Muayenehanesi Olan Doktorlara Müjde

Danıştay Onuncu Dairesi Ayaktan Teşhis Tedavi Yönetmeliğinde belirtilen, merdiven, asansör ve kapı genişliğini belirleyen maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Muayenehanesi Olan Doktorlara Müjde
 Danıştay Onuncu Dairesi Ayaktan Teşhis Tedavi Yönetmeliğinde belirtilen, merdiven, asansör ve kapı genişliğini belirleyen maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

 

Sağlık Bakanlığı 7 Nisan’da yayınladığı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle 12/D maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentlerini değiştirmişti. İlgili maddede, Hekim çalışma odası, hasta muayene odası, Hasta bekleme salonu, Pansuman odası, Bebek emzirme ve bakım odalarının kullanım alanları ile Asansör, merdivenler ve Kapıların genişliklerini yeniden belirlemişti.

 

İzmir Tabip Odası tarafından Danıştay onuncu Daireye açılan dava ile ilgili maddelerin iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istemişti.

 

Danıştay Onuncu Dairesi, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesinin (e) ve (f) bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

 

Yürütmesi durdurulan Asansör ve merdiven genişliğini belirleyen e bendinde, “Tüm uzmanlık dallarında olmak üzere; giriş katta olmayan muayenehanelerin bulunduğu binada, hastanın tekerlekli sandalye ile girebilmesini sağlamak amacıyla, girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması gerekir. Merdivenin gerektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliği 16-18 santimetre, basamak genişliği 30-33 santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliği özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir. Muayenehanenin girişi, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılır.” İbaresi bulunmaktaydı. Kapı genişliklerini belirleyen f bendinde ise, ”Muayene odası ve tuvalet kapıları 110 santimetre diğer kapılar 90 santimetre genişliğinde olur.” İbaresi mevcuttu.

 

Daire, diğer bentler yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

 

Sağlık Aktüel
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması