Günün Önemli Atama Kararları

23/10/2014 tarihli atama kararları

Günün Önemli Atama Kararları
23 Ekim 2014 Perşembe 09:31

23 Ekim 2014 PERŞEMBE
 
Resmi Gazete
 
Sayı : 29154
 
ATAMA KARARLARI
 
Başbakanlıktan:
 
Karar Sayısı : 2014/1067
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Isparta İl Müftülüğüne Galip AKIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Başbakan yürütür.
 
22/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
 
Başbakanlıktan:
 
Karar Sayısı : 2014/1088
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Ali ÖZTÜRK'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Başbakan yürütür.
 
22/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
 
Başbakanlıktan:
 
Karar Sayısı : 2014/1089
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Bünyamin KORKMAZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Başbakan yürütür.
 
22/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
 
Avrupa Birliği Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/1070
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ahmet Can TURPÇU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Avrupa Birliği Bakanı yürütür.
 
22/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU Volkan BOZKIR
Başbakan Avrupa Birliği Bakanı
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/1071
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ali AYBEY'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 
22/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU Faruk ÇELİK
Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/1072
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne, Muhammet ECEL'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 
22/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU İdris GÜLLÜCE
Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/1073
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Hüseyin YÜRÜK'ün atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 
22/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU İdris GÜLLÜCE
Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/1074
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Yavuz SUBAŞI'nın atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 
22/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU İdris GÜLLÜCE
Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/1075
 
1 - Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet KONUK'un yeniden atanması 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
 
22/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU Taner YILDIZ
Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/1076
 
1 - Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ömer KOCA'nın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
 
22/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU Taner YILDIZ
Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/1077
 
1 - Açık bulunan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdulvahit FİDAN'ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
 
22/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU Taner YILDIZ
Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/1078
 
1 - Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Feridun ALAK'ın atanması 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
 
22/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU Taner YILDIZ
Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 
Sağlık Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/1094
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem ATBAKAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
 
22/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Başbakan Sağlık Bakanı
 
Sağlık Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/1095
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Uzm. Dr. Mehmet BAKAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
 
22/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Başbakan Sağlık Bakanı
 
Sağlık Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2014/1096
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Dr. Şuayıp BİRİNCİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
 
22/10/2014
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Başbakan Sağlık Bakanı 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.