Dr. Reşit Galip Ve Hem.safiye Elbi Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Tıp Günleri

Dr. Reşit Galip ve Hem.Safiye Elbi Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Tıp Günleri 17-19. Ekim. 2014 KASTAMONU

Dr. Reşit Galip Ve Hem.safiye Elbi Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Tıp Günleri
08 Eylül 2014 Pazartesi 11:48

Dr. Reşit Galip ve Hem.Safiye Elbi Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Tıp 
Günleri
17-19. Ekim. 2014 KASTAMONU
Kongre Başkanları
Yard. Doç. Serap Selver KİPAY - Muğla Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksek Okulu
Op. Dr. Erkan BALKAN - Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi AD
Kongre Sekreteryası
Prof. Dr. Recep AKDUR – Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Başkanı
Hem. Meral DÖLEK. Acil Hemşireler Derneği Başkanı
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI – Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü
Av. Evren KARAHMET. Ilgaz Hukuk Bürosu. Kastamonu Barosu.
Uzm. Halkbilimci Ebru KİPAY – Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilim AD
Düzenleme Kurulu*
Dr. Sündüz ADIYAMAN
Mustafa AFACAN
Prof. Dr. Sema AKA
Yard. Doç. Dr. Eren AKÇİÇEK
Prof. Dr. Recep AKDUR
Ünal AKGÜN
Selçuk ARSLAN
Prof. Dr. Nevzat ARTIK
Op.Dr.Serkan AYDIN
Prof. Dr. Yavuz Sinan AYDINTUĞ
Op. Dr. Erkan BALKAN
Uz.Dr.Dursun BAŞTUĞ
Psk. Gökçe BAYKUZU
Op. Dr. Hüseyin BEKİR
Nurten CİĞERCİHem. Melek ÇELİK
Cengiz ÇESKO
Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN
Hem. Meral DÖLEK
Ali DUYAN
Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL
Dr. Ahmet Zafer ERGÜN
Prof. Dr. Ahmet ERGÜN
Doç. Dr. Gürkan ERSOY
Op. Dr. Aytekin ERTUĞRUL
Nejat GAMZELİ
Prof. Dr. Hanım HALİLOVA
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
Uz.Dr.Tuba HANCI
Sedat İŞERİ
Serdar İZBELİ
Prof. Dr. Adalet HASANOV
Prof. Dr. Ramazan İNCİ
Bio. H. Merve İYRAS
Doç. Dr. Hülagü KAPTAN
Doç. Dr. Burcu İlkay KARAMAN
Uzm. Arkeolog Murat KARASALİHOĞLU
Yard. Doç. Dr. Serap Selver KİPAY
Uzm. Halkbilimci Ebru KİPAY
Prof. Dr. Uğur KOCA
Av. Sadun KÖPRÜLÜ
Prof. Dr. Haşim KÖPRÜLÜ
Yard. Doç. Dr. Jamal MUSAYEV
Prof. Dr. Çimen OLGUNER
Esra ÖZ
Bio. Fezile ÖZDEMİRCemil ÖZEL
Dt. Orhan ÖZKAN
Bio. Merve PARLAKGÖRÜR
Av. Rıdvan SADIK
Vet. Hek. Adnan SERPEN
Av. Ertan SİMİTÇİ
Dr. Altay SUROY
Yard. Doç. Dr. Serdar SÜTÇÜ
Ayşe TANDOĞAN
Güzide Filiz TUZCU
Yard. Doç. Dr. Neşe Nur USER
Dr. Ozan UZKUT
Mehmet Fatih YAPICIOĞLU
Biomüh. Emine Firdevs YILDIRIM
Psk. Gülşah Şükran YILDIZ
Uzm. Dr. Akın YILDIZ
* Soy isim Alfabetik Sırasına Göre Hazırlanmıştır. 
17 Ekim 2014 Cuma
06.00 Ankara’dan hareket
0800
– 0900: Çankırı’ da sabah kahvaltısı
0900
– 1100: Çankırı Tuz Mağarası gezisi
1100 
– 1115: Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL’ un başkanlığını yaptığı ‘Çorak Yerler Kazı Alanı’ 
ziyareti
1115
– 1145: Çankırı Taş Mescid’ in Gezilmesi
1145 
- 1330: Ilgaz Dağı ve Derbent Anıtı ziyareti 
1330 
- 1430: Öğle Yemeği (Kastamonu Öğretmenevi)
1430: Kongre Merkezi’ne (Kastamonu Ticaret Odası Kongre Salonu) varış 
1500 
– 1830: Bilimsel Program
1500
– 1530: Açılış Konuşmaları ve Av.Sadun KÖPRÜLÜ nün anılması.
 Protokol Prof. Dr. Recep AKDUR
 Yard. Doç. Dr. Serap Selver KİPAY
 Op. Dr. Erkan BALKAN
1. Oturum (1530 
– 1630)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep AKDUR (Tüm Öğretim Elemanları Derneği 
(TÜMÖD) Başkanı)
1530 
- 1545: Op. Dr. Erkan BALKAN (Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs 
Cerrahisi AD)_ Dr. Reşit Galip: 1933 Üniversite Reformu
1545 
- 1600: Hem. Melek ÇELİK ( Samsun Kadın Doğum Hastanesi) _ Hemşire Hüseyin 
Elbi’ nin Hayatı
1600 
- 1615: Dr. Ahmet Zafer ERGÜN (Kastamonu Serbest Hekim) _ Kastamonu da 
Koruyucu Sağlık Hizmetleri.
1615 
- 1630: Ara ve İkramlar
2. Oturum (16
30 
– 17
30)
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Serkan AYDIN ( Kastamonu – Çankırı TABİP Odası 
Başkanı)
1630 
- 1645: Doç. Dr. Hülagü KAPTAN (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi 
A.D.)_ Dr. Reşit Galip: 1933 Üniversite Reformu
1645 
- 1700: Yard. Doç. Serap Selver KİPAY ( Muğla Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksek 
Okulu): 10 Aralık Kadın Mitingi
1700 
- 1715: Bio. Merve İYRAS (Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü) _ Endemik 
Türlerimizi Koruyabiliyor muyuz?
1715 
- 1730: Ara ve İkramlar
3. Oturum (17
30 
– 18
30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet ERGÜN (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Fizyoloji AD)
17
30 
- 1745: Doç. Dr. Gürkan ERSOY (9 Eylül Üniversitesi Acil Tıp AD)_ Beden Dili Ve 
İletişim
17
45 
- 18
00: Psk. Gökçe BAYKUZU (Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü) _ Çocuk 
İhmali ve İstismarı
18
00 
- 18
15: Yard.Doç.Dr. Jamal MUSAYEV. (Azerbaycan Adli Tıp Kurumu). İnce İğne 
Biyopsisi
18
15 
- 18
30: Uzm. Arkeolog Murat KARASALİHOĞLU (Kastamonu Valiliği Kent Tarihi 
Müzesi Sorumlusu) : Antik Çağlardan Günümüze Bir Sağaltım Kültü (Glikon)
1830 
- 2030: Akşam Yemeği 
18 Ekim 2014 Cumartesi
0630: Otelden Hareket0700
– 0900: Kastamonu İzbeli Çiftliği’nde Sabah Kahvaltısı
0900
– 1300: Kastamonu çevresi kültür gezisi
 Vedat Tek Kültür Merkezi
 Kent Tarihi Müzesi
 Kastamonu Arkeoloji Müzesi
 Yakup Ağa Külliyesi
 Kastamonu Kalesi
 Saat Kulesi
 Cumhuriyet Meydanı ve Nasrullah Meydanı gezisi ve alışveriş
1400 
- 1500: Öğle Yemeği 
1500 
– 1830: Bilimsel Program
4. Oturum (1530 
– 1630)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hülagü KAPTAN (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin 
Cerrahisi A.D.)
1530 
- 1545: Bio. Fezile ÖZDEMİR (KKTC)_ Kıbrıs Türk Toplumu Liderlerinden Dr. 
Fazıl KÜÇÜK
1545 
- 1600: Op. Dr. Hüseyin BEKİR (Yunanistan Serbest Hekim) _ Çocuklarda Yürüyüş 
Bozuklukları
1600 
- 1615: Prof. Dr. Hanım HALİLOVA (Azerbaycan) _ Kastamonu’ da Troid 
Hastalıkları
1615 
- 1630: Ara ve İkramlar
5. Oturum (16
30 
– 17
30)
Oturum Başkanı: Dr.Dursun BAŞTUĞ (Kastamonu – Çankırı Tabip Odası 
Genel Sekreteri)
1630 
- 1645: Prof. Dr. Recep AKDUR (TÜMÖD Başkanı)_ Türkiye’ de Hekim Olmak
1645 
- 1700: Op. Dr. Aytekin ERTUĞRUL ( (E) Tbp. Alb.): Türkiye’ de Cerrahi Doğum 
Kontrolü Çalışmalarından Bir Kesit
1700 
- 1715: Prof. Dr. Ahmet ERGÜN (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD) _ 
Yağ Hücresi
1715 
- 1730: Ara ve İkramlar
6. Oturum (17
30 
– 18
30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan İNCİ (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Mikrobiyoloji AD)
1730 
- 1745: Doç. Dr. Burcu İlkay KARAMAN (9 Eylül Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı)_
Tıp Terimlerinin Nitel Özellikleri
1745 
- 1800: Yard. Doç. Dr. Eren AKÇİÇEK (Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi) _ 
Klinik Dilbilimi: Türkiye için Önemli Bir Bilim Dalı
1800 
- 1815: Dr. Sündüz ADIYAMAN (Ankara Üniversitesi Adli Tıp AD) _ Mobbing19
00
- : Akşam Yemeği 
19 Ekim 2014 Pazar 
0600 
- 0700: Otelde Sabah Kahvaltısı 
0700
– 0800: Daday Kasaba Cami’in görülmesi (Başköy Çiftliği Zamana Bağlı)
0830
– 1115: Bilimsel Program
7. Oturum (0830 
– 0915)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN (Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Psikiyatri A.D.) 
0830 
- 0845: Prof. Dr. Ramazan İNCİ (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD)_
Sağlıkta Dönüşümün Etkileri
0845 
- 0900: Güzide Filiz TUZCU (Antalya) _ Osmanlıdan Günümüze Bilim: Osmanlı’ 
da Bilime Bakış
0900 
- 0915: Uzm. Halkbilimci Ebru KİPAY (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Türk Halk Bilim AD) _ Sağlık Uygulamalarına Antropolojik Çerçeveden Bir Bakış
0915 
- 0930: Ara ve İkramlar
8. Oturum (0930 
– 1030)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İ. Hamit HANCI (Ankara Üniversitesi Adli Bilimler 
Enstitüsü Müdürü)
0930 
- 0945: Psk. Gülşah Şükran YILDIZ (Nazilli Adliyesi Uzmanı)_ Suçlu Profili 
Oluşturma
0945 
- 1000: Cengiz ÇESKO ( Kosova Türkiye Mezunlar Derneği (TÜMED) Başkanı)_ 
TÜMED Türkiye Bağlantısı
1000 
- 1015: Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri AD) _ Ruh Sağlığı ve Kızılay Mitingleri
1015 
- 1030: Ara ve İkramlar
9. Oturum (1030 
– 1115)
Oturum Başkanı: Op. Dr. Erkan BALKAN (Ankara Atatürk Eğitim Araştırma 
Hastanesi Göğüs Cerrahisi AD)
1030 
- 1045: Dr. Ozan UZKUT (Antalya)_ Akran Zorbalığı (Builling)
1045 
- 1100: Esra ÖZ (Sağlık Muhabiri ) _ Sağlık Haberciliği İlkeleri
1100 
- 1115: Uzm. Dr. Akın YILDIZ (Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi) _ İyot 
Eksikliği ve Toplum
1115: Kapanış Konuşmaları ve Kongre Programına Katılan Katılımcılara Katılım 
Belgelerinin Verilmesi Prof. Dr. Recep AKDUR
 Op. Dr. Erkan BALKAN
 Yard. Doç. Dr. Serap Selver KİPAY
1230: Öğle Yemeği (Münire Sultan Sofrası) ve veda…
Poster:
Biomüh. Emine Firdevs YILDIRIM (Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü) _ 
Biyolojik Silahlar
Kongreye Destek Verenler:
Kastamonu Valisi Şehmuz GÜNAYDIN
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin BABAŞ
Çankırı Valisi Vahdettin ÖZCAN
Çankırı Valisi Belediye Başkanı İrfan DİNÇ
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Seyit AYDIN 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.