Sağlık Lisansiyerlerinin Döner Sermaye Sorunu

Sağlık Lisansiyerlerinin Döner Sorunu

Sağlık Lisansiyerlerinin Döner Sermaye Sorunu
30 Mayıs 2016 Pazartesi 06:19

personelsaglik@gmail.com okuyucu köşesine gelen bir maildir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERFORMANS KALİTE DAİRE BAŞKANLIĞI NEDEN AYRIMCILIK YAPIYOR TÜM KAMUOYUNA GEREKÇESİNİ AÇIKLAMALIDIR.
Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında, Sağlık Müdürlüklerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde, Ana Çocuk sağlığı ve Aile Planlama Merkezi, Verem Savaş Dispanseri gibi birinci basamak Sağlık Kuruluşlarında görev yapan Sağlık alanında kendi branşlarında Lisans ve Yüksek Lisans mezunu binlerce Tıbbi Teknolog, Hemşire, Ebe ve Sağlık Memurlarına yönelik ek ödemede uygulanan ayrımcılığın ve hak kaybıyla alakalı detaylı olarak mağduriyetlerini tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

Bu mağduriyet noktasında defalarca meslektaşlarımız bu ayrımcılığın bir an önce son verilmesi için dilekçe yazmalarına rağmen Sağlık Bakanlığı performans Kalite Daire Başkanlığı bu konuyu görmemezlikten gelmektedir. Bu konunun takipçisi olmanızı sesimizi duyurmanız istiyoruz. Bu yazımızın tüm kamuoyu ile paylaşılmasını ümit ediyoruz.

Sağlık Bakanlığında Tıbbi Teknolog olarak görev yapıyorum. Sağlık Eğitimi alanında Lisans Mezunuyum. Birçok arkadaşımız Yüksek Lisans Mezunudur. Bizim gibi birinci basamak olan Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri gibi yerlerde görev yapan kendi alanında fakülte mezunu veya Yüksek lisans Mezunu olan binlerce Tıbbi Teknolog, Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe arkadaşlarımızda aynı mağduriyetleri yaşamaktadırlar. Bizler burada açıkça ayrımcılık yapıldığını düşünüyoruz. Mağduriyetlerimize gelince;
657 sayılı Kanunun 36. maddesinin A-5 fıkrasında ki hangi bölüm mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı net değildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulundan görüş istedi. Milli Eğitim Bakanlığı en sonunda kimlerin sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığını yüksek öğretim kurulu başkanlığına başvurarak açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19.01.2011 tarihli, 3383 sayılı ve ?Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri? konulu yazılarında; 13.04.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında; Sağlık Yönetimi ile Sağlık Eğitimi Programlarından mezun olanların, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olarak değerlendirilebileceğine karar verildiği belirtilmekte olup, İnönü Üniversitesi Sağlık Eğitimi alanında Lisans Mezunu olduğumdan Yüksek Öğretim Kurulunun 13.04.2006 tarihli kararına göre intibak yapılmak üzere mezuniyet belgemi Personel Genel Müdürlüğüne Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile gönderilerek Personel Genel Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olarak intibakımızı yaptı. ?657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin ?Ortak Hükümler? başlıklı (A) fıkrasının 5. bendinde; ?Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı İle benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dâhil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.? amir hükmü yer almakta olup bu hüküm gereğince Personel Genel Müdürlüğünce intibakımız yapılarak Sağlık bilimleri Lisansiyerlerine verilen derece ve kademe verilerek derecemize bir derece eklenmiştir.
Bir İlimizde görev yapan meslektaşımız Sağlık Bakanlığına dilekçe vererek bizim gibi Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri gurubunda yer alan "Eczacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimci, Psikolog, Biyolog, Veteriner Hekim ve benzeri? meslek gurupları arasında değerlendirilip değerlendirilmediğimiz hususunda görüş istemesi neticesinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu cevabi yazısında ?Sağlık Eğitim fakültesi Lisans Tamamlama Programları mezunları ile lisans tamamlama programı mezunlarının ?Diğer Sağlık Bilimleri Lisansiyeri? tablosuna dahil edilmesi Yükseköğretim Kurulu başkanlığının 05.06.2002 tarih ve 1215-11750 sayılı yazısı ile uygun görüldüğünden özlük haklarının Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri gibi ödenmesi? gerektiği konusunda görüş verilmiştir. Özlük haklarımızdan olan ek ödememizi Personel Genel Müdürlüğünün görüş yazısında belirtildiği üzere bizim gibi Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olan "Eczacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimci, Psikolog, Biyolog, Veteriner Hekim ve benzeri meslek grupları gibi ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Personel Genel Müdürlüğünün ilgili görüş yazısına göre birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan Sağlık alanında Lisans ve Yüksek Lisans yapan binlerce Tıbbi Teknolog, Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe arkadaşlarımız emsalleri olan diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri olan meslek gruplarından daha düşük ek ödeme almaktadırlar. YÖK ve Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün görüş yazısına göre bizimle emsal olan Sağ alanında lisans mezunu Diyetisyen, Çocuk Gelişimci, Psikolog, Biyolog, Veteriner Hekim ve benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri 0,75 ek ödeme kat sayısından ek ödeme alırken neden ,Sağlık alanında Lisans ve Yüksek Lisans yapan binlerce Tıbbi Teknolog, Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe arkadaşlarımız emsallerinden ayrı tutularak 0,40 ek ödeme kat sayısından ek ödeme almaktadırlar. Neden burada bu meslek grubuna ayrımcılık uygulanmaktadır. Sağlık Bakanlığı Performans Kalite Daire Başkanlığı bu konuda gerekçesini kamuoyu ile paylaşmalıdır. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün yazısı açık ve nettir. Tüm sağlık bilimleri lisansiyerlerinin özlük haklarının eşit ödenmesi gerektiği konusunda görüş verirken Performans Kalite Daire Başkanlığı Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olan Tıbbi Teknolog, Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe arkadaşlarımız emsalleri gibi özlük hakkı olan ek ödemesini 0,75 ek ödeme kat sayısından alması için neden işlem tesis etmemektedir. Sendikaların çoğunluğunu Tıbbi Teknolog, Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe arkadaşlarımız oluşturmaktadır. Neden sendikalar bu konuda sessiz kalmaktadır. Sessiz kalmasıyla bu konuyu desteklediklerini düşünmekteyiz.

 Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri grubunda değerlendirilen (Eczacılar, diyetisyen, çocuk gelişim uzmanı, sosyal çalışmacı biyolog, veteriner hekim, hekim, ve benzeri)meslek gruplarının hepsi 0,75 ek ödeme kat sayısından ek ödeme alırken Personel Genel Müdürlüğünce Sağlık bilimleri Lisansiyerleri grubunda yer almamıza rağmen sadece bizlerin bu gruba lisans mezunu hemşire, ebe, sağlık memuru arkadaşlarımızın mağdur edilmesi birinci basamakta 0,40 ek ödeme kat sayısından ek ödeme alması moral ve motivasyonumuzu olumsuz etkilediği gibi ayrımcılığa tabi tutulduğumuzu düşünmekteyiz bu durum bizleri üzmektedir. Tabiplerin performansını muayene ve girişimsel işlemler belirlediği gibi bizim gibi sağlık bilimleri lisansiyeri grubunda yer alan emsallerimiz 0,75 ek ödeme alan meslek gruplarının performansı bizler gibi gibi çalışma gün sayısına göre belirlenmektedir. Objektif performansımızı belirleyen sistem olmadığından sadece bizlerin sağlık bilimleri lisansiyeri grubunda ayrıma tabi tutulup 0,40 ek ödeme katsayısından ek ödeme almamız bizlerin çalışma motivasyonunu olumsuz etkilediği gibi somut ayrımcılığa tabi tutulduğumuz düşüncesini taşımaktayız. Bu konudaki ayrımcılığın sebebini Performans Kalite Daire Başkanlığı gerekçesiyle kamuoyuna açıklamalıdır.
Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığının yazısı ve Yüksek Öğretim Kurulunun kararlarında belirtildiği üzere ve Personel Genel Müdürlüğünün cevabi görüş yazında özlük haklarının Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri gibi ödenmesi görüşleri doğrultusunda neden fakülte hatta yüksek lisans mezunu olan binlerce Tıbbi teknologlar, hemşire, ebe ve sağlık memurları Sağlık Bilimleri Lisansiyeri 0,75 ek ödeme katsayısı yerine 0,40 ek ödeme kat sayısından ek ödeme almaktadırlar. Personel Genel Müdürlüğü görüş yazısında açıkça belirtmektedir. özlük haklarının Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri gibi ödenmesi görüşünü vermiştir. Performans Kalite Daire Başkanlığı bu konuda bir çalışma yaparak buradaki ayrımcılığın bir an önce kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesini ümit ediyoruz. Sendikaları ve Dernekleri göreve davet ediyoruz. Sessiz kaldığınız için bu ayrımcılığı desteklediğinizi düşünüyoruz. Sendikaların bu konuda tavrını ortaya koyması gerektiğini düşünüyoruz. Sendikalar istediği takdirde Personel Genel Müdürlüğünün görüş yazısı kendilerine verilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yazısına ulaşmak için lütfen tıklayınız

http://www.turkegitimsen.org.tr/konsol/upload_doc/mevuzuat/saglik_bilimleri_lisansiyerleri.pdf
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.