Memur Sen % 6+6 Zam İstiyor

Memur SEN % 6+6 Zam İstiyor

Memur Sen %  6+6 Zam İstiyor
24 Temmuz 2013 Çarşamba 13:23

 Memur-Sen, memur maaşlarına  birinci  ve ikinci  altı aylarda yüzde 6'şar  zam  yapılmasını ek  ödemelerde  en az 100  TL  artışa gidilmesini istedi.

2014 yılının  ilk  6  aylık   diliminde  yüzde 6  ikinci  6 aylık   diliminde  yüzde 6 olmak üzere toplam yüzde 12'lik maaş  zammı  istediklerini belirten Konfederasyon Başkanı Ahmet Gündoğdu, "2015 yılı içinde 6 artı 6 olmak üzere yüzde 12'lik bir zam  talebimiz var." diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2014-2015 yıllarını kapsayan  kamu görevlileri  toplu  sözleşme  görüşmeleri öncesi kamu idaresine sunacakları taleplerini konfederasyonun Genel Merkezi'nde  düzenlediği   basın toplantısıyla  açıkladı.  11 hizmet  kolunun 10'unda Memur-Sen, 1'inde ise KESK'in  yetkili  olduğunu aktaran Gündoğdu, memur sendikacılığının başladığı günden bu yana  yolculuğunu   hizmet  kolu esası  ile  yaptığını belirtti. Gündoğdu," Hizmet  kolu esas alındığı için  ilk  yıllarda Memur Sen'in 2002-2003'te hiç  hizmet  kolu yoktu. Talep ve imza yetkisi yoktu. 2004'te Diyanet-Sen'le masaya oturmaya başladık.  Ama  genelde hizmet  kolu sayı Kamu-Sen' de  olduğu  5 yıllık  sürede 3  hizmet  kolu KESK'in 8  hizmet  kolu Kamu-Sen'in di. Hiç anlamı yoktu. Sonra  hizmet  kolu 6'ya 5 Memur-Sen'in oldu. Geçen yıl Kamu-Sen ve KESK'in  üye  sayısı Memur-Sen' de  fazla mazereti geldi. Bu yıl Allah'a hamd olsun tüm mazeretlerin bittiği her ikisinin toplamından daha fazla sayıyı ve  11   hizmet  kolundan 10'una sahip olarak  rakiplerin oluşturduğu  dedikodu  ve  kirliliğe   son  verildi. Toplu  sözleşme  masasında resmi  pazarlık  yetkisi olan  11   hizmet  kolu var. Bunun 10'unda Memur-Sen  yetkili  1'inde KESK yetkilidir . Genel toplu  sözleşmede  en çok  üye  sahibi konfederasyonda Memur-Sen'dir. Bundan sonrada bolca istekler  dedikodular  duyacaksınız bunun  masa  da hiçbir geçerliliği yoktur." diye konuştu.

" KIRMIZI  ÇİZGİMİZ;  İŞ   GÜVENCESİ "

Çözüm  sürecindeki kırmızı çizgilerini ifade ederken şehitleri, şehit yakınlarını üzmemek, demokratikleşme, vatanın bütünlüğü, dil, bayrak gibi kavramları net ortaya koyduklarını kaydeden Gündoğdu, "Çalışma hayatı ile ilgili de net kırmızı çizgimiz iş güvencesidir. Onlarca çalışmada bunu dile getirdik. Onun için taşeronlaşmaya, esnek çalışmaya ve iş güvenliğine zarar verecek yaklaşımlara şiddetle karşıyız." şeklinde konuştu.

Taban aylığa zam talebinin 1 milyon 800 bin mevcut emekliyi de kuşatan bir kavram olduğunu belirten Ahmet Gündoğdu, "Şu andaki tüm çalışanların tamamını da kapsayan bir kavram. Taban aylığa istediğimiz 2014 için 100 TL zam var ki bu hizmetçiden müsteşara tamamı için 100 TL olması dolayısıyla makasın daralmasına karınca kararınca bir katkı sunan zam. Bu emekliye yansıyan boyutuyla da önemli. Taban aylığa 2014 yılı için 100 TL zam istiyoruz ek ödemelerin ve maaşların tamamının emekliliğe yansıtılmasını istiyoruz. Yüzdelik zam olarak 2014 yılı için 6 artı 6. 2015 yılı için 6 artı 6 olmak üzere yüzde 12'şer zam talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU 2014-2015 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ ÖZET TABLOSU
TALEP KONUSU MEVCUT DURUM TALEBİMİZ

TABAN AYLIĞI

++++++

MAAŞ VE ÜCRETLERE İLİŞKİN ORANSAL ARTIŞ (AYLIK KATSAYISI ARTIŞI)

1000x1,0275 =1027,5 TL

0,076791

TABAN AYLIĞINA 100 TL SEYYANEN ZAM

(1027,5+100)x/+(0,06) =1195,15 TL

(01.01.2014 tarihinden itibaren)

2014 yılı için % 6 + % 6

2015 yılı için % 6 + % 6

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ Üç ayda bir 45-TL (Yıllık 180-TL aylık 15-TL)

2014 Yılı Üç Ayda bir 90 TL (Yıllık 360 TL, Aylık 30 TL)

2015 Yılı Üç Ayda Bir 120 TL (Yıllık 480 TL, Aylık 40 TL)

Yetkili Sendika üyelerine %50 artırımlı ödenir.(Yıllık 540/720, Aylık 45/60TL) 279.840 YTL

SÖZLEŞME ÜCRET TAVANI 4.028,86 TL 5.500-TL (01.01.2014 tarihinden itibaren)

AİLE (Eş-Çocuk) YARDIMI

Eş Yardımı=Gösterge x Aylık Katsayısı

Çocuk Yardımı= Gösterge x Aylık Katsayısı

Eş Yardımı 
2.134 x0,076791 = 163, 90 TL

Çocuk Yardımı 
250x 0,0761791 =19,20 TL (6 Yaş üstü) 
38.40 TL (6 Yaş ve altı)

234 TL

Emekli Kamu görevlilerine 117 TL olarak ödenir. (01.01.2014 tarihinden itibaren )

50 TL

( 01.01.2014 tarihinden itibaren her çocuk için eşit olarak ve emekli kamu görevlileri de yararlandırılır)

EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ Emeklilere maaş aldıkları banka tarafından promosyon ödemesi yapılmıyor. Emeklilere maaş aldıkları banka tarafından promosyon ödemesine yönelik olarak Sosyal Güvenlik tarafından bankalarla protokol imzalanması.

KIDEM AYLIĞI

( Kıdem Aylığı = Kıd . Ayl . Gös.x Hizmet Yılı x Aylık Katsayısı)

20x1x0,076791 =1,53 TL

Hizmet yılında 25 yıl sınırlaması var.

100 x 1 x 0,081398 = 8,13 TL

(01.01.2014 tarihinden itibaren)

20 Gösterge rakamının 100’e yükseltilmesi.

Kıdem aylığının hesaplanmasında 25 yıl sınırlamasının kaldırılması

4/C (GEÇİCİ PERSONEL) STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN DURUMU

11 Ay 28 gün istihdam,

İş güvencesi yok.

Kadroları yok.

Bakanlar Kurulunda belirtilen gösterge rakamları ile aylık katsayısının çarpımıyla bulunan tutarda maaş alıyorlar.

* Kadroya geçirilmeleri,

*Aylık katsayısında yapılan artış dışında;

1/1/2014’den geçerli olmak üzere 200 TL seyyanen zam

1/7/2014’den geçerli olmak üzere 200 TL seyyanen zam

*(Yükseköğrenim mezunu 4/ C’li personel için seyyanen zam oranının daha yüksek uygulanması)

* Aile yardımından yararlandırılması.

666 sayılı KHK KAYNAKLI MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ 666 Sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’de değişiklik yapılmış ve kamu görevlilerinin ek ödeme oranları belirlenmiştir. Söz konusu belirlemede, öğretmen ve öğretim elamanları başta olmak üzere azımsanmayacak sayıda kamu görevlisi mağdur edilmiştir. Başta öğretmenler ve öğretim elemanları olmak üzere ek ödeme kaynaklı mağduriyeti bulunan kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde ek ödeme veya diğer bordro kalemleri aracılığıyla artış yapılması; bu çerçevede hizmet kollarındaki yetkili sendikaların talepleri doğrultusunda ek ödeme/özel hizmet tazminatı ve benzeri maaş kalemlerinde artış yapılması.

DOĞUM YARDIMI

Doğum Yardımı =Doğ. Yard . Gösterge Rakamı x Aylık Katsayısı

2500 x 0,076791 = 191.97 TL

10000 x0,081398 = 813,98

( 01/01/2014 tarihinden itibaren)

ÖLÜM YARDIMI

(Memurun Kendisi İçin= En Yüksek Devlet memuru Aylığı x 2)

Memurun Eş ve Çocuğu İçin- En yüksek Devlet Memuru Aylığı x 1 )

Memurun Kendisi için= 729,5x2= 1.459 TL

Memurun Eş ve Çocuğu İçin 729,5 x 1 = 729,5 TL

Memurun Kendisi İçin= En Yüksek Devlet memuru Aylığı x 4 773,28 x 4 = 3,093,12 TL

Memurun Eş ve Çocuğu İçin=En Yüksek Devlet Memuru Aylığı x 2 773,28 x 2 = 1.546,5 TL

(01/01/2014 tarihinden itibaren)

KREŞ YARDIMI -----------------------

Büyük şehir kapsamındaki illerde 300 TL

Diğer illerde 250 TL ( 01/01/2014 tarihinden itibaren)

EVLENME YARDIMI -------------------------

Memurun kendisinin evliliğinde En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 5 katı = 773,28 x 5 = 3.866 TL

Çocuklarının evlilikleri halinde; En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X 2 katı = = 773,28 x 2 = 1.546,5 TL

( 01/01/2014 tarihinden itibaren)

ULAŞIM YARDIMI --------------------------

Fiilen görev yapılan her gün için 5 TL

( 01/01/2014 tarihinden itibaren)

YEMEK YARDIMI Ayni Yardım Yapılıyor

Görev başında geçirilen her öğün için 6 TL

( 01/01/2014 tarihinden itibaren)

GİYECEK YARDIMI Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde belirtilen kadro ve unvanlar için farklı miktarda yapılıyor ve bütün kamu görevlileri faydalanamıyor.

Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde

2014 yılı için 100 TL

2015 yılı için 125 TL

HARCIRAH (YEVMİYE) VE KONAKLAMA ÜCRETLERİ

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 38 ,50

b) Ek göstergesi 5800 ( dahil ) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 35,50 
c) Ek göstergesi 3000 ( dahil ) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 33,00
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 29,50
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 28,50

Konaklama Ücreti Gündeliğin 10 günü aşmamak üzere %50 fazlası olarak ödenir.

Kadro, unvan ve ek gösterge yönüyle ayırım yapılmaksızın bütün kamu görevlilerine;

2014 Yılı İçin 50 TL

2015 Yılı İçin 60 TL

Konaklama Ücreti ; 10 günlük süre sınırlaması olmaksızın gündelik tutarının %50 fazlasını aşmamak üzere gerçek tutar üzerinden ödenir.

FAZLA MESAİ

2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde unvan ve kurumlara göre farklı tutarlarda (1.45 TL, 1,53 TL, 2.50, 5.70 TL) ödeme yapılıyor.

375 sayılı KHK’nın ek 13 üncü maddesine göre altı ayı ve ayda 50 saati geçmemek üzere Bakanlar Kurulu’nca beş katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebiliyor.

2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde unvan ve kurumlara göre ;

(2014 için 4 TL , 5 TL, 7 TL, 15 TL)

(2015 için 5 TL, 6 TL, 9 TL, 20 TL)

375 sayılı KHK’nin Ek 13 üncü maddesindeki altı ayı ve ayda 50 saati geçmemek üzere sınırlamaları uygulanmaz.

EMEKLİLİKTE ÖDENEN TAZMİNAT Gösterge Rakamı x Aylık Katsayısı ) 12.105 x 0,076791 =965,5 TL 18.130 x 0,081398 =1.475, 75 TL
YAN ÖDEME KATSAYISI ve GÖSTERGE RAKAMLARI 0,02435 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kararda değişiklik yapan kararlardaki gösterge rakamları uygulanıyor. %50 arttırılmak suretiyle 0,03652 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kararda değişiklik yapan kararlardaki gösterge rakamları % 50 artırımlı uygulanır.
EK ÖDEMENİN EMEKLİLİĞE YANSITILMASI Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesilmiyor ve ek ödeme emekli maaşının belirlenmesinde dikkate alınmıyor.

Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesintisi yapılması ve em ödemenin emekli maaşının belirlenmesinde dikkate alınması.

(Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesilmesi nedeniyle prim miktarındaki artış Hazine tarafından karşılanması)

EMEKLİ İKRAMİYESİ Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık süre sınırı var. (Otuz yıldan sonraki hizmet süreleri ikramiye de dikkate alınmıyor.)

Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık süre sınırının kaldırılması

(Otuz yıldan sonraki hizmet sürelerinin ikramiyenin ödenmesinde dikkate alınması)

399 sayılı KHK’ye eki II Sayılı CETVELE TABİ PERSONEL

Ek ödeme oranları emsali devlet memurundan düşük

Gelir vergisi tutarları emsali devlet memurlarından yüksek

Arazi tazminatı alamıyorlar

Ek ödeme oranları emsali devlet memurlarından düşük olamaz.

Gelir vergisi kesintileri, emsali devlet memurundan yüksek olamaz.

Devlet memurlarının arazi tazminatından yararlanmasına ilişkin hükümler aynen uygulanır. .

KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİLERİ Silah tazminatı ve vardiya tazminatı ödenmiyor. Silah tazminatı ve vardiya tazminatı ödenmesi
KILIK-KIYAFET DÜZENLEMESİ Başta başörtüsü olmak üzere kılık-kıyafete ilişkin darbe dönemi Yönetmeliği kaynaklı yasaklar var. Başta başörtüsü olmak üzere kamu görevlilerinin kılık-kıyafet kapsamlı yasaklarına son verilmesi
BİR DERECE VERİLMESİ VE DİSİPLİN CEZALARININ AFFI 2005 yılından önce göreve başlayan kamu görevlilerine bir derece verilmiş ve disiplin cezalarının affına ilişkin en son düzenleme 2005 yılında yapılmıştır.

2005 yılından sonra göreve başlayan/başlayacak kamu görevlilerine bir derece verilmesi

2005 yılından sonra uygulanan disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılması

(Yüz kızartıcı suçlar ile devlete karşı işlenen suçlar vb. suçlar hariç olmak üzere)

Gündoğdu'nun açıklamalarına göre Memur-Sen'in 2014-2015 yıllarını kapsayın sözleşme talepleri şunlar:

* Taban aylığına 100 TL zam.

* Toplu sözleşme ikramiyesi 2014 için ayda 30 TL'den yıllık 360 TL: 2015'te aylık 40 TL'den yıllık 480 TL.

* Sözleşme ücreti tavanı 4 bin 28 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılmalı.

* Aile Eş Çocuk yardımı arttırılmalı.

* Emeklilere maaş aldıkları banka tarafından promosyon ödemesine yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla protokol imzalanması.

* Kıdem Aylığı katsayısı 1,53'ten 8.13'e çıkartılmalı.

* 4-C'li geçici personel statüsündekilerin kadroya geçirilmesi.

* 666 sayılı KHK kaynaklı mağduriyetler giderilmeli. Öğretmenler ve öğretim elemanları olmak üzere mağduriyeti gidermek üzere 200 ila 400 TL arası ekstra ücret verilmesi.

* Fazla mesai sorunu çözülmeli.

* Doğum yardımı 191 TL'den 813 TL'ye çıkarılmalı.

* Ölüm yardımı memurun kendisi için bin 459 TL'den 3 bin 93 TL'ye çıkarılmalı. Memurin eşi ve çocuğu için ise bu rakam 729 TL'den bin 546 TL'ye yükseltilmeli.

* Evlenme Yardımı memurun kendisinin evliliğinden en yüksek devlet memuru aylığının 5 katı olmak üzere 3 bin 866 TL destek verilmeli. Memurun çocuğu evlenecekse en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı olmak üzere bin 546 TL verilmeli.

* Fiilen görev yapılan her gün için 5 TL ulaşım yardımı.

* Görev başında geçirilen her öğün için 6 TL yemek yardımı.

* Giyecek yardımı yönetmeliğinde 2014 yılı için 100 TL ve 2015 yılı için 135 TL.

* Kadro unvan ve ek gösterge yönüyle ayrım yapmaksızın bütün kamu görevlilerine 2014 yılı için 50 ve 2015 yılı için 60 TL harcırah (yevmiye)

* 2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde unvan ve kurumlara göre ; 2014 için 4 TL, 5 TL, 7 TL, 15 TL, 2015 için 5 TL, 6 TL, 9 TL, 20 TL fazla mesai verilmesi.

* Emeklilikte ödenen tazminat 965 TL'den bin 475 TL'ye yükseltilmeli.

* Yan ödeme katsayısı ve gösterge rakamları yüzde 50 arttırılmak suretiyle 0,03652 olmalı.

* Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesintisi yapılması ve em ödemenin emekli maaşının belirlenmesinde dikkate alınmalı.

* Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık süre sınırının kaldırılması.

* Ek ödeme oranları emsali devlet memurlarından düşük olamaz. Gelir vergisi kesintileri, emsali devlet memurundan yüksek olamaz. Devlet memurlarının arazi tazminatından yararlanmasına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

* Silah tazminatı ve vardiya tazminatı ödenmesi

* Başta başörtüsü olmak üzere kamu görevlilerinin kılık-kıyafet kapsamlı yasaklarına son verilmesi

* 2005 yılından sonra göreve başlayan/başlayacak kamu görevlilerine bir derece verilmesi, 2005 yılından sonra uygulanan disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılması

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.