"Ölen insan canı parayla ölçülemez"

Gösteriş ve popülizm adına açılışı yapılan, ancak içinde doktoru, hemşiresi ve doğru dürüst 24 saat hizmet verebilecek Hızır servisi araç-gereçleri olmayan sağlık merkezleri açanlar ve halk sağlığı ile sağlık çalışanları üzerinden tasarruf yapanlar, Erenköy sağlık merkezinde yaşanan acı ölümünde, saldırıya uğrayan doktorun yaşadığı durumunda sorumlusudurlar.

"Ölen insan canı parayla ölçülemez"

  Bir taraftan durdurulamayan dövizdeki hızlı artışlar, uyuşturucu batağının giderek büyümesi, bozuk sağlık sisteminin sağlık çalışanları ile halkı karşı karşıya getirmesi, eğitimdeki çöküş, işsizlik, geçim sıkıntıları, yolsuzlukların hesabının sorulmaması, kumar-fuhuş, vergi kaçakçılığı, bankaların önlenemeyen tefeciliği ve soygunu, diğer tarafta ise yedi-sekiz yıldır maaş ve ücretlerine artış alamayan dar gelirli insanlar.

     Gösteriş ve popülizm adına açılışı yapılan, ancak içinde doktoru, hemşiresi ve doğru dürüst 24 saat hizmet verebilecek Hızır servisi araç-gereçleri olmayan sağlık merkezleri açanlar ve halk sağlığı ile sağlık çalışanları üzerinden tasarruf yapanlar, Erenköy sağlık merkezinde yaşanan acı ölümünde, saldırıya uğrayan doktorun yaşadığı durumunda sorumlusudurlar.

     Yeni hükümetin ve Sağlık Bakan'ın, sağlıkta yaşanan ve artık kaldırılamayacak duruma gelen doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının personel eksikliğini , araç-gereç ve cihaz eksikliklerini gidermelidir. "Para yok " veya " Yıllık açılacak toplam kadro sayısını aşamayız! " mazeretleri kabul edilemez.     Ölen insan canı parayla ölçülemez.

     Merkezi Cezaevinde bir gardiyanın mahkumlara uyuşturucu ve yasak olan bazı maddeler sağladığı iddiaları da mutlaka sonuna kadar araştırılarak, bağlantıları bulunmalı, cezaevinde başka bağlantılar varsa bunlarda ortaya çıkartılarak,Gardiyanlar içindeki çürükler ayıklanmalıdır.

     Tüm gardiyanları toplum içerisinde sürekli sorgulanır ve şüpheli durumuna düşürecek bu olaylar hafife alınıp geçiştirilemez.

Mehmet Özkardaş

Genel Başkan
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması