Kış Mevsiminde Alınacak Tedbirler

KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER KONULU GENELGE YAYIMLANDI

Kış Mevsiminde Alınacak Tedbirler
30 Ekim 2014 Perşembe 18:28

GENELGE
2014/01
 Kış mevsiminde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, hava şartlarında 
olumsuzluklar oluştuğunda huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak için, 
İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarınca aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.
 Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında, şehir içi yolların trafiğe 
açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için, gerekli tedbirler ilgili 
kuruluşlarca alınacaktır.
 1- Araç ve yayaların kar yağışı ve buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzluk 
yaşamamaları için Belediyeler, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Genel 
Sekreterliğince görevlendirilecek kar küreme ve tuzlama ekiplerinin çalışmalarına Emniyet 
Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince refakat edilerek yardımcı olunacak, 
özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu kesimlerde yaya kaldırımlarında yayaların güvenli 
ortamda yürüyebilmeleri için buzlanmaya karşı kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız 
sürdürülecektir.
 2- Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilimizi çevre illere bağlayan Mardin, Siirt, Hakkari 
yolları ile İl Merkezini ilçelere bağlayan yolların kısmen veya tamamen kapanması 
durumunda otobüs firmalarına İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Ekiplerince gerekli 
tebligat yapılarak karayollarındaki trafik akışının elverişli duruma getirilmesine kadar 
otobüslerin ve ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin otogardan çıkışlarına 
müsaade edilmeyecek, buzlanma ve riskli kesimler hakkında sürücüler bilgilendirilecektir.
 3- Cadde ve sokak aralarında kar veya buzlanma sebebiyle yolda kalan ve trafik akışına 
engel olan araçlar İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediyelere ait çekiciler ile çekilecektir.
 4- Hava muhalefeti nedeniyle kapalı bulunan yollar hakkında; ilgili birimlerce İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğüne bilgi verilecek, gerektiğinde ilgili müdürlükçe de çevre illere bilgi 
verilecektir.
 5- Şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ağır tonajlı araçların sürücüleri ve 
yolcularının güzergah üzerinde bulunan dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları ve 
gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerden yararlanmaları sağlanacak, bu gibi 
yerlerde barınmak zorunda kalan vatandaşlarımıza her türlü insani yardım ilgili 
Kaymakamlıklarca sağlanacak, Kaymakamlarımız kendi ilçesinin sorumluluk alanı içerisinde 
gerekli tedbirleri alacak, araç-gereç ve personel eksikliği olduğu takdirde ihtiyaçlar için İl 
Afet Acil Durum Müdürlüğüne bildirimde bulunulacaktır.
 6- Kapalı yolların açılmasında öncelik; salgın hastalık, doğum, ölüm gibi acil vakaların 
bulunduğu kesimler ile eğitim yapılan kurumların güzergahlarına verilerek sağlık ve eğitim 
hizmetlerinin aksamaması sağlanacaktır. 
 7- İldeki Sağlık kurumları ile İlçe Kaymakamlıkları (Toplum Sağlığı Merkezleri) uzak 
yerleşim birimleri, köy ve mezralarda yaşayan ve devamlı kontrol altında tutulması gereken (doğum, kanser, şeker hastası, özürlü, yaşlı v.b) vatandaşlarımızın tespitini yaparak olumsuz 
hava şartlarında sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklardır.
 8- Olumsuz hava şartları nedeniyle İl genelinde meydana gelebilecek yoğun kar, buzlanma, 
heyelan, sel ve çığ düşmesi gibi afet olaylarında, ihtiyaç duyulması halinde şehir içi, 
şehirlerarası ve köy yollarında meydana gelebilecek olaylarda Belediye Başkanlığı, 
Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresince yürütülecek çalışmalarda Orman Bölge 
Müdürlüğü ve Cizre-Nusaybin arası ipekyolu güzergahında olmak üzere D.S.İ Bölge 
Müdürlüğünden ekip takviyesinde bulunmaları için ekiplerini hazır halde tutacaklardır.
 9- Yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan yerleşim yerlerine ulaşılamadığı için 
durumlara müdahalede tüm kamu kurum ve kuruluşları yukarıda belirtilen görevlerin ifasında 
her türlü iş makinesi, araç ve personel yardımında bulunacaklardır.
 10- Kış mevsimi nedeniyle oluşturulacak ilave ekiplerde önceden personel, araç ve gereç 
planlaması yapılarak yol açma ve kurtarma çalışmalarında olası mazeretler ortadan 
kaldırılacaktır.
 11- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait servis araçları ile özellikle öğrenci servis araçlarında 
teknik yönden bir eksikliğin bulunup bulunmadığı, özellikle de aşınmış lastik, kış lastiği 
kullanılıp kullanılmadığı, elektrik ve ısıtma donanımı gibi hususlara dikkat edilecek, mevsim 
şartlarına göre gerekli teçhizat ve avadanlıkları (zincir, çekme halatı, takoz vb.) bulunmayan 
araçların eksikliklerini tamamlamaları için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerince 
kontroller sıklaştırılacaktır.
 12- Emniyet ve Jandarma Trafik araçlarının kışlık bakımları yaptırılacak ve avadanlıkları
eksiksiz olarak bulundurulacaktır. Ayrıca, trafik hizmetlerinde görevlendirilen araçlarda trafik 
güvenliğini olumsuz olarak etkileyecek şekilde akaryakıt tasarrufuna gidilmeyecektir.
 13- Şoförler ve Otomobilciler Odasınca, ihtiyaç duyulması ve ilgili birimler tarafından 
talep edilmesi halinde kurtarıcı, ambulans v.b. araçları kullanıcı personeli ile birlikte arama ve 
kurtarma çalışmalarını yürüten birimlerin emrine verilecektir.
 14- İl Sağlık Müdürlüğü, muhtemel kazalarda yaralanan vatandaşlarımıza zamanında 
müdahale yapılabilmesi için hastanelerde ve 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube 
Müdürlüklerinde gerekli tedbirleri alacaktır.
 15- Olumsuz kış şartları nedeniyle İl genelinde meydana gelebilecek zincirleme ve 
yaralanmalı trafik kazaları ile çığ düşmesi gibi istenmeyen durumlarda İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğünce uzmanlık gerektiren arama ve kurtarma çalışmalarını yürütecek araç-gereç ve 
personeli 24 saat göreve hazır bir şekilde planlanacak, arama ve kurtarma grubunda görevli 
personelin isimleri ile ihtiyaç halinde acilen ulaşılabilecek adres ve telefon numaraları İl 
Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı muhabere birimlerine bildirilecektir.
 16- Meteorolojik bilgiler, internet üzerinden günü gününe takip edilerek, alınacak tedbirler 
bu verilere göre uygulanacaktır.
 17- Karla mücadele, yol açma ve kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ve vatandaşlarımız 
için acil durumlarda iletişim bilgileri şunlardır:
KURUMLAR TELEFON NUMARALARIŞırnak İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi 155
 0486 216 40 01
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Haber Merkezi 156
 0486 218 10 00
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Cizre 95. Şube Şefliği 159
 0486 616 10 35
Şırnak Belediye Başkanlığı 154
 0486 216 12 05
Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü 112
 0486 216 18 30
Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 
 0486 216 10 39
Şırnak Meteoroloji Müdürlüğü 
 0486 216 17 03 
Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 122
 0486 216 15 34
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 186
 0486 216 11 87
 18- Şırnak- Siirt karayolu güzergahı üzerinde bulunan Birini Tepesinde kar yağışı nedeniyle 
her yıl yaşanan yol kapanmalarında önlem olarak; il sınırlarımız dahilinde bulunan, ancak 
Siirt 94. Şube Şefliği sorumluluğu altında olan söz konusu güzergahtaki Resor Deresi – Birini 
Tepesi arasındaki karayolunun daha seri ve etkin bir şekilde temizlenebilmesi için Siirt 94. 
Şube Şefliğince gerekli iş makineleri İlimiz Merkez Yeni Arslanbaşar Köyü veya Şeflikçe 
uygun bulunan başka bir mahalde hazır bulundurması uygun mütalaa edilmektedir. 
 19- Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan meteorolojik uyarılar, gerekmesi halinde 
Şırnak Meteoroloji Müdürlüğünce ilgili kurumlara ve anons edilmek üzere Belediye 
Başkanlığına iletilecektir.
 20- Kış şartların ağırlaştığı günlerde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kaymakamlıklarca 
günlük yapılan çalışmalar hakkında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 122 ALO AFAD 
veya 0486 216 1534 numaralı telefonları ile 0486 216 1991 numaralı faksına bilgi 
verilecektir. İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü zamanlarda, 
kapalı köy yollarında yol açma ve kurtarma çalışmaları, Kaymakamların gözetiminde ve 
denetiminde bir plan dahilinde yürütülecektir. İlçe Özel İdare Müdürleri günlük “Köy Yolları 
Karla Mücadele İcmali” bilgilerini her gün saat 09:30’a kadar İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım 
Müdürlüğüne, Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ise her gün saat 10:30’a kadar İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğüne e-posta veya faks yoluyla bildireceklerdir.
Yukarıdaki maddeler halinde sıralanan hususlarda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında 
gerekli koordinasyonun sağlanarak, kış mevsimi süresince herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesini önemle rica ederim.
 
 
Hasan İPEK
 Vali
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.