Döner Sermayeli İşletmelere İlişkin Dava Ve İcra İşlerinin Takibi Hakkında Genelge

Döner Sermayeli İşletmelere İlişkin Dava ve İcra İşlerinin Takibi hakkında genelge

Döner Sermayeli İşletmelere İlişkin Dava Ve İcra İşlerinin Takibi Hakkında Genelge
27 Ocak 2016 Çarşamba 08:43

Sağlık Bakanlığı’ndan

GENELGE
2011/44

……………VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un (26/04/2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6225 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen) Ek 4 üncü maddesinde, bu Kanuna tabi döner sermayeli işletmelerin her türlü iş ve işlemlerinden dolayı Maliye Hazinesi, Sağlık Bakanlığı, valilikler veya ilgili kurum ve kuruluşlar taraf gösterilmek suretiyle açılan veya açılacak adlî ve idarî davalar ile icra işlerinin vekil sıfatıyla takibinin, döner sermaye kadrolarında istihdam edilen avukatlar tarafından yapılacağı, döner sermayeli işletmelerin her türlü iş ve işlemlerinden dolayı döner sermayeli işletmenin harcama yetkilisinin onayı olmadıkça hiçbir dava açılamayacağı ve hiçbir icra takibi yapılamayacağı hükme bağlanmış; aynı maddenin son fıkrasında ise, bu maddede belirtilen dava ve icra işlerinin takibinin, idarece ihtiyaç duyulması halinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki doğrudan temin usulüyle hizmet satın alma yoluyla da yaptırılabileceği belirtilmiştir.

Mezkûr Kanun ile 200 adet Avukat kadrosu ihdas edilmiş olup, 209 sayılı Kanun’un (6225 sayılı Kanun ile eklenen) Geçici 5 inci maddesinde ise, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Hazine avukatları tarafından takip edilen dava ve icra dosyalarının, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde döner sermayeli işletmelere devredileceği, dosya devirleri gerçekleştirilinceye kadar bu işlere ilişkin olarak Hazine avukatları tarafından yapılan işlemlerin döner sermayeli işletmeler adına yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Kanunun uygulanma usûl ve esaslarına ilişkin mevzuat çalışması ile dava ve icra dosyalarının devrine yönelik hazırlıklar ve ihdas olunan avukatlık kadrolarına atama yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kanun ile ihdas edilen avukat kadrolarına atamaların bilahare yapılacak olması ile halihazırda Bakanlık döner sermaye kadrolarındaki avukatların iller itibariyle dağılımı ve sayısının yeterli olmadığı da nazara alınarak, Kanunun uygulanması hususundaki tereddütlerin giderilmesine ve takip edilecek usûl ve esaslara yönelik olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

-2-

Bu çerçevede;

1) Hazine avukatları tarafından takip edilen dava ve icra dosyalarının devirleri Kanunun Geçici 5 inci maddesine göre Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleşeceği cihetle, halen Hazine avukatları tarafından takip edilen dava ve icra dosyaları -mevcut uygulamada olduğu şekliyle- hazine avukatlarınca takip olunmaya devam edilecektir.

2) Avukat bulunmayan illerde; 26/04/2011 tarihinden sonra açılan ve açılacak adli dava ve icra takiplerinin mezkûr illerdeki Hazine avukatları tarafından döner sermayeli işletmeler adına takibi sağlanacaktır. İdari davalar ise, -mevcut uygulamada olduğu şekliyle- Valiliklerce veya Bakanlık Hukuk Müşavirliğince temsilci sıfatıyla takip olunmaya devam edilecektir.

3) Avukat bulunan illerde, döner sermayeli işletmelerin iş ve işlemlerinden dolayı Maliye Hazinesi, Sağlık Bakanlığı, valilikler veya ilgili kurum ve kuruluşlar taraf gösterilmek suretiyle 26/04/2011 tarihinden sonra açılan veya açılacak adlî ve idarî davalar ile icra işleri, ilde bulunan döner sermaye avukatınca vekil sıfatıyla takip edilecektir. Bu itibarla, İl Muhakemat Müdürlükleri ile hazine avukatlıklarına yapılan tebligatlar, ilgili döner sermaye avukatının bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğüne sevkedilecektir.
Bakanlık Hukuk Müşavirliği nezdindeki derdest bulunan idari davalar ile yeni açılan Kanun kapsamındaki davalar, bu illerdeki yetkili döner sermaye avukatlarına devir ve sevkedilecektir.

4) Genel Vekaletname ile Kanunen vekil sıfatıyla takip ile görevli ve yetkili olanların isimlerini gösterir liste EK-1’de olup avukatlar, yargı ve icra mercilerindeki işlemleri, EK-1’deki belgeleri “aslı gibidir” kaydıyla tasdik ve ibraz etmek sûretiyle yürüteceklerdir.

5) Döner sermayeli işletmelerin her türlü iş ve işlemlerinden dolayı açılan davalar ve icra işlemleri kapsamındaki tebligatları kabule Avukatlar ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki hukuk bürosu memurları yetkili olacaklardır.

6) Avukatlarca, devam eden veya devredilen dava dosyalarına göre ilgili yargı mercilerine bu davaların vekil sıfatıyla takip edileceğine dair yazılı olarak beyanda bulunulacak ve tebligat adresleri bildirilecektir.

7) Her türlü dava ve icra işlerinin takibinde aksamalara yol açılmaması ile hizmetin gereği gibi yürütülmesini teminen;
a) İllerdeki avukatların İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmeleri ile avukatlık hizmetleri bürosu oluşturmak sûretiyle uygun çalışma mekanı ve avukat kadrosunda olmamakla birlikte hukuk fakültesi mezunu olan personel ve yeteri kadar diğer personel desteği sağlanacak, bunun yanında avukatlık kadrosunda olanların vekalet veya tedvir yoluyla
-3-

uhdelerine verilmiş diğer görevleri uhdelerinden alınarak, avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık mahiyetinde olmayan işler verilmeyecektir.
b) Avukatlar, doğrudan İl Sağlık Müdürüne bağlı olarak çalışacak, bu konuda Müdür Yardımcılarına yetki devri yapılmayacaktır.
c) Dava ve takip işleri umûmiyetle muayyen ve acil müddetlere tâbi bulunduklarından, bürokratik işlemleri kısaltarak hizmetlerde sürat ve verimliliği artırmak üzere, avukatların ilgili kurum ve kuruluşlarla ve Bakanlık Hukuk Müşavirliği ile doğrudan yazışma yapması sağlanacak, birden fazla avukatın bulunduğu illerde –yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar- avukatlardan biri İl Sağlık Müdürünce sorumlu ve yetkili kılınacaktır.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını önemle rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.