Bozok Üniversitesi Sağlık Personeli Alım İlanı

BOZOK- YOZGAT

Bozok Üniversitesi Sağlık Personeli Alım İlanı
  Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak, giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da Yer Alan Ek 2. maddenin (b) fıkrası gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER HİZMET YILI VE SÖZ. BRÜT ÜCRETİ (TL)
Teknikeri
(1 Nolu İlan)" 1 "1-) S.H.M.Y.O Tıbbi Laboratuar mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla, en az 10  yıl prim yatırılarak  Laboratuar  Teknikeri olarak çalışmış,
3-) Belgelendirmek şartıyla; Kan bankası transfüzyon merkezi cihazlarının özellikleri  ve fonksiyonel  kullanımı, Biyomedikal Kalibrasyon, Kan gruplandırma cihazı, Patoloji cihazları ve Genetik Analiz cihazı eğitimlerini almış olmak." "a) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
b) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
c) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14"
"Sağlık Teknikeri
(2 Nolu İlan)" 2 1-) S.H.M.Y.O Pataloji Laboratuar mezunu olmak. "a) 5 yıldan az olanlar                      1.548,41
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14"
"Sağlık Teknikeri
(3 Nolu İlan)" 1 "1-) S.H.M.Y.O. Tıbbi Dök. ve  Sekr.  mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; alanında en az  6 ay   prim yatırılarak çalışmış olmak." "a) 5 yıldan az olanlar                      1.548,41
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14"
"Sağlık Teknikeri
(4 Nolu İlan)" 4 1-) S.H.M.Y.O. Tıbbi Dök. Ve  Sekr.  mezunu olmak. "a) 5 yıldan az olanlar                      1.548,41
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14"
"Sağlık Teknikeri
(5 Nolu İlan)" 1 1-) S.H.M.Y.O Protez-Ortez Programı mezunu olmak. "a) 5 yıldan az olanlar                      1.548,41
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14"
"Sağlık Teknikeri
(6 Nolu İlan)" 4 1-) S.H.M.Y.O.  Radyoloji  veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  mezunu olmak. "a) 5 yıldan az olanlar                      1.548,41
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14"
"Sağlık Teknikeri
(7 Nolu İlan)" 1 "1-) S.H.M.Y.O. Anestezi   mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; en az  6  yıl prim yatırılarak ameliyathanede çalışmış, 
3-)  Belgelendirmek şartıyla;  Defibrilatör,  C.P.R (Cadio Pulmoner Resusitasyon ) teorik ve pratik  eğitimlerini almış olmak." "
a) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
b) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
c) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
d) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14"
"Hemşire
( 8 Nolu İlan)" 1 "1-) Sağlık  Meslek Lisesinin,  Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik   mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla, en az 2 yıl prim yatırılarak ameliyathanede çalışmış olmak." "a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86"
"Hemşire
( 9 Nolu İlan)" 1 "1-) Sağlık  Meslek Lisesinin Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik   mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; en az 3 yıl prim yatırılarak  Anestezi ve Reanimasyon ünitelerinde çalışmış ve hemofiltrasyon tecrübesine sahip olmak.
3-) Belgelendirmek Şartıyla; anjio laboratuarında görev yapmış olmak." "a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86"
"Hemşire
( 10 Nolu İlan)" 1 "1-) Sağlık  Meslek Lisesinin  Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik  mezunu,
2-)  Belgelendirmek şartıyla; en az 3   yıl prim yatırılarak Genel Cerrahi ve Üroloji servislerinde çalışmış olmak. " "a) 5 yıldan az olanlar                      1.402,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.417,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.438,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.475,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.512,00"
"Hemşire
( 11 Nolu İlan)" 7 1-) Hemşirelik  veya Sağlık Memurluğu  Lisans mezunu olmak, "a) 5 yıldan az olanlar                      1.631,03
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.653,56
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.688,61
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.739,93
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.807,52"
"Hemşire
(12 Nolu İlan)" 1 "1-) Hemşirelik  veya Sağlık Memurluğu  Lisans mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla;  Kan Transfüzyon eğitimini almış olmak." "a) 5 yıldan az olanlar                      1.631,03
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.653,56
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.688,61
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.739,93
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.807,52"
"Ebe
(13 Nolu İlan)" 1 "1-) Sağlık  Meslek Lisesinin Ebelik Bölümü mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; en az 4 yıl prim yatırılarak Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde ebe olarak çalışmış,
3-)  Belgelendirmek şartıyla; Neonatal Resüsitasyon programı uygulayıcı eğitimini almış olmak." "a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86"
"Sağlık 
Teknisyeni
(14 Nolu İlan)" 1 "1-) Sağlık  Meslek Lisesinin Laboratuar Teknisyenliği Bölümü mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; en az  2  yıl  prim yatırılarak  laborant olarak çalışmış olmak." "a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86"
"Sağlık 
Teknisyeni
(15 Nolu İlan)" 1 1-) Sağlık Meslek Lisesinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü mezunu olmak. "a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86"
"Sağlık 
Teknisyeni
(16 Nolu İlan)" 1 "1-) Sağlık Meslek Lisesinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; Fako ve Ameliyat mikroskobu, defibrilatör, üre nefes cihazları eğitimini almış olmak." "a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86"
"Sağlık 
Teknisyeni
(17 Nolu İlan)" 1 "1-) Sağlık Meslek Lisesinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; Psiko-teknik raporuna sahip olmak." "a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86"
"Tekniker
(18 Nolu İlan)" 1 1-) M.Y.O. Elektrik Bölümü Mezunu olmak. "a) 5 yıldan az olanlar                      1.620,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.679,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.739,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.806,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.872,00"
"Tekniker
(19 Nolu İlan)" 1 1-) M.Y.O.Makine Bölümü  Mezunu olmak. "a) 5 yıldan az olanlar                      1.620,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.679,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.739,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.806,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.872,00"
"Tekniker
(20 Nolu İlan)" 1 1-) M.Y.O.İklimlendirme ve Soğutma  Bölümü Mezunu olmak. "a) 5 yıldan az olanlar                      1.620,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.679,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.739,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.806,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.872,00"
"Diyetisyen
(21 Nolu İlan)" 1 1-) Beslenme ve Diyetetik lisans  mezunu olmak. "a) 5 yıldan az olanlar                      1.631,03
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.653,56
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.688,61
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.739,93
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.807,52"
"                                                  BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:
1- T.C. Vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4,5,6 ve 7nci bendlerinde belirtilen şartları taşımak,
3- 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
4-2010 yılı KPSS (B) (Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3)  puanı esas alınacaktır, 
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
6- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli  personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Müracaatlar, ilanımız gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar), Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'ndan (Erdoğan Akdağ Kampüsü, Eğitim Fakültesi Binası 66100/YOZGAT) ya da  www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
1-  Başvuruların bitiş tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, 2010 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, kazanan adayların isim listeleri www.bozok.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
2- İşe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, www.bozok.edu.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.
3- Adaylara sonuçlar başvuru formunda belirttiği tebligat  e-mail adreslerine gönderilecektir.
4- Her kadronun 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
5- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi fotokopisi
2- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belge fotokopisi
3- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (web sayfamızdan veya Personel Daire Başkanlığından temin edilecek.)
4- Başvurmuş olduğu unvanın tecrübe, yatırılan prim günsayısı dökümanı ve sertifika belgeleri,
5- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir.
   
NOT: 
1- İlanımız Haber Türk Gazetesinde 29/06/2011 tarihinde yayımlanmıştır.
2- Son başvuru tarihi 13/07/2011günü saat 17.00’dir.
"
İLANIN ASLI İÇİN TIKLAYIN
 YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması