Döner Sermayeye Tepki Artıyor

28/11/2014 tarih ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik bir çok adaletsizliklerle beraber resmi gazetede yayınlanmıştır.

Döner Sermayeye Tepki Artıyor

Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Ek-2 ve Ek-3’te Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayıları tablosunda Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan  4 yıllık lisans mezunu olan "Sivil savunma uzmanı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzeri meslek grupları" 0,75 ek ödeme katsayısından ortalama 1000-1,200 TL arası ek ödeme alırken, sağlık memuru, hemşire, ebe, sağlık memuru, tıbbi teknolog ve diğer sağlık çalışanları lisans/yüksek lisans/doktora bitirseler dahi maalesef 0,40 ek ödeme kat sayısından ortalama 600-700 TL gibi lise mezunu seviyesinde döner sermaye almaktadırlar. Lisans/yüksek lisans/doktora seviyesindeki hemşire, ebe, sağlık memuru ve tıbbi teknologlara çok büyük haksızlık yapılarak diplomaları emekleri hiçe sayılmaktadır.

Aynı şekilde Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan  genel idare sınıfında görev yapan memurlar, VHKİ, vb. çalışanlar ile  yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan  hizmetliler, terzi, aşçı vb kadrolarda görev yapanlar  lisans/yüksek lisans bitirseler dahi lise mezunu sağlık çalışanından daha az 0,30 ve 0,35 oranında ek ödeme almaktadır.

Hizmetliler görevde yükselme sınavında başarılı oldukları halde memur kadrolarına atanamamışlardır. Hâlbuki sağlık kurum ve kuruluşlarında temizlik işleri temizlik şirketleri vasıtasıyla yürütülmektedir. Bırakın görevde yükselme sınavını, sınavsız memurluk hakkı verilmesi için gerekli mücadelenin verilip şimdiye kadar kadroların verilmesi gerekirdi. sağlık personeli Maalesef aynı mağduriyetler hala devam etmektedir.

 Genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfı ek ödeme dağıtımında en kötü şartlarda ek ödeme almaktadır.

Buradan sendikalara defalarca özellikle ek ödemedeki adaletsizliğin giderilmesi için bir çok çağrılarda bulunduk. Maalesef çağrılarımıza cevap veren olmadı. Bu güne kadar döner sermaye konusunda kayda değer önemli gelişmeler olmamıştır. Bu konular pek gündemde tutulmamıştır. Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu Sağlık Sen üyesidir. Sağlık Sen en çok üye sayısına sahip bir sendikadır.  Lisans mezunu hemşire, sağlık memuru, ebeler, tıbbi teknologlar ile  genel idare hizmetlerinde görev yapan memurlar ve  yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların büyük çoğunluğu maalesef Sağlık Sen üyesi olduğu halde ek ödeme yönetmeliğinin yayınlanmasından sonra bu konudaki adaletsizlik konusunda herhangi bir açıklama gelmemiştir.
Sanırım Sağlık Sen ve diğer sendikalar bu çok önemli konuyu pek gündemlerine almadılar. Sanırım üyelerinin ek ödeme konusundaki mağduriyetleri pek dikkate alınmamıştır. Bu adaletsizlik hep böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Burada Sağlık Sene yüklenmemizin nedeni en çok üye yapısına sahip ve yetkili sendika olmasından dolayı yükleniyoruz. Yetkili sendika olarak Başbakanımızla, bakanlarla istedikleri zaman istedikleri üst düzeylerle görüşebilecek düzeyde olmalarına rağmen maalesef döner sermayedeki bu adaletsizlik konusunda bir görüşme çaba olmadığını düşünüyoruz. Maalesef bu adaletsiz  hali ile ek ödeme resmi gazetede yayınlanmıştır.

 

Değerli lisans/yüksek lisans/doktora seviyesinde görev yapan hemşire, ebe , sağlık memuru, tıbbi teknolog arkadaşlar emsallerinizin altında lise mezunu seviyesinde ek ödeme almanızı adaletli buluyor musunuz?

Genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfı ek ödeme dağıtımında en kötü şartlarda ek ödeme almaktasınız bu sisteme ne kadar daha tahammül edeceksiniz

Artık tepki verme zamanı gelmedi mi? Gerçek anlamda bu adaletsizlik düzenlenene kadar sendikalardan istifa ederek üyeliklerimizi bu adaletsizlik düzeltilene kadar askıya almanız gerektiğini düşünüyoruz.

Toplu şekilde tepki gösterilmezse burada ki haksızlığın giderileceğini düşünmüyoruz. Artık korkmadan çekinmeden tepkimizi koyma zamanı geldi toplu şekilde istifalar verildiğinde sendikaların bu konuda kendilerine çeki düzen vereceğini düşünüyoruz. Geçici de olsa üyeliklerimizi istifayla askıya almanız gerektiğini düşünüyoruz.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması