Att'ler Diyaliz Merkezinde Çalışabilcek

SAĞLIK BAKANLIĞI

Att'ler Diyaliz Merkezinde Çalışabilcek
Sağlık Bakanlığı'nın Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna Göre;


Merkezlerde diyaliz işlemini uygulayacak; hemodiyaliz uygulaması için üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu diyaliz bölümlerinden mezun diyaliz teknikeri, sertifikalı hemşire ve sertifikalı acil tıp teknisyeni, periton diyalizi için ise periton diyalizi sertifikalı hemşireler doktor dışı sağlık personeli olarak görevlendirilecek. Bu branşların dışında doktor dışı sağlık personeli çalıştırılamayacak. Doktor dışı sağlık personeli aşağıda belirtilen sayıda bulundurulacak. 

Hemodiyaliz yapılan merkezlerde faaliyet iznine esas doktor dışı sağlık personeli sayısı, merkezdeki hemodiyaliz cihazının sayısına göre belirlenecek. İlk on cihaza kadar iki, bu sayının üzerinde ilave her beş cihaz için ilave bir tabip dışı sağlık personeli bulunacak. 

Merkezlerde her tedavi seansında beş hastaya kadar en az bir; daha sonraki her beş hasta için ilave bir doktor dışı sağlık personeli bulunacak. Ancak, ilk on cihaz için gerekli olan faaliyet iznine esas personel haricinde, doktor dışı sağlık personeli bulunmaması hallerinde, her tedavi seansında öngörülen sayının yarısını aşmayacak şekilde ve tam gün süreyle çalışmak kaydıyla sertifikasız hemşire ve acil tıp teknisyeni çalıştırılabilecek. Bu durumda çalışacak personelin gözetiminden sorumlu, o seans için en az bir diyaliz teknikeri veya sertifikalı doktor dışı sağlık personeli bulunacak. Bu şekilde çalıştırılan sertifikasız personel için, merkez tarafından işe başladığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde sertifikasyon eğitimi için başvuru yapılacak.  YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması