Diyarbakır'da Ki Sağlık Sorunları Hakkında Açıklama

SES

Diyarbakır'da Ki Sağlık Sorunları Hakkında Açıklama
Yıllardır Diyarbakır ili üzerinde uygulanan sağlık politikalarının yaratacağı sorunlara dair kaygılarımızı ve öngörülerimizi dile getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin Ankara’dan yaptıkları planlamalar sağlık hizmetini enkaza çevirmiştir. Bunun sonucu olarak, bugün nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti verilemez duruma gelmiştir. Sağlık Müdürlüğü’ndeki yönetim boşluğu, aile hekimliği uygulanmasından kaynaklı personel eksikliği, kamusal alanda sağlık hizmeti sunan kurumların eksikliği bu sorunları her geçen gün kat be kat arttırmaktadır. 

Değerli basın emekçileri;

Gerek yerel düzeyde ve gerekse merkezi düzeyde ilimizde sağlık planlamasını yapanlar bu gün gelip eserleriyle övünebilirler. Sorunlarla boğuşmayan hiçbir sağlık kurumumuz yoktur. İkinci basamak sağlık hizmeti veren devlet hastanesini, bölgenin tek göğüs hastanesini kapatan, eğitim araştırma hastanesini açıyorum diye açılan hastaneyi hizmet açısından devlet hastanesinin gerisine düşüren bir anlayıştan bahsediyoruz.

Açılan Eğitim Araştırma hastanesinde acil hizmetleri verilemez durumda, Anjiyo yapılamamakta, sağlık personelinin araç-gereci temin edilememekte hatta yaraya müdahale eden personelin bazen bir eldiveni bile bulunmamaktadır. Bu durumda hem sağlık personelinin hem de hastanın hayati tehlikesi dahi söz konusu olmaktadır. İlaç ve malzeme ihaleleri zamanında yapılmadığı için yeterli sağlık hizmeti sunulamamaktadır.

Bölgenin en kapsamlı ve yüksek iş kapasiteli hastanesi olan çocuk hastanesi yine siyasi müdahaleler yüzünden verimli çalışamamaktadır. Hemen yanında bulunan binanın çocuk hastanesine devredileceği planlandığı halde halen 10 km. uzaklıkta bulunan eğitim ve araştırma hastanesinin yönetiminde hizmet vermektedir. Bu da halka ve çalışanlara eziyet demektir. Bu uygulama anlaşılır değildir. Ek binanın çocuk hastanesine biran önce devredilmesi zaruri bir ihtiyaçtır.

Sağlıkta dönüşüm proğramı, (4A-4B-4C-4924-Vekil-50D-Taşeron ) parçalanan istihdam politikası nedeniyle çalışanların iş barışını bozmakta eşit işe eşit ücret ilkesi yok sayılmaktadır. Örneğin 4C statüsünde çalışanlar aile yardımı ve döner sermaye gelirlerinden yararlanamamaktadır.

ASM’lerde yetersiz sayıda personel olduğundan bu eksiklik eğitimi olmayan hastane personeli tarafından geçici görevlendirilmelerle giderilmeye çalışılıyor. Bu durum ilerde koruyucu sağlık açısından büyük sorunlar yaratacağı gibi buralarda görevlendirilen personel de özlük hakları açısından mağdur edilmektedir.

İdarelerin büyük çoğunluğu, kafa-kol ve cemaat ilişkisine göre kadrolaşmakta, liyakat esas alınmadığı için; profesyonel yönetim oluşmamaktadır. Sendikamıza üye personellerin birimi sık sık değiştirilmekte, baskı uygulanmakta ve illegal örgüt muamelesine tabii tutulmaktadır. Bu nedenle, eski il sağlık müdürü ile ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ancak bir sonuç alınabilmiş değildir.

112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde 112 istasyonlarının bir çoğu personel eksikliği nedeniyle, tek sağlık personeli çalıştırılmakta bu da hem hastayı hem de sağlık personelini tehlikeye atmaktadır.

Sağlık çalışanlarının haftalık çalışma süreleri yasayla 40 saat olmasına rağmen genelgeyle 45 saat fiilen çalıştırılmaktadır.

Değerli dostlar,

İlçe hastanelerimizin durumu ise tam sorunlar yumağıdır. Kısaca bu sorunlardan birkaçı:

İlçe hastanelerinin statüsü netleştirilmediği için; çalışanların nöbet, geçici görev ve yolluk ücretleri ödenmemekte, halk sağlık hizmetine ulaşmada büyük sıkıntılar yaşamaktadır.Hani ilçemizde, yeterli uzman, pratisyen doktor ve araç-gereç olmaması nedeniyle bir anne ve bebeği hayatını kaybetmiş, yine Hani ilçemizdeki hastane yemekhanesinin ortamının hijyen olmaması nedeniyle, çalışanlar yemek ihtiyacını dışarıdan karşılamaktadır.

Kocaköy ilçemizde, bir doktor kaymakam tarafından fiziki ve sözlü şiddete maruz kalmıştır.

 Ergani ilçemizde, çalışanlara sistematik bir şekilde baskı uygulanmaktadır.

Çüngüş ilçemizde sağlık ocağı bulunmakta ancak burada acil hizmeti verilmekte; acilde çalışan personelin ücret farkı, hastane olmadıkları gerekçesiyle ödenmemektedir.

Eğil ilçemizde, personeller geçici görevle ASM’lere görevlendirilmekte; personel sayısındaki yetersizlik nedeniyle de, her personel her işi yapmak zorunda kalmaktadır.

Tüm sağlık kurumlarında güvenlik başlı başına bir sorun haline gelmiş olup çalışanlar sürekli saldırı ve tacize uğramaktadır.

Bu örnekleri ve sorunları çoğaltmak mümkündür. Tüm bu sorunlara rağmen sağlık hizmeti sunumu sürdürülebiliniyorsa,  sağlık çalışanlarının olağanüstü özverisi sayesindedir.

SES Diyarbakır şubesi olarak acilen;

Sağlık İl Müdürünün hemen atanması ve yönetimin göreve başlamasını,

Diyarbakır’daki tüm sağlık örgütlerinin, yerel yönetimlerin, sağlık müdürlüğünün ve özel idarenin de içinde yer aldığı bir sağlık komitesinin oluşturulması, kentin sağlık politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesinin bu komite tarafından planlanmasını,

ASM’lerdeki personel eksikliğinin giderilmesi için vekil ebe ve hemşirelerle sözleşme yapılabilmesi için çıkarılan yönetmeliğin bir an önce hayata geçirilmesini, (Personel açığına rağmen halen ebe ve hemşirelerin vekil olarak istihdam edilmesi kabul edilecek bir durum değildir.)

Eski devlet hastanesinin tekrar ikinci basamak sağlık hizmeti veren eski statüsüne getirilmesini hatta her merkez ilçemizde birer devlet hastanesinin açılması, döner sermaye uygulamasına getirilen yeni performans sistemi tüm işyerlerinde çalışma barışını bozacağından bundan derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz.

Biz sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının örgütü olarak bu sorunlar çözülünceye kadar haklı meşru mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini kamuoyuyla paylaşmayı görev biliyoruz.               07.07.2011
 YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması