Diyabet Hastalığını Engellemek Sizin Elinizde

Er­ken dö­nem di­ya­bet ve ye­ni baş­la­mış di­ya­be­tin, obe­zi­te­nin oruç ben­ze­ri bir yön­tem­le dü­zel­til­me­si müm­kün. Ki­lo ver­me­ye di­renç­li ki­şi­ler­de de bu yön­tem iş­li­yor. Çün­kü her gün ka­lo­ri­si kı­sıt­lan­mış di­ye­te uy­mak çok zor.

Diyabet Hastalığını Engellemek Sizin Elinizde
03 Eylül 2014 Çarşamba 11:11

Di­yet ve/ve­ya eg­zer­siz mi da­ha et­ki­li hâ­lâ tar­tı­şı­lı­yor! Di­ya­bet has­ta­la­rı­nın yüz­de 80 ka­da­rı­nın kalp-da­mar has­ta­lık­la­rın­dan kay­be­dil­di­ği bi­li­ni­yor. Ki­lo ver­me­nin çok fay­da­lı ol­du­ğu ama şe­ker has­ta­la­rın­da çok da­ha güç ol­du­ğu da ay­rı bir ger­çek.

İs­tan­bul Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si Sağ­lık­lı Ya­şam Mer­ke­zi Di­rek­tö­rü Dr. Öz­gür Şa­mil­gil “O­ru­cun sağ­lı­ğa bir­çok fay­da­sı var. Bun­dan ha­re­ket­le ya­pı­lan araş­tır­ma­lar, ka­lo­ri kı­sıt­la­ma­sı­nın de­ney hay­van­la­rın­da öm­rü uzat­tı­ğı, sağ­lı­ğı dü­zelt­ti­ği, kalp kri­zi, felç, kan­ser ve şe­ker has­ta­lı­ğı­nı en­gel­le­me­de çok fay­da­lı ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor” de­di.

8 adım­da ‘fa­sı­la­lı aç­lı­k’

Haf­ta­da 5 gün nor­mal (er­kek için 2500 ka­dın için 2000) ka­lo­ri­li, 2 gün çok dü­şük (er­kek için 600, ka­dın için 500) ka­lo­ri­li bes­le­ni­yor­su­nuz. Bu çok dü­şük ka­lo­ri­li 2 gü­nün ara­sın­da 1 nor­mal ka­lo­ri­li gün ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ör­nek: Çar­şam­ba ve cu­ma çok dü­şük ka­lo­ri di­ğer gün­ler nor­mal ka­lo­ri    alı­yor­su­nuz.

Fay­da­la­rı ne­ler­dir?

1- Me­ta­bo­liz­ma­nız ener­ji için yağ yak­ma­ya baş­lı­yor, be­lir­gin ki­lo ve­ri­yor­su­nuz.

2- Şe­ker, in­sü­lin, doy­ma hor­mo­nu ide­al dü­ze­ye dö­nü­yor, in­sü­lin di­ren­ci kal­kı­yor.

3- Za­rar­lı tip­te kan yağ­la­rı önem­li oran­da dü­şü­yor.

4- Da­mar ya­pı­sı dü­ze­li­yor, kalp kri­zi, felç gi­bi da­mar has­ta­lık­la­rı ris­ki­niz aza­lı­yor.

5- Ka­ra­ci­ğer yağ­lan­ma­sı ge­ri­li­yor.

6- Pan­kre­asın hız­lı yaş­lan­ma­sı dü­ze­li­yor.

7- Kas­la­rın şe­ker de­po­la­ma ka­bi­li­ye­ti ar­tı­yor.

8- El­bet­te eg­zer­siz ile bu fay­da­yı çok da­ha art­tır­mak müm­kün.

Sö­zün özü: Haf­ta­da iki gün bi­le iş­ta­hı­na ha­kim olan da­ha sağ­lık­lı ve uzun ya­şar!

BUGÜN GAZETESİ 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.