Hastanelerin Görünmeyen Kısımları

BU­GÜ­N’­ün gün­de­me ta­şı­dı­ğı ‘ta­but has­ta­ne­’ skan­da­lı­nın sa­de­ce Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­si­’y­le sı­nır­lı kal­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Ay­nı üni­ver­si­te­ye bağ­lı Ça­pa Tıp Fa­kül­te­si­’n­de­ki bi­na­la­rın ko­lon­la­rın­da da dev çat­lak­lar bu­lun­du.

Hastanelerin Görünmeyen Kısımları
06 Haziran 2014 Cuma 09:37

BU­GÜ­N’­ün “Ta­but­ta Te­da­vi­” baş­lı­ğıy­la duyurduğu skandal haber ses getirdi. Çökme tehlikesi bulunan binaların sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile sınırlı olmadığı, aynı durumun Çapa Tıp Fakültesi ve Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nde yaşandığı öğrenildi.

1999 Marmara Depremi ve Marmaray kazılarının hastane binalarının kolonlarında büyük hasarlar oluşturduğu tespit edildi. Hastane yönetiminin çatlakları sıvay­la ka­pat­tı­ğı be­lir­til­di.

YI­KIM BEK­Lİ­YOR

Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­si Ge­nel Sek­re­te­ri Sa­di Sa­di Hı­ra, tehlike altında olan hastanelerin yıkılıp  yeniden inşaası için projenin tamamlandığına  vurgu yaptı.

Hıra, “Bugüne kadar enerjimizi daha çok kamulaştırmaya harcadık. Eğer bu araziler kamunun olsaydı bugün inşaat çoktan başlayacaktı.
Yakın zamanda arazimizin tapusu alınarak kamulaştırıldı. Şimdi binaların yıkımı ve ye­ni­den in­şa edil­me­siy­le il­gi­li onay bek­li­yo­ruz. Rek­tö­rü­müz Yu­nus Söy­let hü­kü­met yet­ki­li­le­ri ile gö­rüş­me­le­ri de­vam edi­yor. Onay çık­tı­ğı an­da in­şa­ata baş­la­ya­ca­ğı­z” de­di.

HER AN ÇÖ­KE­Bİ­LİR

 Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si gi­bi çök­me teh­li­ke­si bu­lu­nan bi­na­la­rın­da hiç­bir güç­len­dir­me ça­lış­ma­sı ya­pıl­ma­dan ye­ni­den hiz­me­te baş­lan­ma­sına hem çalışanlardan hem de sendikalardan tepki geldi.  

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri hastane önünde eylem yaptı. “Binalar çöküyor sorumlular susuyor”, “Hasarlı binalar kapatılsın” şeklinde slogan atan yaklaşık 20 kişilik sendika üyesi ba­sın açık­la­ma­sı yap­tı.

YARIKLAR KAPANMIYOR

Hastanelerin yeniden yapılması sürecinin 4 yıldır proje aşamasını geçmediğini ifade eden SES Başkanı Aydın Erol, “Oluşan yarıklar gözükmesin diye yapılan sıvalar artık o yarıkları bile kapatamıyor”

Köstebek yuvası

Aydın Erol “Ko­lon­la­rın­da ya da ça­tı ke­nar­la­rın­dan dü­şen be­ton par­ça­la­rı in­san­la­rın ya­ra­lan­ma­sı­na ya da araç­la­rın üs­tü­ne dü­şe­rek mad­di ha­sar­la­rın oluş­ma­sı­na ne­den ol­mak­ta­dır. 1999 dep­re­mi, son­ra­sın­da has­ta­ne­nin al­tı kös­te­bek yu­va­sı­na dön­müş” dedi.

Çalışanlar korku içinde

Cer­rah­pa­şa Gö­ğüs Cer­ra­hi­si Ana­bi­lim Da­lı­’n­da ça­lı­şan Öz­kan Gök­ba­ran da yı­kım teh­li­ke­si ya­şa­yan has­ta­ne bi­na­sı hak­kın­da “Bi­na­la­rın ta­ma­mı ha­sar­lı.

Bu ha­sar­lar gös­ter­me­lik bir bi­çim­de ka­pa­tıl­dı. Eğer ge­rek­li ön­lem alın­maz­sa ikin­ci bir So­ma fa­ci­ası ka­çı­nıl­maz olur. Bu bi­na­la­ra gir­mek So­ma­’da­ki o ma­den oca­ğı­na gir­mek­ten fark­sız. Ça­lı­şan ola­rak en­di­şe edi­yo­ruz, kor­ku­yo­ru­z” de­di.

BUGÜN GAZETESİ 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.