Hastanelerde Yönetici Ve Uzman Görevlendirmesi

Basından öğrendiğimiz kadarı ile 31 Aralık 2014 itibariyle Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterleri, İdari ve Mali Hizmetler Başkanı, Tıbbi Hizmetler Başkanı, Hastane Yöneticisi, İdari ve Mali Hizmetler Başkanı ve Yardımcısı, Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü ve Müdür Yardımcısı; Genel Sekreterlikler de uzman olarak görevlendirilenlerin görevlendirmeleri sona erdiğini, 1 ocak 2015 itibariyle yönetimde boşluk olmaması için şimdiden görevlerin uzatılacağını, görevden alınacaklar ve değişiklik yapılacaklar belirlenmeye başlandığı belirtilmektedir.

Hastanelerde Yönetici Ve Uzman Görevlendirmesi
22 Kasım 2014 Cumartesi 16:34

 Sağlık Bakanlığı idareci ve uzman statüsündeki görevlendireceği kişilerin isimlerini siyaset ve önemli ölçüde söz sahibi olan sendikanın belirleyeceği isimler doğrultusunda ortaklaşa belirlendiğine yönelik duyumlar alınmaktadır.

02 Kasım 2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Kamu Hastaneleri Birliklerinde

Madde 34/2 “Genel sekreter, idarî ve malî hizmetler başkanları, hastane yöneticisi, müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve kamu veya özel sektörde, genel sekreter için 8 yıl, idarî ve malî hizmetler başkanları, hastane yöneticisi ve müdürler için en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak şarttır” hükmü yer almaktadır.

Kamu hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreter Olmak İçin Aranan Şartlar

Görüldüğü üzere Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreter olabilmek için en az 4 yıllık fakülte mezunu olmak, 8 yıl memuriyetinizin olması yeterli gelebiliyor. Bu şartlara göre ister sebzeci, kahvahane sahibi, lokantacı olsanız dahi açıköğretim fakültesi mezunu iseniz 8 Yıl sigortanız yatmış olursa Genel sekreter olabilirsiniz. Burada şartlarda hekim olma, memur olma gibi bir mecburiyet bulunmamaktadır.

Kamu hastaneleri Birliklerinde İdari ve Mali Hizmetler Başkanı Olmak İçin Aranan Şartlar

En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak, 5 yıl memuriyetinizin olması yeterli gelebiliyor.

Kamu hastaneleri Birliklerinde Hastane Yöneticisi, Hasta Bakım Hizmetleri Müdür,İdari ve Mali Müdürü ve Müdür Yardımcısı Olmak İçin Aranan Şartlar

En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak, 5 yıl memuriyetinizin olması yeterli gelebiliyor. Esnaf iseniz, sebzeci, kahvahane sahibi vb. olmanız 4 yıllık açıköğretim fakültesi bitirdiğinizde 5 yılda sigortanız olmanız durumunda, sağlıkla alakalı olmanıza gerek yok direk bu görevlere getirilebilirsiniz

Kamu hastaneleri Birliklerinde Tıbbi Hizmetler Başkanı Olmak İçin Aranan Şartlar

Tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip, uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip; eğitim ve araştırma hastaneleri başhekiminin eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip; diğer hastane başhekimlerinin uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip ve yahut hukuk, kamu yönetimi, işletme, sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip; yüz yatağın altındaki hastane başhekimlerinin tabip; ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastanelerde başhekimin diş hekimi olması; başhekim yardımcılarının ise tıp, diş hekimliği veya eczacılık öğrenimi almış olması veya lisansüstü eğitim yapmış olmaları kaydıyla sağlık bilimleri lisansiyeri olması gerekir.

Kamu hastaneleri Birliklerinde Uzman Olmak İçin Aranan Şartlar

En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak, 3 yıl memuriyetinizin olması yeterli gelebiliyor. Bunların dışında kasap, marketçi vb özel sektörlerde çalışsanız dahi 4 yıl açıköğretim fakültesi bitirmeniz durumunda 3 yılda sigortanız olsun, sağlık sektöründe bilginizin tecrübenizin olmasına gerek yok kamu hastaneleri birliklerinde uzman olarak değerlendirilebilirsiniz

Sağlık Bakanlığı yapacağı görevlendirmeleri yasal olarak liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, İlgili Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak objektif kriterlerde belirlemesi gerekiyor.

657 sayılı DMK'nın,“Temel İlkeler”başlıklı bölümünde yer alan, 3. maddesinin (B) fıkrasında “Kariyer”, C fıkrasında ise “Liyakat” ilkeleri yer almaktadır.

Kariyer ve Liyakat ilkesinin temelinde objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, işin ehline verilmesi ve hak etme durumunun mutlak anlamda sağlanabilmesi ancak kriterleri objektif olarak belirlenmiş ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanılması, kamu yararı ve eşitlik ilkesine uyulması ile mümkün olabilecektir.

Sağlık Bakanlığı alınan duyumlar doğru ise Genel Sekreter, idari ve Mali hizmetler başkanları, tıbbi hizmetler başkanı, Hastane Yönetici, Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü ve Müdür Yardımcısı, İdari ve Mali Hizmetler Müdür ve Müdür Yardımcısı görevlendirmelerini gizli tutacağını ve sonradan görevlendirilen isimlerin açıklayacağı alınan duyumlar arasındadır.

Kamu Hizmetleri şeffaf olmak zorundadır. Bu kadroların öncelikle objektif şartlarda duyurulması ve ilan edilmesi, başvurmak isteyenler başvurularının alındıktan sonra yazılı ve sözlü olarak belirli puan üstünlüğüne göre görevlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu görevlendimelerin hukuka aykırılık teşkil ettiğini ve mahkemelerce iptal edilebileceğini düşünmekteyiz.

Genel Sekreter, İdari ve Mali Hizmetler Başkanı, Tıbbi hizmetler Başkanı ve Hastane Yöneticilerinin görevlendirmelerini Sağlık Bakanlığı yapacağından şartları tutanlar dilekçelerini bu kadrolarda görevlendirilmek istediğini dilekçe ile kurumları aracılığı ile yapmaları gerekmektedir.

Alınan duyumlara göre Sağlık Bakanlığı herhangi bir ilan ve objektif bir kriter olmadan gizlice isimleri belirleme çalışmalarına başladığı belirtilmektedir. şartları tutanlar dilekçe ile bu kadrolara başvurmadıkları durumunda Sağlık Bakanlığının görevlendirmeleri herhangi bir başvuru olmadığından geçerli duruma geleceği düşünülmektedir. Korkmadan çekinmeden yapacağınız başvurular bu usulsüz olduğunu düşündüğümüz görevlendirmelerin önüne geçeceğini düşünmekteyiz.

Şartları tutanlar dilekçe ile ilgili kurumlarına başvuru yaparlar ise bu kadrolara Sağlık Bakanlığı atama yaparsa ve eğitim, görev süresi gibi kriterlerde daha düşük kişileri görevlendirirse şartları tutanlar mahkemeye başvuru yaparak Sağlık bakanlığının yapacağı atamaları mahkemeden iptal ettirme şansının yüksek olduğunu ve bu kadrolarda hakkıyla görev yapabilecekleri düşünülmektedir.

Genel Sekreterliklerde uzman, hastanelerde idari ve mali hizmetler müdürü, idari ve mali hizmetler müdür yardımcısı, hasta bakım hizmetleri müdürü ve hasta bakım hizmetleri müdür yardımcısı olarak görevlendirmek isteyenler ve şartları tutanlar kurumları aracılığı ile dilekçelerini bağlı bulunduğu ilin genel sekreterliğine göndermeleri yeterlidir. Sizlerden eğitim ve görev süresi gibi düşük kişilerin objektif kriterlerde olmayan görevlendirmelerde mahkemeye başvuru yaptığınızda yapılan görevlendirmeleri iptal ettirme şansınız yüksektir.

Sağlık Bakanlığı objektif kriterlerde atama yapmadığı durumlarda serbest avukatlar, sendika avukatları, dernek avukatlarından dava açmak için gerekli destekleri her zaman alabilirsiniz. Bu duruma karşı olan sendikalar ve dernekler sonuna kadar hukuki mücadelenizde yanınızda olacağını düşünüyoruz. Mücadelemiz her zaman belirttiğimiz gibi yasal zeminde olmalıdır.

Buaradan sağlıkla ilgili sendikalara, derneklere, mesleki birliklere sesleniyoruz. Bu konuda sağlık çalışanlarına haklı davalarında sahip çıkmalarına, basında bu konuda ses getirmelerini talep ediyoruz. Sonuçta Sağlık Bakanlığı yapacağı görevlendirmeler için gerekli duyuruları yapmadan, sınav gibi objektif belirleyici unsur olmadan yapacağı görevlendirmeler yargı tarafından iptal edileceğini düşünüyoruz. Sağlık çalışanları bu sefer bu gibi görevlendirmelere izin vermeyeceğini düşünüyoruz.

Kurumunuza vereceğiniz dilekçeler amirleriniz tarafından evrak kayıda sokulmak istenmeyebilir veya geciktirilebilir bu durumda kargo yoluyla dilekçelerinizi ilgili kurumlara gönderebilirsiniz elinizde belge niteliği taşıyabilir. Dilekçenizi kabul etmeyenler hakkında yasal işlem uygulatma hakkınız bulunmaktadır. Bu konularda mutlak profesyonel olarak hukuki yardım almanız gerekmektedir. Bu kadrolara tüm sağlık kurum ve kuruluşlarda görev yapanların ve şartları tutanları başvurabileceği düşünülmektedir.


Sağlık çalışanı arkadaşlar bu onur mücadelenizle tarih yazabilir. tarihe not düşebilirsiniz. Tüm sağlık çalışanları bu haberimizin linkini tüm sosyal medyada paylaşarak haberimizin tüm sağlık çalışanlarına ulaşmasını sağlamada önemli rol alabilir. Saygılarımızla

Dilekçe Örnekleri

Genel Sekreter, İdari ve Mali Hizmetler Başkanı, Tıbbi hizmetler Başkanı ve Hastane Yöneticileri için dilekçe örneği

                 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM BAŞKANLIĞINA

                         (Sunulmak Üzere)

        ( ........İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliğine)

      Kurumunuzda..........sicil numarası ile ....... kadrosunda görev yapmaktayım. .......Üniversitesi ..... bölümünden mezun oldum ....yıl görev sürem mevcuttur. 2015 yılı itibari ile yapacağınız görevlendirmelerde kendi ilimde ...................kadrosunda görevlendirilerek görev almak istiyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                         Tarih

                                                      Adı ve Soyadı

                                                       (İmza)

Adres:

TC:

Sicil:

Dilekçe Örnekleri

Hastanelerde İdari ve Mali Hizmetler Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü ve Müdür Yardımcısı ve Genel sekreterliklerde Uzman Statüsünde görev almak isteyenler için dilekçe örneği

         ........İli KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

       Kurumunuzda..........sicil numarası ile ....... kadrosunda görev yapmaktayım. .......Üniversitesi ..... bölümünden mezun oldum ....yıl görev sürem mevcuttur. 2015 yılı itibari ile yapacağınız görevlendirmelerde kendi ilimde ...................kadrosunda görevlendirilerek görev almak istiyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                       Tarih

                                                 Adı ve Soyadı

                                                      (İmza)

Adres:

TC:

Sicil:

Not:Dilekçelerimiz avukatlar tarafından geliştirilebilir

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.