Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
25 Kasım 2015 Çarşamba 14:03

BAŞVURU BİTİM TARİHİ 13 HAZİRAN 2011 PAZARTESİ GÜNÜ MESAİ BİTİMİDİR.
 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI
(MAYIS 2011)
 
 
Kadro Unvanı Kadro Sayısı
Diğer Sağlık Personeli 5
Hemşire 14
Fizyoterapist 1
Biyolog 1
Teknisyen 1
Çocuk Gelişimcisi 1
Büro Personeli 4
Destek Personeli 5
Programcı 1
Çözümleyici 1
 
TOPLAM 34
28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 sayı ile yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 34 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.
 
1- BAŞVURACAKLARDA ARANILACAK GENEL ŞARTLAR:
 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.
 
b) 2010 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.
 
c) Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 
d) Görevini yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak.
 
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 
f) Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-BAŞVURACAKLARDA ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR:
UNVANI KADRO SAYISI İLİ KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 ANKARA KPSSP93 Yükseköğretim Kurumları Meslek Yüksekokullarının Anestezi Teknikerliği bölümünden mezun olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 4 ANKARA KPSSP93 Yükseköğretim Kurumları Meslek Yüksekokullarının Radyoterapi bölümünden mezun olmak.
HEMŞİRE 14 ANKARA KPSSP3 Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
FİZYOTERAPİST 1 ANKARA KPSSP3 Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmak.
BİYOLOG 1 ANKARA KPSSP3 Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Biyoloji bölümünden mezun olmak. (Mutasyon analizi ve Reel-time PCR ile pirosekenslama konusunda eğitim aldığını gösterir belge sahibi olmak.)
TEKNİSYEN 1 ANKARA KPSSP93 Yükseköğretim Kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümünden mezun olmak.
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 1 ANKARA KPSSP3 Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olmak.
BÜRO PERSONELİ 2 ANKARA KPSSP3 Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
1 ANKARA KPSSP3 Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği ya da Bilişim Sistemleri bölümlerinin birinden mezun olmak.
1 İSTANBUL KPSSP93 Yükseköğretim Kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren Medya ve İletişim alanından mezun olmak.
DESTEK PERSONELİ 2 İSTANBUL KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının Elektrik – Elektronik Teknolojisi (Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Dalı) alanından mezun olmak.
1 ANKARA KPSSP94 Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. Üniversitemiz Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde çalıştırılmak üzere.
1 ANKARA KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının Sıhhi Tesisat bölümünden mezun olmak.
1 ANKARA KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat Teknolojisi (Yapı Zemin ve Beton Laboratuarcılığı Dalı) alanlarının birinden mezun olmak.
PROGRAMCI 1 ANKARA KPSSP3 Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. Yükseköğretim sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifikaya sahip olmak. En az D düzeyi İngilizce bilgisine sahip olmak. Ancak, yurtiçi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan Fakülte, Yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. Temel Network bilgisine sahip olmak.
ÇÖZÜMLEYİCİ 1 ANKARA KPSSP3 Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. İstihdam edileceği BİM’ deki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek. En az 1 yıl BİM de programcı olarak çalışmış olmak.. En az B düzeyi İngilizce bilgisine sahip olmak. Ancak, yurtiçi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan Fakülte, Yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 185 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6,5 puan alanların ingilizce dil düzeyleri (B) düzeyi olarak kabul edilir. İyi seviyede C, PHP, veritabanı yönetimi (ORACLE), JAVA bilgisine sahip olduğunu belgelemek. Linux işletim sistemi ve network konusunda temel bilgiye sahip olmak. Web tasarımı konusunda tecrübeli olmak.
TOPLAM 34    
 
3- BAŞVURU:
 
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1- Başvuru Formu
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Diploma fotokopisi
4- KPSS (B) grubu puanını gösterir belgenin fotokopisi
5- Biyolog kadrosuna başvuracak adaylar Mutasyon analizi ve Reel-time PCR ile pirosekenslama konusunda eğitim aldığını gösterir belgenin fotokopisi
6- Programcı kadrosuna başvuracak adaylar Yükseköğretim sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belgenin veya MEB onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifikanın fotokopisi ile dil düzeylerini gösterir belgenin fotokopisi
7- Çözümleyici kadrosuna başvuracak adaylar dil düzeyleri, programlama dillerine ait belgeler ve BİM’de en az 1 yıl programcı olarak görev yaptıklarına ait belgelerin fotokopisi ile
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Tandoğan / ANKARA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.
 
4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda programcı ve çözümleyici kadrolarına yapılan başvurular 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 4. maddesi gereğince; KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonun 10 katı kadar aday arasından sözlü sınava tabi tutulacaktır. Programcı ve çözümleyici kadrolarına başvurarak değerlendirmeye alınan kişilerin mülakat yeri ve zamanı sonuçların açıklandığı tarihte internet adresinde yer alacaktır.
Diğer kadrolara yapılan başvurular ise (Diğer Sağlık Personeli, Hemşire, Fizyoterapist, Biyolog, Teknisyen, Çocuk Gelişimcisi, Büro Personeli, Destek Personeli) KPSS puan sıralaması esas alınarak değerlendirilecektir. Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Tandoğan / ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
5-ATAMA EVRAKI:
1) Dilekçe
2) 6 adet vesikalık fotoğraf
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi
4) Adliyeden sicil temiz kağıdı
5) Diploma (Aslı veya noterden tasdikli )
6) KPSS sonuç belgesi (Aslı)
7) Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden )
8) Askerlik Belgesi (Aslı ya da noterden tasdikli)
9) Mal Bildirim Beyannamesi ( http://personeldb.ankara.edu.tr/UserFiles/File/MB1.doc adresinde mevcuttur)
10) Programcı kadrosu için: Yükseköğrenim sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belgenin veya MEB onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifikanın ve dil düzeylerini gösterir belgenin aslı veya noterden tasdikli sureti.
11) Çözümleyici kadrosu için: Dil düzeylerini gösterir belge, programlama dillerine ait belgeler ve BİM’de en az 1 yıl programcı olarak görev yaptıklarına ait belgelerin aslı veya noterden tasdikli sureti.
12) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi veya 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özel kesimde geçen hizmetleri belgelendireceklerdir.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.