Kanun Ödüllendirdiğine Kurumlardan Ceza Yağıyor..

657 sayılı Kanunun ödüllendirdiği memurlar, kamu kurumlarınca cezalandırılıyor.

Kanun Ödüllendirdiğine Kurumlardan Ceza Yağıyor..
Devlet memurlarının yüksek lisans veya doktora yapmaları 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde ilave derece ve kademelerle ödüllendirilmektedir. Ancak, 657 sayılı Kanunun bir maddesinin ödüllendirdiği devlet memurunu başka bir maddesi cezalandırıyor. Garip ama maalesef durum böyle. Bu konuda yaşan sorunu ve çözüm öenerisini açıklamaya çalışacağız.

Yüksek lisans ve doktora yapmayı ödüllendiren hükümler

657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan hükümler:

Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.
Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.
Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.Yüksek lisans ve doktora yapmayı cezalandıran hükümler

Bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum. Doktora için günün belirli saatlerinde idari izin kullanabilir miyim?

Memurların en büyük sıkıntılarından birisi de doktora ve yüksek lisans eğitimi için izin sorunudur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102'nci maddesinde yıllık izin, 104'üncü maddesinde mazaret izni, 105'inci maddesinde hastalık ve refakat izni ve 108'inci maddesinde de aylıksız izin düzenlenmiştir.

Sonuçta 657 sayılı Kanunda izinle ilgili olarak söz konusu maddelerde belirtilen hükümler dışında doktora vb. eğitimler için mesai saatleri içerisinde izin verilmesini düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca, 657 sayılı Kanunda idari izin adı altında herhangi bir izne de yer verilmemiştir. Uygulama, bu tür durumlar için izin verilmesini zorunlu kılmaktadır. Çünkü, bir tarafta eğim için izin isteyen memur, diğer tarafta mevzuatta yerini bulamayan bir amir, öbür tarafta da mevzuat dışına çıkılarak verilen bir izin mevcuttur.

O zaman sorun nasıl çözülecek ve çözüm için ne yapılmalı?

Bu konu ya kanuni değişiklikle çözülecek ya da çıkarılacak Başbakanlık Genelgesiyle bütün kamu kurumları rahatlatılacak ve memurlarla amirler karşı karşıya gelmekten kurtulacak. Hem memurken doktora ve yüksek lisans yapma teşvik edilip hem de aksi yönde düzenlemeleri kimse izah edemez. Elbette bu konuyu memur sendikalarının da gündemde tutması gerekmektedir. Bu konuda Devlet Personel Başkanlığından sorumlu olan sayın Faruk Çelik'in de gerekli çalışmaların yapılması yönünde adım atması gerekiyor. Nihayetinde bürokratlarına vereceği talimat sorunun çözümünde önemli bir adım olacaktır. Eğer bu konuda personel reformu beklenecek olursa çözümün başka bir bahara kalacağı unutulmamalıdır. İnşallah diğer önerilerimiz gibi bu önerilerimizde buzdolabında muhafaza altına alınmaz.

memurlar.netYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması