61.hükümet Programından Sağlıkla İlgili Konular

Sağlık hizmetlerini “temel bir insan hakkı” olarak kabul eden Hükümetimiz hayata geçirdiği Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık alanında pek çok yapısal düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Daha kaliteli, daha adil ve daha kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunma yolunda hayal edilemeyen başarılar sağladık.

61.hükümet Programından Sağlıkla İlgili Konular
Başbakan Erdoğan'ın Açıklamaları;

Sağlık hizmetlerini “temel bir insan hakkı” olarak kabul eden Hükümetimiz hayata geçirdiği Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık alanında pek çok yapısal düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Daha kaliteli, daha adil ve daha kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunma yolunda hayal edilemeyen başarılar sağladık.
Sağlıktaki dönüşüm programımızın başarıya ulaşmasında büyük katkı ve fedakârlıkları olan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza buradan şükranlarımı iletiyorum. Göreve geldikten sonra sağlık çalışanlarımızın çalışma ve iş yeri güvenliği şartlarını iyileştirdik, gelirlerini artırdık. Önümüzdeki dönemde de iyileştirmelerimiz devam edecektir.
İlaçtaki KDV oranını düşürdük ve ilaç fiyatlarında önemli oranda indirim sağladık.
Modern sağlık anlayışının temel unsurları arasında yer alan “Aile Hekimliği” uygulamasına geçtik.
Halkımızın tümünün sağlık hizmetlerinden aynı standartta faydalandığı, yoksulların primlerinin devletimizce karşılandığı, 18 yaşın altındaki çocuklarımızın tamamının sağlık güvencesi altında olduğu “Genel Sağlık Sigortası” sistemini hayata geçirdik.
Hastaneleri tek çatı altında topladık ve vatandaşlarımızın sağlık sigortalarıyla bütün sağlık kuruluşlarından hizmet almasını sağladık.
Sağlık personeli sayısında önemli artışlar sağladık.
Cumhuriyet tarihimizde inşa edilen toplam 10,5 milyon m2 sağlık alanının yarısı AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirilmiştir.
2002 yılında 161 bin olan hasta yatağı sayısını 2010 yılında 201 bine yükselttik. Mevcut yatakların da 20 bininde koğuş sisteminden, banyosu tuvaleti içinde olan oda sistemine geçilmiş ve eski olan hastaneler bu anlayışla yeniden düzenlenmektedir. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının nitelikli yatak oranı yüzde 6’dan yüzde 30’a yükselmiştir. Hedefimiz 2015 yılı sonuna kadar tüm yataklarımızı nitelikli hale getirmektir.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin bütçesinde yaklaşık 7 kat artış sağlanmıştır.
2010 yılında başlattığımız evde sağlık bakımı hizmetleriyle Yatağa bağımlı hastalarımızın evlerinde kaliteli, etkin, ulaşılabilir ve güvenli sağlık hizmeti almasını sağlıyoruz. Bu uygulama ile bugüne kadar 60 bin kişiye ulaştık. 2012 yılında evde bakıma ihtiyacı olanların tamamına bu hizmeti ulaştırmayı hedefliyoruz.
2002 yılı sonunda 618 olan tam donanımlı 112 ambulansı sayısını 2547’ye ulaştırdık. Ulaşımda güçlük çekilen bölgelerde 194 adet kar paletli ambulansı halkımızın hizmetine sunduk. Bu gelişmelerle 112 Acil Hizmeti sadece şehirlerde değil, köylerde de yaygın olarak verilen bir hizmet niteliği kazanmıştır. Hava ambulans sistemini 2008 yılında faaliyete geçirdik. Temmuz 2011 itibarıyla ülke geneline hizmet verecek şekilde 19 ambulans helikopterimiz ve 2 ambulans uçağımız mevcuttur. Hava ambulans sistemiyle bugüne kadar 10 bine yakın hasta ve yaralı taşıdık. 2011 yılı içinde 3 uçağı daha filomuza dâhil ediyoruz.
Ücretsiz gezici sağlık hizmetleri tüm yurda yayılmıştır.
Bu gelişmeler neticesinde sağlık hizmetlerinde vatandaşlarımızın memnuniyet oranı yüzde 39'dan yüzde 73'e ulaşmıştır.


Değerli Milletvekilleri,
Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi sadece kendi halkımız için değil, bölge ülkeleri için de cazip bir sağlık üssü haline getireceğiz.
Vatandaşlarımızı hastalıktan ve yüksek tedavi maliyetlerinden korumak için kapsamlı bir Koruyucu Sağlık Stratejisini hayata geçireceğiz.
Hizmet kalitesini artırmak ve maliyet-etkin sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla inşasına başladığımız “Şehir Hastanelerini” ülkenin dört bir tarafına yaygınlaştıracağız.
Toplum temelli sağlık hizmetlerini geliştirmeye devam edeceğiz. Yurt sathında oluşturulacak 29 sağlık bölgesinde, istisnalar hariç, hastaların diğer bölgelere gitmesini gerektirmeyecek seviyede gelişmiş bir hizmet altyapısı kurmuş olacağız.
Bugün 120 bin olan doktor sayısını 2015'te 130 bine çıkaracağız. Şuanda 163 bin olan ebe hemşire sayısını 2015'te 238 bine çıkaracağız.
2002 yılında hastanelerimizdeki en fazla iki yataklı, banyolu ve tuvaletli nitelikli yatak oranı yüzde 9 iken, bugün yüzde 30'dur. 2015 yılında nitelikli yatak oranını yüzde 45’e yükselteceğiz.
Aile hekimi başına ortalama 2015'te 3.200 nüfusun düştüğü bir yapıyı gerçekleştireceğiz.
Koruyucu sağlık, tedavi ve bakım hizmetlerinde sağlanan ilerlemelerle, hamileliğe bağlı anne ölüm oranını ve bebek ölüm oranını daha da düşük seviyelere çekeceğiz.
Tütün, alkol, uyuşturucu ve diğer madde kullanımlarını azaltmak için risk faktörleri ile mücadeleye devam edeceğiz. Halen 15 yaş üstündeki her 100 insanımızdan 27'si sigara içiyor. Biz bunu 2015'te yüzde 23'ün altına indireceğiz.
Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel faaliyeti teşvik ederek her yüz yetişkin arasında 32 olan obez oranını 2015'te 30'un altına indireceğiz.
Evde bakım ve tele-tıp gibi uygulamalarla sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak, maliyetini düşüreceğiz.
Yeni dönemde, tüm bu dönüşümün merkezinde yer alan Sağlık Bakanlığımızın düzenleyici, denetleyici ve yönlendirici fonksiyonları daha da güçlendirilecektir.
Sağlıkta dönüşüm programıyla gerçekleştirdiğimiz daha adil ve daha kolay ulaşılabilir sağlık hizmetlerinin sunumunda baş aktör olan sağlık personelimizin çalışma standartlarını düzenleyen ve memnuniyetlerini artıracak yenilikler yapılacaktır.
Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla, demografik yapıyı, gelişen tıbbi teknolojiyi ve klinik yöntemleri dikkate alarak, sağlık sistemimizin finansal yapısının sürdürülebilirliği güçlendirilecektir.YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması