Bozok Üni. Personel Alım İlanı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI. DETAYLARI AŞAĞIDADIR...

Bozok Üni. Personel Alım İlanı
26 Ocak 2012 Perşembe 10:46

  Üniversitemiz  Araştırma ve Uygulama  Hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde gündüz veya gece nöbet  sistemine  göre çalıştırılacak, giderleri bütçe türü değişmediği sürece  özel  bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrası gereğince, 2010 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı  (B) grubu  puanı  esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.                                                "            
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN            
UNVANI   ADET    ARANILAN NİTELİKLER    HİZMET YILI VE SÖZ. BRÜT ÜCRETİ (TL)   
Hemşire            (1 Nolu İlan)   1   "1-Lisans Hemşirelik Bölümü mezunu,
2- Belgelendirmek şartıyla, Yataklı tedavi kurumlarının KVC Yoğun Bakım Servisinde prim yatırılarak çalışmış olmak."   "a) 5 yıldan az olanlar                        1.744,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar       1.768,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar     1.807,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar     1.861,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                  1.932,00"   
"Hemşire
(2 Nolu İlan)"   1   "1-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu, 
2-Belgelendirmek şartıyla, yataklı tedavi kurumlarında en az 3 yıl prim yatırılarak ameliyathane birimlerinde çalışmış,
3-Belgelendirmek şartıyla, Otoklav, Fako, Laporoskopi ve Ventilatör cihazları kullanımı eğitimlerini almış olmak."   "a) 5 yıldan az olanlar                       1.499,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar      1.514,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar    1.537,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar    1.576,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                 1.616,00"   
Hemşire           (3 Nolu İlan)   1   "1-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu,
2- Belgelendirmek şartıyla Yataklı tedavi kurumlarında En az 4 yıl prim yatırılarak Ameliyathane biriminde çalışmış,
3- Belgelendirmek şartıyla Otoklav ve  Fako cihazları kullanımı eğitimlerini almış olmak."   "a) 5 yıldan az olanlar                       1.499,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar      1.514,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar    1.537,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar    1.576,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                 1.616,00"   
"Hemşire
( 4 Nolu İlan)"   1   "1-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu,
2- Belgelendirmek şartıyla, en az 4 yıl prim yatırılarak Yoğun Bakım, Ameliyathane ve Acil servis birimlerinde çalışmış,  
3- Belgelendirmek şartıyla Stoma, Yara bakımı ve Ventilator eğitimini almış olmak."   "a) 5 yıldan az olanlar                       1.499,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar      1.514,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar    1.537,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar    1.576,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                 1.616,00"   
"Hemşire
( 5 Nolu İlan)"   1   "1.Sağlık Meslek Lisesinin Hemşirelik Bölümü mezunu, 
2.Belgelendirmek şartıyla en az 4 yıl hizmeti bulunup, 3 yılını belgelendirmek şartı ile ameliyathanede bölümünde çalışmış,
3.İstatistiksel Proses Kontrol Teknikeri, kalite yönetim sistem dokümantasyonu, kuruluş iç kalite yönetim sistem denetçisi, yoğun bakım, Neonatal Resüsistasyon sertifikalarına sahip ve HTT-Travma ve Resüsitasyon kursuna katılmış olmak. 
"   "a) 5 yıldan az olanlar                       1.499,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar      1.514,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar    1.537,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar    1.576,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                 1.616,00"   
Ebe                   (6 Nolu İlan)   1   "1-Lisans Ebelik Bölümü mezunu, 
2-Belgelendirmek şartıyla, Doğumhanede çalışmış olmak"   "a) 5 yıldan az olanlar                        1.744,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar       1.768,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar     1.807,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar     1.861,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                  1.932,00"   
"Sağlık Teknikeri
( 7 Nolu İlan)"   1   "1-S.H.M.Y.O. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü mezunu,
2- Belgelendirmek şartıyla Yataklı tedavi kurumlarının Nükleer Tıp Bölümünde en az 3 yıl prim yatırılarak çalışmış,
3- Gama kamera kullanım sertifikasına sahip olmak.
"   "a) 5 yıldan az olanlar                       1.656,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar      1.671,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar    1.706,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar    1.758,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                 1.830,00"   
"Laborant
(8 Nolu İlan)"   1   "1- Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunu,
2- Belgelendirmek şartıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sitemleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemleri sertifikalarına sahip olmak."   "a) 5 yıldan az olanlar                        1.744,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar       1.768,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar     1.807,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar     1.861,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                  1.932,00"   
Diğer Sağlık Personeli           (9 Nolu İlan)   1   "1- Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü mezunu,
2- Belgelendirmek şartıyla en az 5 yıl prim yatırılarak yataklı tedavi kurumlarının Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuarlarında çalışmış,
3- Belgelendirmek şartıyla HBYS, Kan bankası Transfüzyon Merkezi, PCR, Patoloji, Moleküler Genetik ve Moleküler Sitogenetik, Allerji, DNA Sekans cihazları, ISO 9001 Kalite Yönetim Sis. Eğitim sertifikalarını almış olmak."   "a) 5 yıldan az olanlar                        1.744,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar       1.768,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar     1.807,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar     1.861,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                  1.932,00"   
Diğer Sağlık Personeli           (10 Nolu İlan)   1   Anestezi Teknikeri Ön Lisans Programı mezunu olmak.   "a) 5 yıldan az olanlar                       1.656,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar      1.671,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar    1.706,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar    1.758,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                 1.830,00"   
Diğer Sağlık Personeli           (11 Nolu İlan)   1   "1-Sağlık Meslek Lisesi Anestezi Teknisyeni programı mezunu,
2- Belgelendirmek şartıyla en az 4 Yıl Yataklı Tedavi Kurumlarında prim yatırılarak ameliyathane servisinde çalışmış,
3- Belgelendirmek şartıyla Anestezi Cihazı ve C.P.R (Kardio Pulmoner Resusitasyon) teorik ve pratik olarak eğitimine katılmış olmak."   "a) 5 yıldan az olanlar                       1.499,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar      1.514,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar    1.537,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar    1.576,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                 1.616,00"   
Tekniker           (12 Nolu İlan)   1   "1-M.Y.O  Bilgisayar Tek.ve Prog. Bölümü mezunu,
2- Belgelendirmek şartıyla Üniversitelerin Araştırma ve Uygulama Hastanelerinin Bilgi İşlem ve Otomasyon Biriminde  “Network, Donanım, Teknik Destek, Yazılım Bakımı & güncelleme, VTYS, HBYS” konularında en az 1 yıl çalışmış,
3- Belgelendirmek şartıyla Adobe photoshop, web tasarım, MS Office sertifikalarına ve Hastane Laboratuar bilgi yönetim sistemleri, Oracle VTYS, SQL bilgilerine sahip,
4- Belgelendirmek şartıyla Üniversitelerin Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarında Donanım, Web, Sistem, Teknik Destek gruplarında çalışmış,
5- Belgelendirmek şartıyla Csharp (C#),Asp.NET ve Asp programlama dilini uygulayabilmek.
"   "a) 5 yıldan az olanlar                       1.731,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar      1.794,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar    1.858,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar    1.930,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                 2.000,00"   
"Tekniker
(13 Nolu İlan)"   1   "1-M.Y.O  Bilgisayar Tek.ve Prog. Bölümü mezunu,
2- Belgelendirmek şartıyla Üniversitelerin Araştırma ve Uygulama Hastanelerinin Bilgi İşlem ve Otomasyon Biriminde  “Network, Donanım, Teknik Destek, Yazılım Bakımı & güncelleme, VTYS, HBYS” konularında en az 1 yıl çalışmış,
3- Belgelendirmek şartıyla Adobe photoshop, web tasarım, MS Office sertifikalarına ve Hastane Laboratuar bilgi yönetim sistemleri, Oracle VTYS, SQL  kullanmak,
4- Belgelendirmek şartıyla Üniversitelerin Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarında Donanım, Web, Sistem, Teknik Destek gruplarında çalışmış,
5- Belgelendirmek şartıyla Php web programlama dilini uygulayabilmek.
"   "a) 5 yıldan az olanlar                       1.731,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar      1.794,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar    1.858,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar    1.930,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                 2.000,00"   
            
"                                                  BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1- T.C. Vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4,5,6 ve 7' nci bendlerinde belirtilen şartları taşımak,
3- 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
4-2010 yılı KPSS (B) (Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.) grubu sınavına girmiş olmak, 
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
6- Başvurulacak unvanın aranılan nitelikleri sağlamak ve Tecrübe Belgesini veren iş yeri aynı zamanda primlerinide yatırmış olacaktır,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli  personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” 
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Müracaatlar, ilanımız gazetede yayımlandandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'ndan (Atatürk Yolu 7. KM. Erdoğan Akdağ Kamp. Eğitim Fak. Binası Kat :3 / YOZGAT) ya da  
www.bozok.edu.tradresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
2010 KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde 
www.bozok.edu.tr adresinde  ilan edilecek ve tebligat mail adreslerine de gönderilecektir. Her kadronun 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Göreve başlayanlardan aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri fesh edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi fotokopisi,
2- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belge fotokopisi,
3- Fotoğraf bir adet Başvuru Formuna yapıştırılacak.(son altı ay içinde çekilmiş),
4- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (web sayfamızdan veya Personel Daire Başkanlığından temin edildikten sonra doldurulmuş olarak teslim edilecektir.),
5- Başvurulan unvanda istenilen tecrübe, sertifika ve prim hizmet döküm belge fotokopileri,
6- Prim Hizmet dökümündeki iş yeri numarasının hangi firmaya ait olduğunu belirten belge,
7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir.
8- Başvuruda verilen tüm evraklar fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.
   
AÇIKLAMALAR: 
1- İlanımız Hürriyet Gazetesinde 13/01/2012 tarihinde yayımlanmıştır.
2- Son başvuru tarihi 27/01/2012 Cuma günü saat 17.00’a kadar.
3- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.