Davutoğlu: Eşim De Hekim, Tüm Meseleleri Yakından Biliyorum

Davutoğlu: Eşim de hekim, tüm meseleleri yakından biliyorum

Davutoğlu: Eşim De Hekim, Tüm Meseleleri Yakından Biliyorum
24 Eylül 2014 Çarşamba 00:26

Sağlık sektörünün ekonomik bakımdan SGK üzerinden ciddi bir konu olduğunu dile getiren Davutoğlu, ''Bu açıdan bana iletilen çok talep vardı. Bunları tek tek ele alacağız. Eczacılarımızın durumlarını da gözden geçireceğiz. Bunları Türkiye'nin imkanları ölçüsünde en iyi şekilde karşılamaya kararlıyız'' diye konuştu.

Kendisin de hekim eşi olduğunu ifade eden Davutoğlu, ''Bütün bu meseleleri yakından biliyorum. Ama yine bizzat eşimden gördüğüm tecrübeyle hiçbir maddi imkan bir doktorun hastasına verdiği şifadan daha kutsi ve mutluluk verici değildir. Tüm doktorlarımız da bu hazzı, bu mutluluğu, onuru yaşamaktan hayatlarına anlam katmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı yetkililerimize ve bütün doktorlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum'' değerlendirmesinde bulundu.

-Uyuşturucuyla mücadele konusu

Toplantıda uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili konuyu da ele aldıklarına değinen Davutoğlu, şöyle devam etti:

''Bunu, tam da bugünlerde, bu zamanlamayla ele almamızın sebebi hem eğitim yılı başlıyor hem yasama yılıyla birlikte belki yasal düzenlemeler yapılması ihtiyacı var. Hem de bu toplantıda, her son üç Bakanlar Kurulu'nda bir odaklı konu seçtik. İş kazaları ilk konuydu, daha sonra Avrupa Birliği, şimdi uyuşturucuyla mücadeleyi masaya bütün boyutlarıyla yatırarak aslında bu konuya verdiğimiz önemi gösteriyoruz.''

Bu konunun 62. hükümetin en önemli gördüğü alanlardan biri olduğunu belirten Davutoğlu, bu çerçevede geçen sene 2013 Ekim ayında Uyuşturucu Eylem Planı ilan edildiğini anımsattı.

Davutoğlu, 7 bakanlığın ve ilgili Meclis Komisyon Başkanının katılımıyla bir çalışma yapıldığını, bu çalışmanın kendilerine dün sunulduğunu söyledi.

-''Arkadaşlarımı talimatlandırdım''

Başbakan Davutoğlu, ''Bütün bakanlarımızın katkılarından sonra bir çerçeve konusunda ben arkadaşlarımı talimatlandırdım. Bu konuya bakış açımız şu, bir kere bir süreç yönetimiyle karşı karşıyayız. Uyuşturucuyla mücadele anlık ve noktasal bir konu değildir. Bir süreç yönetiminin, çünkü toplumun değişik kesimlerinin, değişik dönemlerde devreye girmesi gereken bir süreçtir. Bunu, uyuşturucuyu topluma yaymak isteyenler de bir süreç içinde hareket ediyorlar. Bizim de karşı bir süreç yönetimi yürütebilmemiz lazım'' diye konuştu.

Aynen koruyucu hekimlik gibi, gençler veya vatandaşlar uyuşturucuya müptela olmadan önce adım atılması gerektiğini belirten Davutoğlu, ''Bir kere bütün Türkiye'nin uyuşturucu bağlamında bir haritasını çıkarmalarını istedim arkadaşlardan. Nerede ne yapılması gerekiyorsa istatistiki verilerin sağlam bir şekilde önümüzde bulunması lazım'' ifadesini kullandı.

Uyuşturucu bağımlılığı konusunda araştırma merkezlerinin oluşmadığına dikkati çeken Davutoğlu, ''İki sivil toplum kuruluşu temsilcimiz çalışma olduğunu ifade ettiler, memnun oldum ama bir araştırma merkezi, kavramsal çerçevenin doğru oturtulması lazım'' diye konuştu.

-''Okul çevresine yaklaşamayacak''

Davutoğlu, ''Okul'' kavramını değiştireceklerine dikkati çekerek, ''Okul ve çevresi diyerek mekanı kontrol eden bir strateji uygulayacağız. Yani sadece okulun içine ve yanına değil, okulun çevresine dahi bu bela tacirleri yaklaşamayacak. Okul yönetimlerince alınacak tedbirler var, emniyet tedbirleri var. Ama okul ve çevresini bir mekan yönetimi açısından gerekli görüyoruz'' dedi.

Ailelerle yakın temasa, bilinçlendirme, toplumsal duyarlılığa büyük önem verdiklerini vurgulayan Davutoğlu, söz konusu tedbirlerin koruyucu anlamda alınacak önlemler olduğunu ifade etti.

Bu aşamanın geçilmesi durumunda, ikinci aşamada üretici ya da kaçakçı anlamında arz edici, aracı ve tüketici bağların koparılacağını belirten Davutoğlu, ''Bazıları emniyet yöntemleriyle koparılacak, bazıları sosyal çalışmalarla. Bunlar arasındaki ilişki, ağ koparılacak. Karşı ağlar oluşturulacak. Yani aile, okul, koruyucu ağlar güçlendirilecek, bu ağlar koparılacak'' ifadesini kullandı.

Davutoğlu, gerekli yasal düzenlemelerin de yapılacağını aktararak, son çıkarılan yasalarla da uyuşturucu kullanımına, satılmasına, arz edilmesine yönelik cezaların artırıldığını hatırlattı.

-''Uyuşturucuyla Mücadele Şurası toplanacak''

Bundan sonraki aşamanın rehabilitasyon ve tedavi edici olduğuna değinen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Orada da şu ana kadar AMATEM'ler vardı ama AMATEM'lerin rehabilitesi yeniden gözden geçirilerek, yeniden yapılandırılması konusunu ele aldık. Ayrıca mahallelere kadar inecek olan, okul çevrelerini kontrol altına alacak olan narkotimler kuruyoruz. Narkotimlerin içinde sadece polis timleri değil, psikologlar ve annelerin de devreye girebileceği çalışmalar yürüteceğiz. Bu çerçevede yine ilk adım merkezleri, yarı yol yöntemleri gibi rehabilite edici çalışmalara ağırlık vereceğiz.''

Buna bağlantılı olarak yeni bir yapısal çerçeve düşündüklerini vurgulayan Davutoğlu, bunların sivil toplum kuruluşlarıyla konuşulacak hususlar olduğunu söyledi.

Davutoğlu, şu ana kadar birçok bakanlığın bu konuda görev yaptığını, yeni bir koordinasyon çerçevesi oluşturacaklarını dile getirerek, şunları söyledi:

''Bir kere kasım ayında takriben,önümüzdeki birkaç ay içinde bir şura toplayacağız. Uyuşturucuyla Mücadele Şurası. Bunu ben, arkadaşlarımla dinledikten, raporlarını ele aldıktan sonra bu meselenin kamunun tek başına üstlenerek, sadece resmi tedbirlerle aşılabilecek bir mesele olmadığı kanaatine biz uyandık. Bu yapılacak ama bu yetmez. Sivil toplumun, ailenin ve her kesimin gireceği gönüllülük esasına dayalı bir çalışma yürütülmesi lazım. Alana, sokağa inmek lazım. Sokağa insani unsurla inmek lazım. Onun için bu şurada bütün bu paydaşların katılacağı, bizim hazırladığımız eylem planı bu şuraya sunulacak, bu çerçevede çalışma grupları oluşturulacak. Daha sonra tabi bu şura benim başkanlığımda, katılımımla olacak. Belki 3 yılda bir toplanacak. Daha sonra bu şuradan, burada alınan kararları, stratejik eylem planını takip komitesi gibi bir komite oluşturulacak. O da yıllık toplantılarla burada alınan kararları gözden geçirecek. Bu da benim başkanlığımda.''

-''Daha az önemli görmüyoruz''

Daha sonraki aşamada, kamudaki ve bakanlıklar arası koordinasyonu sağlamak üzere Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın başkanlığında ''Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu'' oluşturulacağını belirten Davutoğlu, ''Çünkü biz bunu terörle mücadele gibi ciddi aldığımız bir mesele görüyoruz. Terörle mücadele nasıl gençlerimiz için, toplumumuz için hayati ve stratejik bir meseleyse uyuşturucuyla mücadeleyi de o şekilde ele alacağız. Daha az önemli görmüyoruz'' diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı başkanlığında 7-8 bakanlığın ve ilgili kurumların daha sık toplantılarla bu konuyu denetlemesinin söz konusu olduğunu aktaran Davutoğlu, teknik konudaki koordinasyonun ise Sağlık Bakanlığınca yapılacağını dile getirdi.

Davutoğlu, bu konunun sağlık meselesi olarak da değerlendirildiğini ifade ederek, ayrıca her kentten bir vali yardımcısının bu konuda görevlendirileceğini, aylık toplantılar yapılacağını, her bakanlıkta da bir müsteşar yardımcısına bu görevin verileceğini söyledi.

-''Mahallelerimize giremeyecekler''

Başbakan Davutoğlu, şöyle konuştu:

''Mahalleye, semtlere kadar inilen süreçte dediğim gibi narkotimler, gençlik timleri, anne timleri tabiri caizse oluşturularak sokağın hakimi bu çetelere bu sokağı bırakmayacağız. Bu çetelere bu çocukları bırakmayacağız. Mahallelerimize giremeyecekler. Eğer bu konuda herhangi bir tereddüt hasıl gösteren olursa, idari anlamda, o konuda da gerekli idari tedbir alınacak. Mahallelerimize giremeyecekler, okullarımızın yanına yaklaşamayacaklar. Nasıl bir terörist yaklaşırsa ne muamele görüyorsa aynı muameleyi görecekler. Bu çeteleri mahallelerimize sokmayacağız.

Devlet bu kararlılığı gösterirken ailelerimizin de annelerimizin özellikle çocuklarına sahip çıkması lazım. Bir çocuğu annesinden koparabilmek mümkün değildir, annelerin evlatlarına böylesine sarılmalarını arzu ediyoruz. Öylesine sarılsınlar ki başka hiçbir şey oraya nüfuz edemesin. Bize öylesine yardımcı olsun ki utanılacak bir mesele değildir, saklanılacak bir konu değildir. Bu konuda bütün gücümüzle çaba sarfedeceğiz.''

-"Tedavi altına alınmamış mağdur kalmayacak''

Buna ilişkin de bir eylem planı yapıldığına dikkati çeken Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Kısa dönemde gerekli yasal düzenlemeler Bakanlar Kurulu kararı şeklinde belli ilaçlar, ilgili kararlar tekrar gözden geçirilecek. Yayımlanacak Bakanlar Kurulu kararıyla ilaçlar tekrar tasnif edilecek. Belli ilaçlara erişim imkanı kalmayacak. Ayrıca yine bu dönemde bu yapısal çerçeve oluşturulacak kısa vadede, 2014 sonuna kadar... Orta vadede 2015-2018 arasında ise bu sefer meselenin kontrol altına alınması ve şu anda yüzde 2,7 olan resmi rakamlar, bunları da gözden geçireceğiz, oranın yüzde 1'lere kadar indirilmesine çalışacağız. Erişilmemiş uyuşturucu mağduru veya tedavi altına alınmamış mağdurun kalmaması yönünde de çalışmalarımızı artıracağız."

-"Viraneleri tümüyle tasfiye edeceğiz"

Orta vadedeki en önemli konulardan birine de değinen Davutoğlu, "Viraneleri tümüyle tasfiye edeceğiz. Bu tür şeylerin yapıldığı, deprem döneminden kalmış, mahkeme kararıyla yıkılamamış binalar var. Ya da 'virane' dediğimiz, metruk alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla barınak haline gelmesi, bu çetelerin kullandığı alanlar haline gelmesini engelleyeceğiz. Uzun vadede, cumhuriyetimizin 100. yılına kadar olan 2019-2023 arasında bu meseleyi kökten çözecek adımları atmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.