Ahef Başkanı İle Özel Ropörtaj

AHEF Başkanı İle Özel Ropörtaj

Ahef Başkanı İle Özel Ropörtaj
19 Kasım 2015 Perşembe 13:38

personelsaglikhaber.net olarak, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Dr. Hasan ERAYDIN' ile yaptığımız özel ropörtaj 

Kısa özgeçmişiniz?

1963 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğdum. 1983 yılında girdiğim KTÜ Tıp Fakültesinden 1989’da mezun oldum. Mecburi hizmetimi Van’ın Erciş ilçesinde Verem Savaşı Dispanserinde tamamladım. Sağlıkta birinci ve ikinci basamakta idarecilik de dahil olmak üzere her alanda çalıştım. Aile Hekimliğine geçiş sürecinde birçok ilde eğitici olarak görev yaptım Trabzon Aile Hekimleri Derneği kurucu üyesi ve şu anda seçilmiş başkanıyım. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonun da üye ve genel sekreterlik görevleri yaptım. 26 Aralık 2010 tarihinden itibaren AHEF genel başkanlığını yapmaktayım. Evliyim ve bir çocuk babasıyım. Halen Trabzon Merkez Boztepe Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak görev yapmaktayım.

AHEF in Tarihçesi yapısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2008 yılında sekiz ilin derneklerinin bir araya gelmesi ile kuruldu. Bu illerimiz Adıyaman, Bolu, Düzce, Denizli, Edirne, Elazığ, İzmir ve Samsun’dur. 2005 yılında Düzce’de başlayan Aile Hekimliği süreci ile birlikte aşamalı olarak diğer ilerin de uygulamaya katılması ile birlikte yaşanmaya başlanan sorunlara çözüm noktasında yeni bir örgütlenmeye ihtiyaç oldu. Aile Hekimleri bu süreçte yalnız bırakıldı veya yeterince sahiplenilmedi. Buradan hareketle aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde sorunların tespiti ve çözümü için ilgili yönetimlerle görüşmek üzere aile hekimleri dernekleri (AHED) kurulmaya başlandı. Ancak yerelde etkili çalışmalar yapan derneklerin daha büyük bir güç oluşturması ve merkezi temsiliyeti sağlanabilmesi için bir araya gelmesi gerekiyordu ve federasyonun kurulması kaçınılmaz oldu ve süreç 2008 yılında tamamlandı. Yani AHEF diğer sivil toplum örgütleri gibi tavandan tabana değil, tabandan tavana doğru örgütlendi. Kuruluş amaçlarını şöyle sıralayabiliriz;
Ülkemizdeki Aile Hekimleri Dernekleri’ni bir araya getirmek,
Ulusal ve uluslararası platformlarda aile hekimliği disiplininin ilerlemesine katkıda bulunmak,
AHEF'in öncelikli varlık nedeni sahada görev yapan aile hekimlerinin bütün platformlarda temsil edilmesini sağlamak. 
Bu amaç doğrultusunda yapılacak her türlü aktiviteye AHEF olarak katılıp aile hekimlerini temsil ederek ilgililerle diyalog kurmak, özlük haklarını iyileştirmek, hukuksal süreçleri başlatmak gibi pek çok alanda çalışma göstermektir.AHEF ne gibi faaliyetler yürütmekte?

Aile hekimlerini ilgilendiren her alanda faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin bir kısmını başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz;
1- Sağlık Bakanlığınca yapılan Aile Hekimliği ile ilgili mevzuat çalışmalarına katkıda bulunmak,
2- Aile Hekimleri adına hukuki süreci başlatmak ve takibini yapmak,
3- Aile Hekimlerinin ihtiyacı olan eğitimlere ulusal, bölgesel ve il bazında düzenlenen toplantılarla cevap vermek,
4- Özlük hakları ile ilgili çalışmalar yapmak,
5- Diğer uzmanlık dernekleri ile iş birliği kurarak, aile hekimlerini her sahada güçlü kılmak,
6- Bilişim ve iletişim alanındaki çalışmalarımızı tamamlayarak sahadaki arkadaşlarımıza hem maddi hem de diğer konularda yardımcı olmak,
7- Üye derneklerimizi maddi anlamda güçlü tutabilmek için çalışmaları sürdürmek,
8- Sağlık Bakanlığı dışında ilgili diğer bakanlıklarla görüşmeler ve yazışmalar yapmak,
9- Sosyal Sorumluluk projeleri hazırlayıp, hazırlanmış olanlara katkıda bulunmak. En son Sayın Cumhurbaşkanımız ve Eşlerinin himayelerinde başlatılan “Diyabeti Durduralım” projesi için AHEF de Çankaya köşküne davet edildi.
10- AHEFE üye olamayan veya henüz dernek kurulmamış illerle görüşmeleri sürdürmek.

Daha pek çok faaliyetleri saymak mümkün. Ancak henüz 3. yılında olan bir AHEF diğer sivil toplum örgütleriyle kıyaslandığında bir hayli yol kat ettiği ortadır. Bunu görmek ve önyargısız olarak değerlendirmek lazım.

Mevcut Aile Hekimliği uygulamasındaki en belirgin sıkıntılar nelerdir.

Aile Hekimliği uygulaması ülkemiz için yeni bir uygulama olduğu için ”kervan yolda dizilir” mantığı güdülerek yola çıkıldığından sıkıntıların çoğu ışın hızıyla değişen mevzuatlardan kaynaklanmaktadır. Aslında mevzuat hazırlığında da en büyük sorun yeterince dikkate alınmayan hem dünyadaki tecrübeler, hem de ülkemizdeki tecrübeler. Bunu nereden anlıyoruz; 2005 yılında süreç Düzce’de başlamıştı. Düzce hangi sorunları yaşamışsa son geçen iller de aradan 5 yıl geçmesine rağmen aynı sorunlarla boğuşmakta. Bu durum, ülkemizdeki 5 yılın sonunda Aile Hekimliği pilot uygulamasında çok fazla bir yol kat edilmediğini ortaya koymakta. AHEF ve diğer örgütler ile daha fazla birlikte çalışma zorunluluğu vardır. Bunun dışında yine mevzuat içerikli sorunlar peş peşe gelmekte. Bir kere Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanın görev tanımları net yapılmadığından çok büyük sorunlar var. Avrupa ülkelerinde görev tanımı net; ülkesine göre 25–30 işle sınırlandırılmış.
Biz de ise 100’ün üzerinde tanımlanmamış görev ve mevzuata koyulmuş “Bankalığın vereceği diğer görevler” şeklindeki düzenlenme başlı başına işi oldukça zorlaştırıcı.  Aynı zamanda diğer ülkelerdeki meslektaşlarımız daha fazla ücret alırken, kayıtlı hasta sayıları 2000 – 2500 civarında. Bunları neden söylüyorum; çünkü her biri başlı başına majör problem.
Hal böyle olunca bir aşka ve önemli sorun, bu kadar belirsizlik içinde uygulanmaya çalışılan Aile Hekimliği 81 ilde ayrı ayrı uygulanmakta. 


Sağlık Bakanlığı ile diyalog kurabiliyor musunuz, görüşleriniz dikkate alınıyor mu?
 
AHEF olarak her kurumla ilişkilerimiz üst düzeyde iyidir ve bunlar içinde en önemlisi tabiî ki Sağlık Banklığı. Bakanlığımız ile ilişkilerimiz her zaman karşılıklı olarak “ülkemiz adına aile hekimliği için en iyisini nasıl yaparız” çerçevesi içinde olmuştur. Bundan önce değerli çalışmalarımız olmuştur. İhtiyaç duyuldukça bundan sonra da her konuda birlikte çalışabiliriz. Herhangi bir problem olması mümkün değildir. Bunun dışında diğer kurumlarla da ilişkilerimiz oldukça iyidir. Diyalog sorunu hiç olmamıştır. En son 22 Nisan 2011 tarihinde AHEF projelerini görüşmek üzere Sağlık Banklığında idik. Oldukça sıcak bir görüşme oldu ve ileriye yönelik neler yapabiliriz ve ülkemizde uygulanan Aile Hekimliğini nasıl geliştirebiliriz diye görüşlerimizi belirttik. Oldukça verimli bir görüşme oldu. 
AHEF in başlattığı hukuksal süreçler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Başlatmış olduğumuz hukuksal süreçler halen devam etmektedir. 25 Mayıs 2010 ve 30 Aralık 2010 tarihinde yayınlanarak uygulamaya giren her iki yönetmelik için Danıştay’da açılan davalarımız henüz devam ediyor. Ayrıca Maliye Bakanlığı’na açılan meslek sigortası ile ilgili davalarımız var. Bunun dışında Damga vergisi ve diğer konularla ilgili yazışma ve görüşmelerimiz devam ediyor. 

Neden AHEF e üye dernek sayısı sadece 21 de kaldı, sizce AHEF kendini yeterince anlatamadı mı?

AHEF’ e üye sayısı 21 değil. 30 ‘u çoktan geçti. Asıl sorun illerin aşamalı olarak aile hekimliğine geçmesi idi. Çünkü uygulamaya geçen iller ilk yıl ancak kendi sorunları ile uğraşırken örgütlenmeye vakit ayıramamaktadır. Geçiş sürecini tamamlayan iller de yeni dernekleşmeye başlıyor. Üye derneklerin dışında şu anda dernek kuran yaklaşık 20 ille AHEF’e üyelik için ilişkilerimiz devam ediyor. Çünkü kurulan dernek tüzükleri üyelik için uygun değil. Henüz dernek kurulmamış illerle de dernek kurmak amacıyla görüşmeler sürdürülmektedir.

AHEF in sosyal ve bilimsel etkinlikleri var mı?

Bilimsel etkinliklerimizin en büyüğü AHEKON 2010 olarak geçen yıl büyük bir başarı ile yapıldı. Bunun dışında il bazında ve bölge bazında toplantılar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da planlanarak yapılmaktadır. 
Sosyal içerikli faaliyetler için ilgili diğer kurumlarla ilişkilerimiz devam ediyor. Özellikle sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmalar yapılmakta ve bunun en son çalışması Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşlerinin himayelerinde olan “Diyabeti Durduralım” projesi idi. Yansımaları ileriki zamanlarda daha net olarak sahaya yansıyacaktır.

AHEF i bilmeyen birçok aile hekimi var, kendinizi anlatmak için projeleriniz var mı?

AHEF’i bilmeyen bir Aile Hekimi var mı bilmiyorum. İşin doğrusu böyle bir aile hekimi olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu iletişim çağında artık “AHEF’i bilmiyorum” bir mazeret olmaz. Bizim AHEF olarak yaptığımız her şeyi ve kim olduğumuzu, misyon ve vizyonunun ne olduğunu www.ahef.org.tr resmi web sayfamızda duyuruyoruz. Takip eden herkes bizimle ilgili her şeyden haberdar olur. Ayrıca yönetici olarak kişisel iletişimlerimiz de var. Üye olsun veya olmasın bize ulaşan herkese gerekli bilgi ve desteği veriyoruz.

 Tüm Türkiye’den her gün onlarca kişi sizinle değişik konularda iletişime geçiyor, hem iş, hem aile, hem de AHEF yorucu olmuyor mu, bu yükün altından nasıl kalkabiliyorsunuz? Ayrıca diğer üye ya da derneklerce en çok aranma nedeniniz hangi konular oluyor?

AHEF yönetimindeki arkadaşlarımız, tüm Aile Hekimleri gibi hem sahada aktif olarak görev yapıyor hem de yöneticilik yapıp sahadaki arkadaşlarımız adına kazanımlar elde etmeye çalışıyor. Yani çok önemli özverilerde bulunarak bu görevi yürütüyor. Ayrıca tüm bunların dışında aile yaşantısına zaman ayırmaya çalışıyor. Görüldüğü gibi zaman zaman AHEF ve Aile Hekimliği, yönetici arkadaşlarımızın ailelerini ikinci plana atarak öncelikli çalışmalarını oluşturmuştur. Tabii ki geçiş sürecinde olduğumuz için herkesin beklentisi çok fazla ve kısa sürede gerçekleşmesini istiyor. Ama gerçekler biraz daha farklı. Duygusal yaklaşımlar işi biraz daha zorlaştırıyor. Bu anlamda tabiî ki hizmet etmekten tüm yönetici arkadaşlarımız son derecede memnun ve yorgunluklarımızı da samimi bir teşekkür alıp gidiyor. Mail gruplarındaki birkaç kişi hariç, arkadaşlarımız ve dernek yöneticilerimiz bize ulaşarak destek mesajlarını iletmekte ve her konuda arkamızda olduklarını beyan etmektedir. Bu güç bizim esas lokomotif gücümüzü oluşturmaktadır.
Bu görevi sürdürürken her ilden arkadaşımız rahatlıkla daha öncede belirttim, her bir yönetici arkadaşımıza ulaşarak sorunlarını veya görüşlerini aktarabilmektedir. Sadece üye olan illerden değil diğer illerden de arayıp her türlü bilgi paylaşımı isteyenler de var. Genellikle uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri bizimle paylaşılan konuların başında gelmekte. Yani deneyim paylaşımı öncelikle istenen. Ayrıca mevzuat ile ilgili paylaşımlar da en önde gelen konular arasında yer almaktadır.

Eklemek İstedikleriniz.?

Eklemek istediğim en önemli konu birliktelik ve bir bütünün parçaları olarak hareket etmek. Bu nedenle herkesi illerinde kurulan derneklere üye olmaya, eğer henüz bir dernek kurulmamışsa dernek kurmaya ve bu oluşumları AHEF çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Sudan sebeplerle ayrışmamak bu dönemde en önemli davranış olacaktır. Çünkü birileri de zaten ayrışmayı destekliyor ve bekliyor. Bu durum hiçbir zaman Aile Hekimlerine ve sürece katkı sağlamayacak, ama birilerinin ekmeğine yağ sürmüş olacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz ve bu oyuna gelmeyeceğiz.. 
Diğer konu da AHEKON 2011. AHEF olarak en önemli projemizdir. Neden; hem her ilden gelen arkadaşlarımızı bir arada görme fırsatımız olacak, hem de bilimsel açıdan eksiklerimizi tamamlama fırsatımız olacak. Bu konuda ne kadar çok katkı sunarsak o kadar güçlü olduğumuzu herkese göstermiş oluruz. Bütün Aile Hekimi arkadaşlarımızı bu vesile ile AHEKON 2011’e davet ediyor ve bekliyoruz. 
Herkese selamlar, saygılar..

Dr. Hasan ERAYDIN
AHEF Genel Başkanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.