Döner Sermaye Dağıtımı Adil Midir?

En çok üye sayısına sahip Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş’e sormak istiyoruz Sizce Döner Sermaye Yönetmeliği Adil midir? Sağlık Sen’in web sitesinde incelediğimiz kadarı ile yeni ek ödeme Yönetmeliği yayınlandı başlıklı haberiniz incelendiğinde belli başlı haksızlıklara değinmişsiniz ama aşağıdaki belirtilen mağduriyetlere değinilmemiştir. 28/11/2014 tarih ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Metin Memiş’e sormak istiyoruz Sizce bu döner sermaye yönetmeliği adil midir? Döner Sermaye Yönetmeliği Yayınlanmadan hazırlık aşamasında Sağlık Bakanlığı tarafından sendikanıza görüş soruldu mu? Sağlık Bakanlığı bürokratları tarafından sivil toplum örgütü olarak sizden görüş alma gereği duyulmadı mı?

Döner Sermaye Dağıtımı Adil Midir?

Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Ek-2 ve Ek-3’te Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayıları tablosunda Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan tabip ve diş tabipleri 2.10 ek ödeme katsayısından, Eczacılar 0,85 ek ödeme kat sayısından ek ödeme alırken, yüksek lisans/doktora seviyesinde görev yapan hemşire, ebe, sağlık memuru, tıbbi teknolog ve diğer sağlık çalışanları lise mezunu seviyesinde olan 0,40 ek ödeme kat sayısından ek ödeme almaktadır.

 

Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan 4 yıllık lisans mezunu olan "Sivil savunma uzmanı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzeri meslek grupları" 0,75 ek ödeme katsayısından ortalama 1000-1,200 TL arası ek ödeme alırken, lisans/yüksek lisans/doktora seviyesinde görev yapan hemşire, sağlık memuru, ebe, tıbbi teknolog  vb. Sağlık çalışanları maalesef 0,40 ek ödeme kat sayısından ortalama 600-700 TL gibi lise mezunu seviyesinde döner sermaye almaktadırlar.

 

Sayın Genel başkanım; lisans/yüksek lisans düzeyinde eğitim seviyesine sahip ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi teknolog vb. diğer sağlık çalışanlarına lise mezunu seviyesi olan 0,40 ek ödeme oranının belirlenmesi sizce ne kadar adildir? Maaş olarak lisans mezunu ebe, hemşire, tıbbi teknologlar yine lisans mezunu diyetisyen, çocuk gelişimcisi psikolog, sosyal çalışmacı gibi meslek grupları ile aynı maaşı alırken neden ek ödemede lise mezunu seviyesinde ek ödeme almaktadırlar? Bu meslek gruplarının eğitimi, emeği hiçe mi sayılıyor? Bu meslek gruplarının hemen hemen tamamına yakını sizin sendikanızın üyesidir. Size gönül veren destek veren kişilerdir. Bu binlerce üyenizin mağduriyetine göz yumacak mısınız?

 

 

Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan yüksek lisans hatta doktora yapan hemşire, ebe, sağlık memuru, tıbbi teknolog gibi sağlık bilimleri lisansiyerlerinin 0,40 lise mezunu seviyesinde ek ödeme almaya devam etmektedir. Peki bu insanlar Yüksek Lisans doktora mezunu oldular ek ödemelerinde de bir değişiklik olmadı, hala lise mezunu seviyesinde döner sermaye almaktadırlar. Peki neden yüksek lisans mezunu oldular? Yüksek Lisansın Özlük ve döner sermayede herhangi bir getirisi olmadan sendikanız  neden hala bir sürü sağlık çalışanlarına ümitler vererek yeni yüksek lisans anlaşmaları yaparak 5.000 TL ve bir sürü emekler verdirilerek yüksek lisans verdirilmeye çalışılıyor? Yüksek lisans anlaşması yaptığınız üniversitelerden sendikanız herhangi bir kar payı alıyor mu?

 

Yüksek lisans/doktora seviyesinde eğitim gören sağlık hemşire, ebe, sağlık memuru, tıbbi teknolog ve diğer sağlık çalışanlarımız bir çoğu sizin üyeniz olan bu insanlar neden hala lise mezunu muamelesi görmektedirler? Sizce bu adil midir?

 

İşte Hizmet sendikacılığı Farkı başlığı ile  ön lisans düzeyindeki yüzbinlerce sağlık çalışanlarına web sitenizden müjde üstüne müjde vermektesiniz. Alınan duyumlara göre lisans tamamlamanın bedelinin ortalama 5.000 TL olduğu duyumları alınmaktadır. Bu duyumların doğruluk payı var mıdır? Eğer duyumlar doğruysa sendikanız üniversitelerle lisans tamamlama konusunda anlaşma yapacak mı? Anlaşma yapacak ise bu anlaşmadan belli bir kar payı alacak mıdır?  Binlerce lisans tamamlayan ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi teknolog ve diğer sağlık çalışanları büyük paralar harcayarak büyük umutlarla lisans tamamladılar sonuç hüsran oldu. Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan lisans tamamlayan bu sağlık çalışanları 0,40 lise mezunu seviyesinden ek ödeme almaya devam etmektedirler. Aynı mağduriyeti lisans tamamlamayı bekleyen yüzbinlerce sağlık çalışanları yaşayacaktır.  Sizce burada adalet var mıdır?

 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması