık Salih Aydın'ın ambulansı yol istikametine doğru döndürmeye çalıştığı, sanık Salih Aydın'ın ambulans ile geri manevra yaptığı sırada arkada park halinde bulunan katılan-sanık Kamuran Öztürk'e ait 07 SH 125 plaka sayılı aracın arka kısmına çarptığı, çıkan sesi duyan katılan-sanık Kamuran Öztürk'ün alkollü ibr şekilde evinin balkonuna çıkarak diğer sanıklara hitaben "Sığamadınız mı kocaman yere, gelip benim arabama çarptınız" diye söylediği, katılan-sanık Kamuran Öztürk'ün bir süre diğer sanıklar ile balkonda konuştuktan sonra evinden aşağıya indiği, çıkan tartışma sırasında katılan-sanık Kamuran Öztürk'in katılan-sanık Salih Aydın'ın burnuna yumruk ile vurduğu, daha sonra katılan sanığı koltuğunun altına alarak vurmaya devam ettiği, katılan-sanık Salih Aydın'ında Kamuran Öztürk'e karşılık verdiği ve ona yumruk ile vurduğu, bu sırada aksi ispatlanmayan ve doktor raporları ile doğrulanan sanık Mehmet Ender Aygör'ün beyanları dikkate alındığında, bu sanığın kavgayı ayırmaya çalıştığı, olay nedeni ile katılan-sanık Salih Aydın'ın doktor raporunda açıklandığı şekilde sağ el 4. matekarp kemiği ile nazal kemiğinin kırıldığı, sanık Kamuran Öztürk'ün bu şekilde üzerine atılı kasten yaralama suçun işlediği anlaşılmakla, suçun işleniş şekli, sanığın kastının yoğunluğu, katılanın doktor raporu dikkate alınarak, hakkaniyete uygun bir ceza tayini için takdiren alt sınırdan temel ceza tayin edilmek suretiyle, sanığın eylemine uyan TCK.nın 86/1 maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

2-)Sanığın eylemi nedeni ile katılan-sanık Salih Aydın'ın sağ el ve burun kemiğinde kırık oluştuğu anlaşılmakla, kırığın hayati fonksiyonlara etkisi dikkate alınarak, sanığın cezasından TCK.nın 87/3 maddesi uyarınca takdiren ½ oranında arttırım yapılarak sanığın 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

3-)Sanık Kamuran Öztürk ile katılan-sanık Salih Aydın arasında kavga anından önce gerçekleşen konuşmaların tam olarak tespit edilememesi, olay nedeni ile sanığında yaralanması hususları dikkate alınarak, şüphe lehe değerlendirilmek suretiyle, sanığın cezasından TCK.nın 29/1 maddesi uyarınca takdiren ½ oranında indirim yapılarak, sanığın 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

4-)Sanığın cezasından TCK.nın 62. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak SANIĞIN 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-)Sanığın cezasından başkaca bir arttırım yada indirim yapılmasına yer olmadığına,

6-)Sanığın cezasının ertelenmesi halinde ileride tekrar suç işlemekten çekineceği yolunda Mahkememize olumlu kanaat gelmemesi dikkate alınarak, sanık hakkında verilen 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin hükmün CMK.nın 231/5 maddesi uyarınca açıklanmasınnı geri bırakılmasına veya TCK.nın 51. maddesi uyarınca ertelenmesine takdiren yer olmadığına,

7-)Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak, sanık hakkında verilen kısa süreli 7 ay 15 gün hapis cezasının takdiren TCK.nın 50/1-a maddesi uyarınca 225 adli gün para cezasına çevrilmesine,

8-)Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak, verilen 225 adli gün para cezasının TCK.nun 52/2 maddesi uyarınca takdiren 1 günü 20-TL'den hesaplanarak SANIĞIN 4.500-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak, sanığa verilen 4.500-TL adli para cezasının TCK.nun 52/4 maddesi uyarınca aydan aya olmak üzere takdiren 10 eşit takside bölünmesine, taksitlerden birisinin zamanında ödenmemesi durumunda geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrileceğinin ihtarına,

C-1-)Sanık Kamuran Öztürk'ün olay günü kavga ortamında katılan-sanık Mehmet Ender Aygör'e yumruk ile vurarak onu doktor raporunda belirtildiği üzere basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde yaraladığı anlaşılmakla, suçun işleniş şekli, sanığın kastının yoğunluğu, doktor raporu dikkate alınarak, hakkaniyete uygun bir ceza tayini için takdiren adli para cezası seçilmek ve alt sınırdan temel ceza tayin edilmek suretiyle sanığın eylemine uyan TCK.nın 86/2 maddesi uyarınca 120 adli gün para cezası ile cezalandırılmasına,

2-)Sanık Kamuran Öztürk ile katılan-sanık Mehmet Ender Aygör arasında kavga anından önce gerçekleşen konuşmaların tam olarak tespit edilememesi dikkate alınarak, şüphe lehe değerlendirilmek suretiyle, sanığın cezasından TCK.nın 29/1 maddesi uyarınca takdiren ½ oranında indirim yapılarak, sanığın 60 adli gün para cezası ile cezalandırılmasına,

3-)Sanığın cezasından TCK.nın 62 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 50 adli gün para cezası ile cezalandırılmasına,

4-)Sanığın cezasından başkaca bir arttırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına,

5-)Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak, verilen 50 adli gün para cezasının TCK.nun 52/2 maddesi uyarınca takdiren 1 günü 20-TL'den hesaplanarak SANIĞIN 1.000-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın sosyal ve ekonomik durumu, paranın alım gücü dikkate alınarak, sanığa verilen 1.000-TL adli para cezasının TCK.nun 52/4 maddesi uyarınca takside bölünmesine takdiren yer olmadığına,

6-)Sanığın ileride tekrar suç işlemekten çekineceği yolunda Mahkememize olumlu kanaat gelmemesi dikkate alınarak, sanığa verilen 1.000-TL adli para cezasına ilişkin hükmün CMK.nın 231/5 maddesi uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına takdiren yer olmadığına,

D-1-)Sanık Salih Aydın'ın olay günü kavga ortamında katılan-sanık Kamuran Öztürk'e yumruk ile vurarak onu doktor raporunda belirtildiği üzere basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde yaraladığı anlaşılmakla, suçun işleniş şekli, sanığın kastının yoğunluğu, doktor raporu dikkate alınarak, hakkaniyete uygun bir ceza tayini için takdiren adli para cezası seçilmek ve alt sınırdan temel ceza tayin edilmek suretiyle sanığın eylemine uyan TCK.nın 86/2 maddesi uyarınca 120 adli gün para cezası ile cezalandırılmasına,

2-)Sanık Salih Aydın ile katılan-sanık Kamuran Öztürk arasında kavga anından önce gerçekleşen konuşmaların tam olarak tespit edilememesi, olay nedeni ile sanığın da kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanması hususları dikkate alınarak, şüphe lehe değerlendirilmek suretiyle, sanığın cezasından TCK.nın 29/1 maddesi uyarınca takdiren 2/3 oranında indirim yapılarak, sanığın 40 adli gün para cezası ile cezalandırılmasına,

3-)Sanığın cezasından TCK.nın 62 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 33 adli gün para cezası ile cezalandırılmasına,

4-)Sanığın cezasından başkaca bir arttırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına,

5-)Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak, verilen 33 adli gün para cezasının TCK.nun 52/2 maddesi uyarınca takdiren 1 günü 20-TL'den hesaplanarak SANIĞIN 660-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak, sanığa verilen 660-TL adli para cezasının TCK.nun 52/4 maddesi uyarınca takside bölünmesine takdiren yer olmadığına,

6-)Sanığın kişiliği, mahkemece gözlemlenen pişmanlığı, suç işleme hususundaki eğilimi karşısında cezasının ertelenmesi halinde ileride bir daha suç işlemekten çekineceği kanaatine varıldığından, SANIĞA VERİLEN 660-TL ADLİ PARA CEZASINA İLİŞKİN HÜKMÜN CMK.NIN 231/5 MADDESİ GEREĞİNCE AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

7-)CMK.nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, bu sürenin denetimli serbestlik tedbiri uygulanmadan ve herhangi bir yükümlülük belirlenmeden, ayrıca rehberlik edecek bir uzman görevlendirmeden GEÇİRİLMESİNE,

8-)Sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde, açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının CMK.nın 231/11 maddesi gereğince ihtarına,

E-)Kararın bir suretinin idari yönden gereğinin takdir ve ifası için Manavgat Kaymakamlığına gönderilmesine,

F-)Katılan-sanıklar Salih Aydın ve Mehmet Ender Aygör kendilerini vekil ile temsil ettirdikleri için hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Av.As.Üc.Tarifesine göre hesaplanan 1.320-TL vekalet ücretinin sanık Kamuran Öztürk'ten alınarak katılan-sanıklara verilmesine,

G-)Adli emanetin 2012/1130 sırasında kayıtlı bulunan ve katılan sanık Kamuran Öztürk'e ait 07 SH 125 plaka sayılı araca ait görüntülerin bulunduğu CD'nin karar kesinleşince dosyada delil olarak saklanmasına,

H-)Olayın çıkış sebebi Kamuran Öztürk'ün diğer katılan sanıklar Salih Aydın ve Mehmet Ender Aygör'ün görev yapmalarını engellemek gibi herhangi bir kastının bulunmadığı dikkate alınarak sanık Kamuran Öztürk hakkında TCK.nın 265/1 maddesi uyarınca hüküm kurulmasına yer olmadığına,

I-)Beraat eden sanık Mehmet Ender Aygör için yapılan yargılama giderlerinin Hazine üzerinde bırakılmasına, yargılama nedeni ile yapılan 90-TL adli tıp, 3 adet davetiye gideri 24-TL, 40-TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 154-TL'nin 57-TL'sinin sanık Kamuran Öztürk'ten bakiye 97-TL'sininde diğer sanık Salih Aydın'dan alınarak Hazineye irat kaydına,

Dair , katılan sanıklar Salih Aydın, Mehmet Ender Aygör, Kamuran Öztürk ile sanıklar Salih ve Mehmet Ender vekili Av. Mehmet Dinç'in yüzünde kararın tüm taraflar için tefhiminden itibaren 7 gün içinde dilekçe verilerek veya sözlü beyan tutanağa geçirilmek sureti ile sanık Kamuran Öztürk ve Mehmet Ender Aygör hakkında kurulan hükümler yönünden Yargıtay ilgili Ceza Dairesinde temyiz yasa yolu, sanık Salih Aydın yönünden kurulan hüküm için de Manavgat Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığında itiraz yasa yolu açık olmak üzere, karara karşı belirtilen süre içerisinde ilgili yasa yollarına müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği hususunun ayrıca ve açıkça ihtarına karar verildi.09/04/2013

Katip 133240

Hakim 42457

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.