Kpss İle Yerleşen Memur, Muvafakat Davasını Kaybetti...

KPSS ile yerleşen memur, muvafakat davasını kaybetti

Kpss İle Yerleşen Memur, Muvafakat Davasını Kaybetti...
18 Aralık 2012 Salı 10:57

Bingöl Tapu ve kadastro İl Müdürlüğünde görevli bir memur 2010/1 KPSS tercih işlemlerinde tercih yapmış ve SGK’ya yerleşmiştir.

SGK kişinin muvafakatını Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğünden istemiştir. Tapu, personele ihtiyacı olduğu gerekçesiyle muvafakat vermemiş, personel de dava açmıştır. Ancak Elazığ İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada, mahkeme heyeti “anılan birimde görev yaptığı, davacının görev yaptığı kurumdan ayrılması durumunda -hâlihazırda çalışan personel sayısı gözetildiğinde- kamu hizmetinde aksama yaşanacağı, öte yandan davacının kariyer nitelikli bir üst göreve atanmadığı, kaldı ki idarenin memurunu başka bir kuruma nakli konusunda takdir hak ve yetkisi bulunduğu”nu belirterek idare işlemini doğru bulmuştur.

İŞTE MAHKEME KARARI

DOSYA NO:641-02-10-3805

T.C.

ELAZIĞ

2.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO:2011/811

KARAR NO:2012/699

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ/ANKARA

DAVANIN ÖZETİ: Bingöl İli, Karlıova İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan davacının 2010/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Muş İl Müdürlüğü’ne memur olarak yerleştirilmesi üzerine muvafakat verilmesi istemi ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 26.07.2010 tarih ve 20775 sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, Anayasa’nın 18. maddesi uyarınca angaryanın yasak olduğu ve herkesin dilediği alanda çalışma konusunda özgür olduğu, işlemin gerekçesinin “personel yetersizliği” olarak gösterildiği, sebep ve amaç yönünden sakat bu işlemin yerinde olmadığı ileri sürülerek, iptali istenmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Devlet Personel Başkanlığı’nca açılan sınavda başarılı olarak KPSS sınavı sonuçlarına göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne sicil memuru olarak yerleştirilen ve 22.08.2008 tarihli olur ile Karlıova Tapu Sicil Müdürlüğü emrine atanan davacının halen bu birimde görev yaptığı, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nca gönderilen 23.06.2010 tarih ve 9742371 sayılı yazıda 2010/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Muş İl Müdürlüğü’ne memur olarak yerleştirilen ve 17.06.2010 tarihli dilekçe ile atama talebinde bulunan davacının, atamasının yapılabilmesi için Kurumdaki görevinden ayrılmasında bir sakınca görülmediği takdirde gerekli bilgi ve belgenin gönderilmesi talebinde bulunulduğu, davacının çalıştığı birimde hizmetine ihtiyaç bulunduğu, dava konusu işlemle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na bildirildiği, idarenin memurunun başka bir kuruma nakli konusunda takdir hak ve yetkisi bulunduğu, davacının kariyer nitelikli bir üst göreve atanmadığı ve halen görev yaptığı kurumda her zaman yükselme şansı bulunduğu belirtilerek, dayanaktan yoksun açılan davanın reddinin gerekeceği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Elazığ 2.İdare Mahkemesi’nce gereği görüşüldü:

Dava, Bingöl İli, Karlıova İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan davacının 2010/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Muş il Müdürlüğü’ne memur olarak yerleştirilmesi üzerine muvafakat verilmesi istemi ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 26.07.2010 tarih ve 20775 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74/1. maddesinde; ‘Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.’ ; 76. maddesinde de; “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.” hükümlerine yer verilmiştir.

Aktarılan düzenlemelerle, memurların görev ve unvan bakımından atanmaları hususunda idareye takdir yetkisi tanınmakla birlikte, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılacağı; belirtilen unsurlara uyulmadığının kanıtlanması ya da bu durumun yargı yerlerince saptanması halinde ise, idari işlemin sebep ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalinin gerekeceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan, atama işlemine dayanak olan gerekçenin de yukarıda anılan hususlar dâhilinde değerlendirilmesi; yapılacak değerlendirmede kamu yararı, hizmet gerekleri gibi kriterlerin yansıra, ilgilinin durumu ve olaya özgü somut verilerin birlikte dikkate alınması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, Bingöl İli, Karlıova İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan davacının 2010/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Muş İl Müdürlüğü’ne memur olarak yerleştirilmesi üzerine 17.06.2010 tarihli dilekçe ile atama talebinde bulunan davacının atamasının yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı yazısı ile davalı idareden, Kurumdaki görevinden ayrılmasında bir sakınca görülmediği takdirde gerekli bilgi ve belgenin gönderilmesi talebinde bulunulduğu, davacının çalıştığı birimde hizmetine ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle dava konusu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 26.07.2010 tarih ve 20775 sayılı işlemi ile muvafakat talebinin reddedildiği, bunun üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Dosya içeriğine göre yapılan değerlendirmede; Bingöl İli, Karlıova İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan davacının 22.08.2008 tarihinden bu yana anılan birimde görev yaptığı, davacının görev yaptığı kurumdan ayrılması durumunda -hâlihazırda çalışan personel sayısı gözetildiğinde- kamu hizmetinde aksama yaşanacağı, öte yandan davacının kariyer nitelikli bir üst göreve atanmadığı, kaldı ki idarenin memurunu başka bir kuruma nakli konusunda takdir hak ve yetkisi bulunduğu açık olduğundan, tesis edilen işlemin hizmet gerekleri ve kamu yararı açısından hukuka ve mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu durumda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda ayrıntısı gösterilen 131,40 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına davalı idare lehine A.A.Ü.T’ne göre belirlenen 600,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren (30) gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 30.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

memurlar.net 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.