Adsm'ler Hastaneye Dönüşebilecek

Özel Hastaneler Yönetmeliğine eklenen bir madde ile Özel Ağız Diş Sağlığı Merkezleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerine dönüşebilecekler.

Adsm'ler Hastaneye Dönüşebilecek
 Özel Hastaneler Yönetmeliğine eklenen bir madde ile Özel Ağız Diş Sağlığı Merkezleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerine dönüşebilecekler.

24 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile yönetmeliğe yeni eklenen EK MADDE 9/a’da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinin tanımı yapılarak, kadrosunda asgari yirmi dişhekimi /uzman ile bir anestezi uzmanı bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sunan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında uygunluk belgesi olan Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin;

Genel dişhekimliği hizmetlerinin yanında dişhekimliğinin en az dört uzmanlık dalında hizmet sunması, genel anestezi imkânları ile girişimsel işlem yapmaya müsait ameliyathanesi, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik mesai dışı hastaların kabulüne uygun ayrı bir müdahale bölümü, tedavi gören hastaların aciliyet durumlarında kullanılmak üzere içerisinde acil müdahale seti olan bir müdahale odası ile asgari dört hasta yatağı bulunması ve hasta yatağı bulunan bölümde yirmi dört saat hizmet sunulması koşulu ile  ağız ve diş sağlığı hastanelerine dönüştürüleceği belirtilmiştir.

Özel Hastaneler Yönetmeliği için tıklayınız...
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması