Klinik destek elemanı eğitimi alacak adaylar hakkında duyuru..

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ile klinik destek elemanı eğitimi alacak adaylar hakkında duyuru yayımlandı..

Klinik destek elemanı eğitimi alacak adaylar hakkında duyuru..

                                                                  T.C.
                                                     SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı : 61826564-020
Konu : Eğitim Başvurusu

 

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ’NİN GEÇİCİ İKİNCİ MADDESİ KAPSAMINDA SORUMLU MÜDÜR, SATIŞ VE TANITIM ELEMANI İLE KLİNİK DESTEK ELEMANI EĞİTİMİ ALACAK ADAYLAR HAKKINDA DUYURU

15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği, 25/07/2015 tarih ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yeniden düzenlenmiştir.Mezkûr Yönetmeliğe göre tıbbi cihaz satış merkezlerinde sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ile klinik destek elemanı olarak çalışacak kişilerin Kurumumuzca veya Kurumumuzca yetkilendirilen kişiler tarafından düzenlenen eğitim programına katılmaları ve eğitim sonunda yapılacak olan yeterlilik sınavında başarılı olmaları zorunlu olduğu bilinmektedir.

Bahsi geçen eğitim programı 02/07/2014 tarihinde imzalanan “T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile TÜMDEF ve SEİS Arasında Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerinde Çalışacak Sorumlu Müdür, Satış ve Tanıtım Elemanı ile Klinik Destek Elemanlarına Yeterlilik Belgesi Verilmesi ve Veri Tabanı Kurulmasına Dair Protokol” kapsamında Tüm Tıbbi Cihaz Üretici Ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) tarafından gerçekleştirilmektedir.

25/07/2015 tarih ve 29425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Geçici 2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik:RG-25/7/2015-29425) (1) 15/5/2014 tarihi esas olmak üzere; tıbbi cihaz satış alanında son beş yılda bir yıl faaliyette bulunduğunu, vergi dairesi kayıtları ile ticaret odası belgesi veya sanayi odası belgesi veya işyeri açma ve çalıştırma ruhsatıyla belgeleyen işyeri sahiplerine, mezuniyet durumlarına bakılmaksızın, bu tarihten itibaren on sekiz ay içerisinde Ek-1’deki eğitimleri almaları ve yapılacak sınav sonucunda başarılı olmaları koşuluyla sorumlu müdür belgesi düzenlenir.

(2) 15/5/2014 tarihi esas olmak üzere; tıbbi cihaz satış veya klinik destek faaliyeti alanında son beş yılda iki yıl çalıştığını sosyal güvenlik ödeme belgesi ile belgeleyen kişilere, mezuniyet durumlarına bakılmaksızın, bu tarihten itibaren on sekiz ay içerisinde Ek-1’deki eğitimleri almaları ve yapılacak sınav sonucunda başarılı olmaları koşuluyla satış ve tanıtım elemanı ve klinik destek elemanı belgesi düzenlenir.”

Anılan hükme göre geçici maddeden yararlanarak sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ile klinik destek elemanı eğitimine katılmak isteyen daha önce başvuruda bulunup başvuruları İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VE/VEYA KESİNTİSİZ ÇALIŞMA ŞARTI NEDENİYLE ONAYLANMAYAN adayların bir dilekçe ile SEİS ve TÜMDEF Adi Ortaklığı Sağlık 1 Sokak No:12/3 Yenişehir 06420 ANKARA ve www.tcesis.org adresine başvuru yapmaları halinde başvuruları tekrar değerlendirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                          Prof. Dr. Özkan ÜNAL
                                                                                                             Kurum Başkanı
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması