Erzurum İli Aile Sağlığı Elemanı Alım İlanı...

Erzurum ili aile sağlığı elemanı alım ilanı

Erzurum İli Aile Sağlığı Elemanı Alım İlanı...
İLAN METNİ

Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.07.2011 tarih ve 22100 sayılı genelgeleri doğrultusunda; ilimiz dâhilinde Aile Sağlığı Elemanı bulunmayan ekli tabloda isimleri belirtilen Aile Hekimliği Birimlerine, açıktan Aile Sağlığı Elemanı alınacaktır.

Boş bulunan Aile Hekimliği Birimlerine açıktan Aile Sağlığı Elemanları için;

1- Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili; ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.
2- Yukarıda belirtilen unvanlarda, Vekil olarak çalışanlar da başvuru yapabilecektir.
3- Başvuru tarihi itibariyle, altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı kanunun 4/A, 4/B, 4924, Sayılı kanun, 399 Sayılı K.H.K. 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre çalışanlar v.b.) başvuramayacaktır.
4- Başvuruda bulunacaklar hazırlayacağı aşağıda belirtilen belgeleri içeren, başvuru dosyasını şahsen Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine kayıt ettirerek, Aile Hekimliği Uygulama Birimi’ne elden teslim edecektir. Başvuru mutlaka müracaat sahibi tarafından yapılacaktır.
5- Posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6- Müracaatlar 08.06.2012 tarihinde başlayacak, 06.07.2012 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir.İlanen duyurulur
Dr. Cumhur Hakkı ÇANKAYA
Halk Sağlığı Müdürü

Müracaat İçin Gerekli Belgeler

1- T.C Kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi
2- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diplomanın noter onaylı sureti
3- Adli sicil ve sabıka kaydı
4- Görevini devamlı yapmasına uygun olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu(Tek Tabip raporu yeterli olacaktır.)
5- Aile Sağlığı Olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar Kamu Görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe
6- Dört adet vesikalık fotoğraf
7- Aile Sağlığı Elemanı olmayan Aile Hekimliği Birimlerinde görevli sözleşmeli Aile Hekimlerinden biri tarafından kaşe vurularak imzalanmış, kişi ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe.


 YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması