İstanbul Teknik Ünv. Y. Lisans Ve Doktora Program İlanı

İstanbul Teknik Ünv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

İstanbul Teknik Ünv. Y. Lisans Ve Doktora Program İlanı
26 Kasım 2015 Perşembe 22:13

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR

Ü niversitemiz Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enerji, Avrasya Yer Bilimleri ve Bilişim Enstitülerine “İTÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği”ne ve “İTÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”na göre 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında aşağıda belirtilen tezli, tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Lisansüstü Programlara Başvuruda Gerekli Evraklar;

· Başvuru formuna 13- 17 Haziran 2011 tarihleri arasında http://onkayit.sis.itu.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

· Not Belgesi (Transcript):Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgelerin aslı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na (Maslak) gösterilerek tercih sayısı kadar çoğaltılmış fotokopiler başvuru esnasında önkaydı yapan kişi tarafından onaylanacaktır.Onaylanmış transcriptler mülakat komisyonlarına sunulacaktır.

· Lisans derecesi ile doktora programına başvuru yapacak olan öğrencilerden en az 3.25 ortalama istenmektedir.

· Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi. ALES notu 55 , Lisans sonrası Doktora yapmak üzere başvuran adaylardan ise ALES notu 70 taban puandan az olamaz. (Sosyal Bilimler Enstitüsünün Müzik programları için ALES puan şartı aranmaz). Yüksek Lisans bitirip en fazla bir yarıyıl ara verenlerin, daha önce almış oldukları ALES belgesi süreye bakılmaksızın kabul edilir.Tüm öğrenciler için GMAT veya GRE sonuç belgesi de kabul edilebilir. ALES minimum taban puanı 55’e karşılık eşdeğeri kabul edilen GRE sınavının quantitative bölümünden minimum 610 puan, GMAT (GMAT Belgesini sadece Sosyal Bilimler Enstitüsü kabul etmektedir) sınavından ise 450 puan almanız gerekmektedir.ALES belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır.

· İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri.

- İki referans mektubu, bunlardan en az biri öğrencinin beraber çalıştığı öğretim üyelerinden birisi tarafından yazılmış olmalıdır.Her bir tercih için iki referans mektubu hazırlanarak mülakat komisyonlarına teslim edilmesi gerekmektedir.

·-Adaylar tercih ettikleri programların tercih sırasına göre yerleştirilecektir.Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince, öğrenciler tek bir Yüksek Lisans programına yerleştirilecektir.

· Yukarıda verilen başarı sınırları kabul edilen alt sınırlardır. Programlar bazında bu değerler değişebilir.

Üniversitece İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları:

YÜKSEK LİSANS İÇİN DOKTORA İÇİN
Sınav Türü Not Sınav Türü Not
İTÜ'nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları 65 -------  
IELTS (her bölümden) 6.0 IELTS (her bölümden) 6.0
TOEFL (Paper Based) 513 TOEFL (Paper Based) 513
TOEFL (Computer Based) 183 TOEFL (Computer Based) 183
TOEFL (Internet Based) 65 TOEFL (Internet Based) 65
ÜDS 65 ÜDS 65
KPDS 65 KPDS 65
TOEIC (1390 PUAN ÜZERİNDEN) 950 TOEIC (1390 PUAN ÜZERİNDEN) 950
TOEIC (990 PUAN ÜZERİNDEN) 736 TOEIC (990 PUAN ÜZERİNDEN) 736

· İngilizce dil belgesinin geçerlilik süresi 2

Not: Yabancı Dil sınavına girmek isteyen öğrenciler (Kesin kayıtlardan sonra) 18 - 22 Temmuz 2011 Tarihleri arasında Yabancı Diller Yüksek Okuluna kayıt yaptırabilirler.Sınav tarihleri 26 - 28 Temmuz 2011 dir.

NOT:

2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı Güz girişli öğrencilerden itibaren Yüksek Lisans Öğrencilerinin tezle ilgili çalışmaları hakkında uluslar arası etkinliklerde en az bir kere sözlü,yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması, Doktora öğrencilerinin ise alanı ile ilgili en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanmış olması mezuniyet şartı olarak kabul edilmiştir.

Üniversite Senatosu Kararı gereğince: Yüksek Lisans Programlarına başvuru yapılan güz dönemlerinde geçmiş dönemin bahar dönemi sonunda yapılan derecelendirme sonucunda öğrenim gördükleri Lisans programını 1.2.3. le bitiren İ.T.Ü. Mezunlarının, mezun oldukları programın devamı olan Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına programın istediği minimum şartları sağlamaları halinde kontenjan dışı kabul edilmelerine karar verildi.Bu durumda olan öğrencilerin dilekçe örneğini doldurup 13 - 17 Haziran 2011 Tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurduğu programdan ilişiği kesilen bir öğrenci, en az iki akademik yıl geçmeden aynı lisansüstü programına başvuruda bulunamaz. ( İTÜ, Lisansüstü Senato Esasları Madde 3 )

 

İ.T.Ü. 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI
ENSTİTÜ ANABİLİM DALI PROGRAM YÜKSEK LİSANS DOKTORA
FEN BİLİMLERİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ Elektrik Müh. 38 6
FEN BİLİMLERİ KONTROL MÜHENDİSLİĞİ Kontrol ve Otomasyon Müh. 30 8
FEN BİLİMLERİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ Elektronik Müh. 25 6
Telekomünikasyon Müh. 40 10
Biyomedikal Müh. 20 -
FEN BİLİMLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Bilgisayar Müh. 40 10
FEN BİLİMLERİ MATEMATİK Matematik Müh. 10 6
FEN BİLİMLERİ FİZİK Fizik Müh. 35 35
FEN BİLİMLERİ KİMYA Kimya 35 18
FEN BİLİMLERİ GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ Gemi İnşaatı Müh. 15 10
FEN BİLİMLERİ DENİZ TEKNOLOJİ MÜH. Deniz Teknoloji Müh. 23 13
FEN BİLİMLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Yapı Müh. 60 12
Yapı İşletmesi 20 -
Hidrolik ve Su Kaynakları 23 6
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Müh. 25 5
Ulaştırma Müh. 27 7
FEN BİLİMLERİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ Geomatik Müh. 43 22
FEN BİLİMLERİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ Çevre Bilimleri ve Müh. 40 10
Çevre Biyoteknolojisi 25 10
FEN BİLİMLERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ İşletme Müh. 30 10
FEN BİLİMLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Endüstri Müh. 25 6
FEN BİLİMLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Mühendislik Yönetimi 25 -
FEN BİLİMLERİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Kimya Müh. 40 10
FEN BİLİMLERİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Müh. 30 -
Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Müh. 30 -
Seramik Müh. 30 -
Metalurji ve Malzeme Müh. - 25
FEN BİLİMLERİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Gıda Müh. 28 9
FEN BİLİMLERİ CEVHER HAZIRLAMA Cevher Hazırlama Müh. 20 -
FEN BİLİMLERİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ Maden Müh. 15 5
FEN BİLİMLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Jeoloji Müh. 25 10
FEN BİLİMLERİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ Jeofizik Müh. 20 8
FEN BİLİMLERİ PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ Petrol ve Doğal Gaz Müh. 25 20
FEN BİLİMLERİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Otomotiv 22 -
Isı-Akışkan 30 -
Konstrüksiyon 20 -
Malzeme ve İmalat 15 -
Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustiği 15 -
Katı Cisimlerin Mekaniği 13 -
Sistem Dinamiği ve Kontrol 20 -
Makina Müh. - 23
FEN BİLİMLERİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ Tekstil Müh. 30 6
FEN BİLİMLERİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Atmosfer Bilimleri 23 5
FEN BİLİMLERİ MİMARLIK Yapı Bilimleri - 8
Proje Yapım ve Yönetimi 15 -
Mimarlık(Tezsiz) 20 -
Mimari Tasarım 40 15
Mimarlık Tarihi 12 7
Restorasyon 13 3
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi 17 -
FEN BİLİMLERİ PEYZAJ MİMARLIĞI Peyzaj Mimarlığı 10 5
FEN BİLİMLERİ NANOSCIENCE&NANO ENGINEERING NanoScience&NanoEngineering 15 5
FEN BİLİMLERİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI Şehir Planlama 20 -
Bölge Planlama 15 -
Şehir ve Bölge Planlama - 10
FEN BİLİMLERİ BİLİŞİM Mimari Tasarımda Bilişim 15 6
FEN BİLİMLERİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI Endüstri Ürünleri Tasarımı 15 5
FEN BİLİMLERİ POLİMER BİLİM ve TEKNOLOJİSİ Polimer Bilim ve Teknolojisi 25 10
FEN BİLİMLERİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Gayrimenkul Geliştirme 15 -
FEN BİLİMLERİ KIYI BİLİMLERİ VE MÜH. Kıyı Bilimleri ve Müh. 27 7
FEN BİLİMLERİ UÇAK VE UZAY MÜH. Uçak ve Uzay Müh. (DAP) 45 15
FEN BİLİMLERİ KENTSEL TASARIM Kentsel Tasarım 15 -
FEN BİLİMLERİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ Mekatronik Müh. 40 -
FEN BİLİMLERİ DENİZ ULAŞTIRMA MÜH. Deniz Ulaştırma Müh. 20 3
FEN BİLİMLERİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ Savunma Teknolojileri 28 -
FEN BİLİMLERİ İLERİ TEKNOLOJİLER Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyoteknoloji 20 12
Malzeme Bilimi ve Müh. 20 10
AVRASYA YER BİLİMLERİ - Yer Sistemi Bilimi 20 10
SOSYAL BİLİMLER - İşletme (Tezsiz) (I.öğretim) 30 -
SOSYAL BİLİMLER - İktisat 30 -
SOSYAL BİLİMLER - Konut ve Deprem (Tezsiz I.Öğretim) 15 -
SOSYAL BİLİMLER - İç Mimari Tasarım (IMIAD) 12 -
SOSYAL BİLİMLER - Siyaset Çalışmaları 12 -
SOSYAL BİLİMLER - Müzikoloji ve Müzik Teorisi - 3
SOSYAL BİLİMLER - Sanat Tarihi 5 2
SOSYAL BİLİMLER - Müzik - 5
SOSYAL BİLİMLER - Müzik (Tezsiz)(II.Öğretim) 50 -
BİLİŞİM - Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik 25 10
BİLİŞİM - Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama 15 5
BİLİŞİM - Coğrafi Bilgi Teknolojileri 15 5
BİLİŞİM - Bilgisayar Bilimleri 5 -
ENERJİ - Radyasyon Bilim ve Teknoloji 25 -
ENERJİ - Enerji Bilimi ve Teknolojileri 30 4
DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE AFET YÖNETİMİ - Deprem Mühendisliği 40 5
DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE AFET YÖNETİMİ - Afet Yönetimi 20 -
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.