Bitlis, Aile Sağlığı Elamanı Alım İlanı

Ayrıntılı Bilgi ve Boş Kontenjanlar İçin Tıklayınız

Bitlis, Aile Sağlığı Elamanı Alım İlanı
09 Ocak 2012 Pazartesi 16:51

Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru ve Acil Tıp Teknisyenlerinin Aile Sağlığı Elemanı Müracaat İlanı

İlimizde Maliye Bakanlığının 01.06.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.20/6976 sayılı yazısı doğrultusunda Bakanlığımızca: 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden ekte tabloda belirtilen pozisyonlara istihdam edilmek üzere Kamu görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı elemanı alınacaktır.
Ekte yer alan tabloda bildirilen sayıda pozisyona kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmak üzere başvuracak kişilerin, aşağıda yazılı usul ve esaslar çerçevesinde başvurmaları gerekecektir.  

Söz konusu pozisyonlara başvuru için aranan şartlar:

1- a) Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.

b)Vekil ebe-hemşire- sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.

2- Başvuru için ilimizde ikâmet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

3- Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar v.b) başvuramayacaktır. (Dilekçe örneği ektedir.)

4- Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü Aile ve Toplum Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruda istenecek belgeler:

- T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diplomanın noter onaylı sureti,

- İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir belge,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirten sağlık raporu,

- Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve altı ay öncesine kadar başvuru tarihi itibariyle kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe,

- Dört adet vesikalık fotoğraf yer alacaktır.Kişiye ait bu belgelere ek olarak;

- İlimizde görev yapmakta olan ve ekli listede yer alan aile hekimliği birimlerinden herhangi bir sözleşmeli aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe de bulunacaktır. (Dilekçe örneği ektedir.)

5- Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte Müdürlüğünüzde aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır.


MÜRACAAT BAŞLAMA TARİHİ : 16.01.2012
MÜRACAAT BİTİŞ TARİHİ : 26.01.2012 SAAT 17.00’YE KADAR
Sözleşme imzalama tarihi: Sözleşme İmzalama tarihi Müdürlüğümüz web sitesinde ayrıca ilan edilecektir.
Sözleşmenin geçerli olduğu tarih aralığı : …/…./2012 – 31.12.2012 (Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılacak Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi 2. Fıkrası gereği)

BİTLİS İLİ BİRİMLER LİSTESİ


DR ADI
TEL
MERKEZ 13 01 009 MERKEZ 4 NOLU ASM ERDEM KULOĞLU 228 50 54
AHLAT 13 03 008 OVAKIŞLA ASM MUHAMMET DUTUCU +905549384293
AHLAT 13 03 010 OVAKIŞLA   ASM SEDAT YILMAZ  421 20 80
GÜROYMAK 13 04 012 GÖLBAŞI  ASM MEHMET ŞAMİL ŞENSOY 522 22 25
GÜROYMAK 13 04 006 GÜROYMAK 1 NOLU ASM SERHAT ŞAHİN 511 38 91
GÜROYMAK 13 04 004 GÜROYMAK 1 NOLU ASM MUSTAFA SUBAŞI 511 38 91
MUTKİ 13 06 011 MUTKİ MERKEZ ASM ÖZGÜR  ALTINBAŞ 711 27 00
MUTKİ 13 06 010 MUTKİ MERKEZ ASM HASAN  CANBAZ 711 27 00İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

                                    BİTLİS


..............................İlçesinde faaliyet gösteren ............................................. Aile Hekimliği Birimi ile Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzalamak istiyorum. Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığımı beyan ederim. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumun tespiti halinde başvuru yapmamış sayılmamı ve sözleşme imzalamam durumunda ise bu sözleşmenin sona erdirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ayrıca bu sebeple başvuruyu yapmamış sayılmamdan ve sözleşmemin sona erdirilmesinden dolayı her hangi bir hak iddia etmeyeceğimi bildiririm.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                                        ....../....../2012                                           Ad/Soyad                  İmza                                        

    

                                                                                                                         
Unvanı :
T.C.Kimlik No :
Telefon :
E-Mail :
Adres :

Başvuru dosyasında kişiye ait istenen belgeler aşağıdadır:
 
- T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,


- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diplomanın noter onaylı sureti,


- İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir belge,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin
sağlık raporu,

- Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçesi,
 
-Dört adet vesikalık fotoğrafı yer alacaktır.

Kişiye ait bu belgelere ek olarak;

- İlimizde görev yapmakta olan ve ekli listede yer alan aile hekimliği birimlerinden herhangi bir sözleşmeli aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe de bulunacaktır. (Dilekçe örneği ektedir.)

5- Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte Müdürlüğünüzde aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır.
 

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULANAN İÇİN BAŞVURU FORMU 

(Ebe – Hemşire - Acil Tıp Teknisyeni –Sağlık Memurları İçin) 

           Bitlis İlinde …………………………………………………………………….   Aile Hekimliği biriminde aşağıda adı geçen Aile Hekimi ile sözleşme imzalayarak; Aile Sağlığı Elemanı olarak görev almak istiyorum.


1. Adı ve Soyadı                    :……………………………………………………………

2. Unvanı                             :………………………………………………………………    

3. T.C. Kimlik No                 :……………………………………………………………
4. Doğum Yeri ve Tarihi      :……………………..................           ……/……/………

5. Adres                                 :………………………………………………………………..

                                          …………………………………………………………………


6. Telefon : Cep:………………………   Ev: …………………………….      

                    

7. Mail Adresi   : ………………………………………………………………..  

 

AİLE HEKİMİ-AİLE SAĞLIĞI ELEMANI MUTABAKAT FORMU

 

            Yukarıda Adı,Soyadı ve bilgileri bulunan Aile Sağlığı Elemanı ile karşılıklı anlaşarak Aile Hekimliği Biriminde sözleşmeli olarak çalışmayı kabul ediyorum.
Aile Sağlığı Merkezinin Adı :                                                                    
Aile Hekiminin Birimi           :
Aile Hekiminin Adı Soyadı   :

 …/…/2012

İmza / Kaşe
Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), Acil Tıp Teknisyenlerinin ve Vekil olarak görev yapan Ebe,Hemşire ve Sağlık Memurlarının (Toplum Sağlığı) Aile Sağlığı Elemanı Olarak İstihdamı İle İlgili Tüm Gelişme ve Duyurular Müdürlüğümüz Web Sitesinde İlan Edilecektir. Aile Sağlığı Elemanı Olmak İsteyen Sağlık Personeline ve Aile Hekimlerine Kamu Görevlisi Olmayan ve Vekil Olarak Çalışan Sağlık Personelinin İstihdamı İle İlgili Herhangi Bir Yazılı Tebligat Yapılmayacaktır.    Tüm Gelişmelerin ve Duyuruların Müdürlüğümüz Web Sitesinden Takip Edilmesini Önemle Rica Ederim…Yayınlanmış Olan Bu Metinde Değişiklik Yapma Hakkı İl Sağlık Müdürlüğü Yetkisindedir ve Her Değişiklik Müdürlüğümüz Web Sitesinde Yayınlanacaktır…


BİTLİS İLİ BİRİMLER LİSTESİ


DR ADI
TEL
MERKEZ 13 01 009 MERKEZ 4 NOLU ASM ERDEM KULOĞLU 228 50 54
AHLAT 13 03 008 OVAKIŞLA ASM MUHAMMET DUTUCU +905549384293
AHLAT 13 03 010 OVAKIŞLA   ASM SEDAT YILMAZ  421 20 80
GÜROYMAK 13 04 012 GÖLBAŞI  ASM MEHMET ŞAMİL ŞENSOY 522 22 25
GÜROYMAK 13 04 006 GÜROYMAK 1 NOLU ASM SERHAT ŞAHİN 511 38 91
GÜROYMAK 13 04 004 GÜROYMAK 1 NOLU ASM MUSTAFA SUBAŞI 511 38 91
MUTKİ 13 06 011 MUTKİ MERKEZ ASM ÖZGÜR  ALTINBAŞ 711 27 00
MUTKİ 13 06 010 MUTKİ MERKEZ ASM HASAN  CANBAZ 711 27 00
Dr. Şevki ERKAL

                                                                                        Sağlık Müdürü

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.