Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Yönetmelik Değişecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Yönetmelik Değişece

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Yönetmelik Değişecek
 Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Zahteroğlu’nu ziyaret ederek, bir süre önce yayınlanan atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yapılmasını istedikleri değişiklikleri iletti. Talepleri dinleyen Müsteşar Zahteroğlu, yetkili sendika Sağlık-Sen’in, çalışanlar adına kendilerine ilettiği talepleri karşılamak için yönetmelikle ilgili çalışmaları başlatacaklarını söyledi.


Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını çözmek için çalışmalarının her zaman süreceğini söyledi. Bir süre önce yayınlanan yönetmeliğin çalışanların huzurunu kaçırdığını ifade eden Memiş, kendilerine iletilen talepleri Müsteşar Zahteroğlu’na ilettiklerini kaydetti. Çalışanların rahatsız oldukları hususların yapılacak değişiklikle giderileceği sözünü aldıklarını ifade eden Memiş, sözü edilen değişikliğin en kısa sürede yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Metin Memiş’in yönetmelikte yapılmasını istediği değişiklikler şu şekilde:

1. Rotasyonu düzenleyen, personelin bulunduğu yerde en fazla 10 yıl görev yapabileceğine ve bu uygulamanın 2014 yılından itibaren uygulanacağına ilişkin hükümlerin tamamının Yönetmelikten çıkarılması gerekmektedir. Personele azami çalışma süresi öngörülmesine ilişkin bir sistemin kabulü mümkün değildir. 


2. Genel idari hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin zorunlu çalışma sürelerine ilişkin hükümlerin kapsamı dışında tutulması gerekmektedir. 


3. Bakanlık kadrolarına atanmadan önce başka şekillerde o bölgede geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmamaktadır. İdarenin bütünlüğü ilkesi gereği kamu görevlisi olarak başka kurumlarda yapılan hizmetlerin de Bakanlık bünyesindeki hizmet gibi zorunlu çalışma süresinden sayılması gerekmektedir.


4. Mazeret tayinleri zaten belirli kıstaslara göre yapılmaktadır. Bir de mazereti sona eren personelin görev yerini değiştirerek şartların personel açısından daha da zorlaştırılmasını kabul etmemekteyiz. Bu nedenle mazeretleri nedeniyle görev yerleri değiştirilen personelin, mazeretinin sona ermesi halinde mevcut görev yeri üçüncü veya dördüncü bölgede bir yerde ise yerinde bırakılabileceğine, diğer bölgelerde ise eski görev yerine atanabileceğine dair hükmün Yönetmelikten çıkarılması gerekmektedir. 


5. Bulunduğu bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran personel aynı bölge içerisinde bir başka yere kendi isteği ile atanırsa en az iki yıl fiilen çalışmadan başka bir yere atanma talebinde bulunamayacaktır. Buradaki iki yıllık şartın kaldırılması gerekmektedir. 


6. İstifa sonrası yeniden atama ve başka kurum/kuruluşlardan naklen atananlar iki yıl geçmedikçe sağlık mazereti hariç yer değiştirme talebinde bulunamayacaktır. Eş durumu ve öğrenim durumu gibi mazeret durumlarının da madde kapsamındaki istisnalar arasında sayılması gerekmektedir. 


7. Sağlık mazereti nedeniyle tayin talebinde bulunanların tedavilerinin yapılabileceği bir il’e atanması gerekirken, aynı bölge ya da bölge sırası takip edilerek alt veya üst bölge şartı getirilmiştir. Sağlık durumu gibi insani bir durumda tedavinin yapılacağı bir il’e gönderilmeleri gerekmekte olup, bölgelere bakılmaması gerekmektedir. 


8. Kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu yakınının engelli olması halinde sadece bir defa tayin talebinde bulunma hakkı vardır. Belli bir sürelik çalışmanın ardından kendilerine yeniden tayin hakkı verilmelidir.
9. Eşi emekliye ayrılanların, eşinin emeklilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvuruda bulunmak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere eşinin ikamet ettiği yere atanabileceği düzenlenmiştir. Ancak bu talebi hizmet ihtiyaçları ve kadro imkanları çerçevesinde değerlendirilecektir. Yani tayin talebinin Bakanlık tarafından reddedilmesi mümkündür. Bu durumda personele gerçekten bir hak verilip verilmediği net değildir. Bakanlıkça talebi reddedilebilecektir. Tayin talebinin emeklilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılacak olması durumda tayin talebi hizmet ihtiyacı ve kadro imkanı çerçevesinde reddedilenler mağdur olacaktır. Bu nedenle idareye takdir yetkisi veren hizmet ihtiyacı ve kadro imkanına ilişkin değerlendirmelerin madde kapsamından çıkarılması gerekmektedir.


10. Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerin farklı yerlere atanması halinde, atamasının eşinin yanına yapılmasını isteyenler, istekte bulunan eşin görev yerinden ilişik kesmemiş olması şartıyla eşinin yanına atanabilecektir. Eşinden evvel kendi görev yeri değişmiş olup da ilişik kesen personelin durumu ne olacak? İlişik kesmemiş olma şartının madde metninden çıkarılması gerekmektedir.


11. Bakanlığın eş durumu tayinlerinde zorunlu çalışma süresini değil de aile bütünlüğünü ön planda tutması gerekmektedir. Bu nedenle; Bakanlık personeli olup da aynı bölgede görev yapan eşlerin her birinin, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini tamamlamadan atanma talebinde bulunamayacağına dair hükmün Yönetmelikten çıkarılması gerekmektedir.


12. Çocuğun öğrenim durumu nedeniyle atanmaya ilişkin düzenleme yapılmış iken, personelin kendi öğrenim durumunda tayinine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir. 


13. Eşini ve çocuğunu kaybeden veya can güvenliği tehlikede olan personel ile hakkında işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personelin tayinleri ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Ancak bu durumdaki personelden tayin talebinde bulunanların bir üst veya alt bölgeyi tercih edebilmesi için zorunlu çalışma süresini tamamlamış olması gerekmektedir. Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış olanlar ise bölge içerisinde veya bulunduğu il içerisinde başka bir yere atanabilecektir. Can güvenliği, şiddet gibi hayati önem taşıyan bir konunun zorunlu çalışma süresine bağlanmış olması, özellikle kadınların maruz kaldığı bu durumlarda ailelerinin yanına gitmesi suretiyle kadının korunması yerine, bölge şartının öngörülmüş olması kabul edilemez. 


14. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atananlara üç yıl atandığı yerde çalışma mecburiyeti getirilmiştir. Buradaki üç yıllık çalışma zorunluluğu şartının kaldırılması gerekmektedir. 


15. Belirli bir proje veya eğitim gibi hizmetlerin geçici olarak yürütülmesi amacıyla geçici görevlendirme yapılabileceği şartı getirilmiştir. Geçici görevlendirmeler için bu şartın kaldırılması gerekmektedir. 


16. Hizmet puanı hesaplamasında dördüncü bölge ile birinci bölge arasında personel açısından herhangi bir farklılık yoktur. Oysaki hizmet puanlarının bölgelere göre, il ve ilçelere göre farklılık arz etmesi gerekmektedir.

‘SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİSİ’, ‘MESLEK ELEMANI’ OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK

Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği’nde, ‘Sosyal çalışma görevlisi’ ifadesinin ‘Meslek elemanı’ olarak değiştirilmesi ve sosyal çalışmacıların görev tanımlarının yapılmasına yönelik taleplerimiz kabul edildi. Söz konusu değişiklikler, yönetmelikte yapılacak değişiklikle hayata geçecek. 

Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği’nde yapılacak değişiklik ile; sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik ile aile ve tüketici bilimleri lisans programlarından mezun olanlar “meslek elemanı” olarak tanımlanacak. Böylece mevcut yönetmeliğin tamamındaki “sosyal çalışma görevlisi” ibareleri “meslek elemanı” olarak değiştirilecek. 

Ayrıca Yönetmelikte “sosyal çalışmacı”ların görevleri de yer alacak. Buna göre sosyal çalışmacılar; Sosyal hizmet sunulacak birey, aile, topluluk ve topluma yönelik sorunların tespiti, değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetleri planlanması için sosyal inceleme raporu düzenleyecek, planlanan hizmetlere yönelik bilimsel yöntemlerde öngörülen müdahale tekniklerine uygun mesleki çalışmalarda bulunacak, birey ve ailelere yönelik mesleki uygulamaları değerlendirecek, izleme çalışmalarını yürütecek ve yeni hizmet modelleri önerecek, birey ve ailelerin desteklenmesi ve geliştirilmesini sağlayacak mesleki müdahaleler yapacak, birey ve aileler hakkında düzenlenen form ve raporlarla ilgili iş ve işlemleri yapacakYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması