Döner Sermaye Yönetmeliği Adil Midir?

Sayın Bakanımıza Soruyoruz Döner sermaye Yönetmeliği Ne Kadar Adildir? 28/11/2014 tarih ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Sayın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na sormak istiyoruz. Sizce bu döner sermaye yönetmeliği adil midir? Döner Sermaye Yönetmeliği Yayınlanmadan hazırlık aşamasında bürokratlarınız size yeterli bilgiyi verdi mi? Döner Sermaye Yönetmeliği Hazırlanırken meslek grupları ile alakalı sendika, dernek, birlik ve odalardan görüş alındı mı? Yoksa bürokratlar tarafından sivil toplum örgütleri hiçe sayılarak mı bu yönetmelik hazırlanmıştır. Sağlık Bakanımıza özellikle soruyoruz Döner Sermaye Yönetmeliğini adil buluyor musunuz?

Döner Sermaye Yönetmeliği Adil Midir?
 Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Ek-2 ve Ek-3’te Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayıları tablosunda Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan tabip ve diş tabipleri 2.10 ek ödeme katsayısından, Eczacılar 0,85 ek ödeme kat sayısından ek ödeme alırken, yüksek lisans/doktora seviyesinde görev yapan hemşire, ebe, sağlık memuru, tıbbi teknolog ve diğer sağlık çalışanları lise mezunu seviyesinde olan 0,40 ek ödeme kat sayısından ek ödeme alması sizce ne kadar doğru?

 

Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan 4 yıllık lisans mezunu olan "Sivil savunma uzmanı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzeri meslek grupları" 0,75 ek ödeme katsayısından ortalama 1000-1,200 TL arası ek ödeme alırken, lisans/yüksek lisans/doktora seviyesinde görev yapan hemşire, sağlık memuru, ebe, tıbbi teknolog  vb. Sağlık çalışanları maalesef 0,40 ek ödeme kat sayısından ortalama 600-700 TL gibi lise mezunu seviyesinde döner sermaye almaktadırlar.

 

Sayın Bakanım, lisans/yüksek lisans düzeyinde eğitim seviyesine sahip ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi teknolog vb. diğer sağlık çalışanlarına lise mezunu seviyesi olan 0,40 ek ödeme oranının belirlenmesi sizce ne kadar adildir? Maaş olarak lisans mezunu ebe, hemşire, tıbbi teknologlar yine lisans mezunu diyetisyen, çocuk gelişimcisi psikolog, sosyal çalışmacı gibi meslek grupları ile aynı maaşı alırken neden ek ödemede lise mezunu seviyesinde ek ödeme almaktadırlar? Bu meslek gruplarının eğitimi, emeği hiçe mi sayılıyor?

 

Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan yüksek lisans hatta doktora yapan hemşire, ebe, sağlık memuru, tıbbi teknolog gibi sağlık bilimleri lisansiyerlerinin 0,40 lise mezunu seviyesinde ek ödeme almaya devam etmektedir. Peki bu insanlar Yüksek Lisans doktora mezunu oldular ek ödemelerinde de bir değişiklik olmadı, hala lise mezunu seviyesinde döner sermaye almaktadırlar. Peki neden yüksek lisans mezunu oldular? Yüksek Lisansın Özlük ve döner sermayede herhangi bir getirisi olmadan bazı sendikalar  neden hala bir sürü sağlık çalışanlarına ümitler vererek yeni anlaşmalar yaparak 5.000 TL ve bir sürü emekler verdirilerek yüksek lisans verdirilmeye çalışılıyor?

 

Sayın bakanım yüksek lisans/doktora seviyesinde eğitim gören sağlık hemşire, ebe, sağlık memuru, tıbbi teknolog ve diğer sağlık çalışanlarımız neden hala lise mezunu muamelesi görmektedirler? Sizce bu adil midir? Bu yönetmeliğin bu haliyle yayınlanmasını, ebe, hemşire, sağlık memuru ve diğer sağlık çalışanlarının hiçe sayıldığını, ikinci sınıf olarak görüldüğünü, diplomalarının ve emeklerinin öneminin olmadığı anlamına mı geliyor?

 

Bu günlerde ön lisans düzeyindeki yüzbinlerce sağlık çalışanlarına birileri müjde üstüne müjde vermektedir. Alınan duyumlara göre lisans tamamlamanın bedelinin ortalama 5.000 TL olduğu duyumları alınmaktadır. Binlerce lisans tamamlayan ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi teknolog ve diğer sağlık çalışanları büyük paralar harcayarak büyük umutlarla lisans tamamladılar sonuç hüsran oldu. Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan lisans tamamlayan bu sağlık çalışanları 0,40 lise mezunu seviyesinden ek ödeme almaya devam etmektedirler. Aynı mağduriyeti lisans tamamlamayı bekleyen yüzbinlerce sağlık çalışanları yaşayacaktır.  Sizce burada adalet var mıdır? 

Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüklerinde görev yapan Genel İdari Hizmetleri sınıfında lisans/yüksek lisans mezunu olup da görev yapan memur, şef, VHKİ gibi unvanlardaki personeller 0,35 ek ödeme seviyesinde lise mezunu sağlık çalışanlarından daha düşük miktarlarda ek ödeme almaktadır. Sayın Bakanım döner sermaye yönetmeliği sizce adil midir? Bu insanların hakları yenmiyor mu? kul hakkı sizce bu yönetmelikle beraber yenmiş olmuyor mu? Bu vebali Allah huzurunda kimler verecek? Sayın Bakanım bu yönetmeliği hazırlayan bürokratlarınızı çağırarak adalet anlayışını tekrar sorgulamanız gerektiğini düşünüyoruz. Sağlık çalışanları haklarını helal etmiyorlar.

 

Sayın Bakanım Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüklerinde taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personeller 0,75 ek ödeme kat sayısından ek ödeme almaktadır. Taşınır Kontrol Yetkilisi personellerin bir çoğu Lise mezunu personellerdir. Halbuki lisans/yüksek lisans/doktora seviyesinde görev yapan hemşire, sağlık memuru, ebe, tıbbi teknolog vb. Sağlık çalışanları maalesef 0,40 ek ödeme kat sayısından lise mezunu seviyesinde döner sermaye almaktadır. Sizce adalet bunun neresindedir. Tüm sağlık çalışanları sizden resmi açıklama beklemektedirler.
 

Tüm sağlık çalışanları bu haksız olduğunu düşündüğümüz döner sermaye yönetmeliğinin değişmesi için artık el birliği yaparak mücadele vermelidir. Öncelikle bu haksızlığın kitlelere ulaşması için sosyal medyada haberin linkini paylaşmalıdırlar. Saygılarımızla
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması