Mahkeme, Üniversite Hastanesi Çalışanına Tayin Hakkı Verdi

Mahkeme: Aile Bütünlüğünü Korumak Devletin Görevidir

Mahkeme, Üniversite Hastanesi Çalışanına Tayin Hakkı Verdi
 Türk Sağlık-Sen'in açtığı dava sonucunda mahkeme, üniversitede görev yapan memura eş durumu tayini hakkı verilmemesini hukuka aykırı bularak yürütmesini durdurdu.

Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde görev yapan Türk Sağlık-Sen üyesi hemşirenin eş durumu nedeniyle atamasının istenme işleminin reddedilmesi üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından dava açıldı.

Davayı görüşen Zonguldak İdare Mahkemesi verdiği kararda Anayasa'da "Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananı ve çocuklarının korunması ve planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar" hükmünün yer aldığı hatırlatıldı. Söz konusu maddeyle Anayasa koyucunun aileyi parçalamaktan kurtarmak ve bireyleri bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirilmek istendiğine dikkat çekildi.Bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak amacı taşıdığı belirtildi.

Kararda, hemşirenin İstanbul'da görev yapan askeri personel olan eşinin Zonguldak'ta çalışabileceği birimin bulunmadığı belirtilerek Anayasanın aile birliğinin korunması ilkesi doğrultusunda atama yapılmamasının hukuka uygun bulunmadığına hükmedildi. Mahkeme kararında hukuka açıkça aykırı olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesini durdurulmasına karar verildi.

Üniversite hastanelerinde tayin sorununun çalışanların önemli bir sorunu olduğuna dikkat çeken Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci " Üniversite hastanesinde çalışanlar eş durumu tayini yapamamalarından dolayı mağdur olmaktadırlar. Özellikle zorunlu yer değişikliğine tabii personelle evli olan çalışanların aileleri parçalanıyor. Başka illerde çalışmaya mahkûm bırakılıyorlar. Mahkeme kararında da aile bütünlüğünün önemi ve devletin bunu sağlaması gerektiği açıkça ifade ediliyor. Beklentimiz ailelerin korunması için üniversitelerde görev yapan çalışanlara da bir şekilde eş durumu tayin hakkının verilmesidir. Üniversiteler arası geçiş veya kamu kurumlarına geçiş gibi alternatifler hazırlanarak bu sorun çözülebilir" dedi.YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması