Sağlık İçin ‘ticari Sırlar’ Açıklanacak..

‘Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte’ değişiklik yapılması hakkında yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sağlık İçin ‘ticari Sırlar’ Açıklanacak..
Buna göre, yetkili kuruluşlar, denetimler sırasında temin ettikleri ve ticari sır niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgilerin gizliliğini korumak için gerekli tedbirleri alacak. Ancak mevzuatın ve insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde yapılan ifşaat bu kapsamda sayılmayacak.

YENİ PERSONEL ALINACAKPiyasa gözetimi ve denetimi yetkili kuruluşların görev ve sorumluluğunda olacak. Piyasa gözetimi ve denetimi alanında yetkili kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanacak. Yetkili kuruluşlar, piyasa gözetimi ve denetiminin etkin ve hızlı işlemesi için yeterli sayıda personel istihdam edecek, denetim yapan personelin hizmet içi eğitimlere tabi tutulmasını sağlayacak, denetimler için yeterli kaynak tahsis edecek, ürünlerden kaynaklandığından şüphe edilen her türlü kaza ve yaralanmayı takip edecek ve inceleyecek. Söz konusu kuruluşlar, ayrıca yönetmelik kapsamına giren konularda bilgi verebilecek veya ilgililerin şikayetlerini ulaştırabilecekleri yardım masaları veya benzeri mekanizmaları kuracak ve bilgilerini kamuoyuna duyuracak.

RAPORLAR DİKKATE ALINACAK

Üretici tarafından bir ürünün piyasadan toplatılması veya bertarafıyla ilgili önlemlerin tam olarak uygulanmasını da yetkili kuruluşlar sağlayacak. Yetkili kuruluşlar, bir ürünü bedelli veya bedelsiz piyasaya arz edildiği, satıldığı ve dağıtıldığı her yerde, depo, işyeri, nakil araçları ve gerektiğinde üretim tesislerinde denetleyebilecek, numune alarak test ve muayene edebilecek. . Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sırasında üreticiler ve dağıtıcılar tarafından yetkili kuruluşlara, akredite edilmiş bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış ve uygunluğu gösteren belgeler ile test raporlarının sunulması halinde, yetkili kuruluş bu belge ve raporları dikkate alacak.

HürriyetYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması