Akdağ'dan, 'hizmetliye Zemin Kattan Lojman Verin' Talimatı...

Akdağ'dan, 'Hizmetliye zemin kattan lojman verin' talimatı

Akdağ'dan, 'hizmetliye Zemin Kattan Lojman Verin' Talimatı...
01 Ekim 2012 Pazartesi 09:35

Sağlık Bakanlığı, yeniden teşkilatlanma sonrasında, lojman dağıtımının nasıl olacağına ilişkin olarak bir genelge yayımlamıştır. 21 Eylül tarihinde yayımlanan 2012/35 sayılı Genelgede, kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı talimatlar yer almaktadır. 

 
GENEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ

Kamu konutlarının tahsisi 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. Bu kanun hükümlerine göre, kamu konutları
a) Özel tahsisli konutlar,
b) Görev tahsisli konutlar,
c) Sıra tahsisli konutlar,
d) Hizmet tahsisli konutlar olarak,

tahsis edilebilmektedir.

Kamu Konutları Yönetmeliği ise 23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Kamu Konutları Yönetmeliğinin Kamu Konutlarının Türleri başlıklı 5inci maddesinin (c) bendinde "Sıra tahsisli konutlar; Yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde gösterilen puan durumu dikkate alınarak 9 uncu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tahsis edilen konutlardır." olarak tanımlanmıştır.

"Kamu Konutlarının Tahsis Usül ve Esasları" ise Mezkur Yönetmeliliğin Üçüncü Bölümünde 7-19 uncu maddeler arasında düzenlenmiş bulunmaktadır.

"Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi" başlıklı 14 üncü maddesinde "Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK - 5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. (Ek cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. (Değişik cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.)Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgilere göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır.

Ancak, birinci fıkraya göre puan sıralaması yapılanlardan, kendisine konut tahsis edilmeden başka bir il veya ilçeye atananlar, bulundukları son görev itibariyle, yeniden puanlamaya tabi tutulur ve o yılın puan sıra cetvelinde gösterilir.

Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri, ataması Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır.

Beyannameyi kasden noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.

Özel tahsisli, (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutların tahsisinde yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanmaz. Görev tahsisli konutlarda ise beyanname alınarak, yetkili makamca değerlendirilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin konut tahsis talebi ve değerlendirilmesine dair usül ve esaslar (4) sayılı cetveldeki puanlama ve bu madde hükümlerigözönünde bulundurularak Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca ayrıca düzenlenir." ve "Beyannamedeki Değişiklikler" başlıklı 15 inci maddesinde "Konut tahsis talebinde bulunan personelin durumunda bir değişiklik olduğu takdirde bu değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek bir beyanname ile ilgili amire bildirilir." hükümleri yer almaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞININ GENELGESİNİN KANUN VE YÖNETMELİĞE AYKIRI BÖLÜMLERİ

1- HİZMETLİYE ZEMİN KATTAN LOJMANIN VERİN TALİMATI, EN BAŞTA İNSAN HAKLARINA AYKIRIDIR

Yukarıda yer verilen hükümlerden de görüleceği üzere, lojman tahsislerinde hizmet sınıfı bazında ayrıma imkan veren bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Sağlık Bakanlığı genelgesinde şu tespitler yer almıştır.Dikkat edileceği üzere 2 önemli yanlış yapılmıştır.

1- Yardımcı Hizmetler Sınıfı 2. sınıf bir hizmet grubu görülerek bunlara sadece zemin kattan lojman tahsisi öngörülmüştür.

2- Bazı hizmet sınıfları daha önemli görülerek, onlara daha fazla tahsise imkan verecek şekilde düzenleme yapılmıştır.

Her iki talimatta, normlar hiyerarşisinde bir üst sınıfta yer alan yönetmelik ve kanuna aykırıdır. Kanun ve yönetmelik hükümleri değerlendirmenin sadece puanlama cetveline göre yapılmasını emretmektedir. Bunun dışına çıkarak, hizmetliye zemin kattan, GİH'e orta kattan, sağlık hizmetleri sınıfına ise üst kattan lojman tahsisi yapılır şeklindeki bir belirleme en baştan insan haklarına aykırıdır. Bakanlığın hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın, bu tespoiti acilen değiştirmesi gerekmektedir. Durumun, Başbakanlıktaki İnsan Hakları Başkanlığına iletilmesi halinde, hiç istenmeyen durumlar ortaya çıkabilecektir.

2- SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE LOJMAN TAHSİSİ, MEVZUAT BAĞLAMINDA TARTIŞMALIDIR

Sağlık Bakanlığı birçok yerde aile hekimliği hizmetini, bir sözleşmeyle, aile hekiminden almaktadır. Aile hekimlerini sosyal güvenlik primlerini kendilerini ödemekte, ayrıca Bakanlığa kira vermektedir. Bu bağlamda, imzalanan bir sözleşmeye dayalı olarak hizmet veren aile hekimlerinin, kamu görevlisi addedilerek lojman tahsis edilebilecek personel içinde gösterilmesi çok tartışmalı bir konudur.

Bu çerçevede, aşağıda yer alan düzenlemenin, düzenlemeyi yapacak ita amirinin başına iş açması, zimmet gibi istenmeyen durumların ortaya çıkması mümkündür.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.