Anne Ve Bebek Ölümlerinde Artış

Anne ve bebek ölümlerindeki artış korkutuyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2012’de 15.4 olan anne ölüm hızı 2013 yılında 15.9’a çıktı. Bebek ölüm hızı da binde 7.4’ken binde 7.8 oldu. Bakanlık artışın nedenini açıklamadı. Uzmanlar uyardı: Rakamlar doğruyu yansıtmıyor

Anne Ve Bebek Ölümlerinde Artış
16 Ağustos 2014 Cumartesi 11:09

   Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Sağ­lık İs­ta­tis­tik­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü an­ne ölüm hı­zı ve­ri­le­ri­ni BU­GÜ­N’­e  açık­la­dı. Bu­na gö­re anne ölümlerini 2012 yı­lın­da yüz bin­de 15.4 2013’te yüz bin­de 15.9 ola­rak belirledi. Bebek ölüm hızı da binde 7.4’ken binde 7.8 oldu.

   Ba­kan­lık ay­nı yıl­lar­da­ki be­bek ölüm hı­zı ve­ri­le­ri­ni pay­laş­maz­ken, “ne­den ar­tış var” so­ru­su­nu ise ya­nıt­sız bı­rak­tı.Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’nın ve­ri­le­rinin Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK) ve­ri­le­ri ile de ör­tüş­me­di­ği or­ta­ya çık­tı.

   TÜ­İK’­e gö­re be­bek ölüm hı­zı, 2012 yı­lın­da bin­de 11,6 iken bu hız 2013 yı­lın­da bin­de 10,8 ol­du.Di­ğer bir ifa­de ile 2013 yı­lın­da bin can­lı do­ğum ba­şı­na 10,8 be­bek ölü­mü düş­tü. Be­bek ölüm hı­zı il­le­re gö­re in­ce­len­di­ğin­de, 2013 yı­lın­da be­bek ölüm hı­zı­nın en yük­sek ol­du­ğu il bin­de 25,1 ile Ki­lis ol­du. Ki­lis ili­ni bin­de 17,2 ile Bat­man ve Ga­zi­an­tep, bin­de 17,1 ile Van ve bin­de 16,8 ile Ağ­rı iz­le­di.

AR­TIŞ TEH­Lİ­KE­Lİ BO­YUT­TA

   An­ne ve be­bek ölüm­le­ri­ni TBMM’­ye ta­şı­yan CHP Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı, an­ne ve be­bek ölüm­le­ri dün­ya­nın bü­tün ül­ke­le­rin­de her se­ne dü­şü­ş ya­şan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

   Atı­cı, “Biz­de de düş­me­si ge­re­kir­ken ar­tı­yor. Bu ar­tış azım­san­ma­ya­cak ka­dar teh­li­ke­li bo­yut­lar­da. Su­ri­ye­’de bi­le ka­rı­şık­lık­lar­dan ön­ce an­ne ve be­bek ölüm hız­la­rın­da­ki dü­şüş biz­den da­ha iyi ko­num­day­dı. Ne­den ar­tı­yor? Ba­kan­lık as­li gö­rev­le­ri­ni bı­ra­kıp üze­ri­ne va­zi­fe ol­ma­yan iş­ler­le uğ­ra­şı­yor. Ve ma­ale­sef şu­ an­da sağ­lık­ta iş­ler iyi­ye git­mi­yo­r” de­di.

Asıl işimizi yapamıyoruz

   Ai­le He­kim­le­ri İş­ve­ren Sen­di­ka­sı (Ai­le-Sen) Baş­ka­nı Dr. Lüt­fi Ti­yek­li: Sağ­lık gös­ter­ge­le­ri­miz­de iyi­leş­me dur­du ve ge­ri­ye gi­diş baş­la­dı. İs­ta­tis­ti­ki ola­rak ar­tış­lar çok kü­çük gö­rü­le­bi­lir. Ama bu ve­ri­ler ile­ri­de­ki mey­da­na ge­le­cek sağ­lık ve­ri­lerin­de­ki ge­ri­ye gi­di­şin ön ha­ber­ci­si. Ai­le he­kim­li­ği sis­te­min­de­ki ci­cim ay­la­rı­nın bit­me­si ge­ri­ye gi­di­şin baş­la­ma­sı ile za­ten ka­çı­nıl­maz­dı. Ai­le He­kim­le­ri­ni ro­bot gi­bi gö­ren bir ya­pı­nın ha­kim ol­ma­sı bu­nun en bü­yük ne­de­ni.

Antep’te iki kat arttı

   Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Murat Girginer: Sağlık Bakanlığı verileri hiçbir şekilde açıklamıyor. Maalesef dernek olarak biz de ulaşamıyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla Gaziantep’te Bebek ölüm hızlar binde 6’yken binde 13.8’e çıktı. Yani iki kattan fazla artmış oldu. Türkiye genelinde de benzer artış söz konusu.BUGÜN
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.