5 Yıldızlı Doktor Nasıl Olur ?

Dünya değiştikçe hekimlik de değişiyor. Hizmet alanların algı ve beklentilerine göre yeniden şekilleniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1996 yılında hekimlerde bulunması gereken özellikleri “beş yıldızlı doktorlar” olarak tanımlamıştı.

5 Yıldızlı Doktor Nasıl Olur ?
Diğer taraftan ise hekimlerde bulunması gereken bu özellik sağlık sisteminin doğasını belirlemede önemli rol oynuyor. 
 
 
DSÖ’den Dr. Charles Boelen,  sağlık sistemi ve hekimlerde bulunması gereken özelliklerle ilgili bir yazı yazmıştı. Boelen,  yazısında şunlara yer vermişti:
 
 
İstekler çatışıyor!
 
Dünyanın büyük bölümünde sağlık hizmeti alanlar, bu hizmeti sağlayanlar ve finanse edenler bir reform ihtiyacı olduğunun farkındalar. Ancak, öncelikleri ve beklentileri farklılık gösteriyor. Örneğin; hizmet alanlar yüksek kalitede sağlık hizmeti sağlayan yeterli sayıda merkez istiyorlar. Sağlık profesyonelleri bilgi ve birikimlerini artırmak ve bağımsız bir şekilde en iyi olası bakımı sağlamak istiyorlar. Sigorta şirketleri ise tüm vatandaşlar için maliyet-etkin bakım istiyorlar.
 
 
Sağlık sisteminde neler bulunması gerekiyor? 
 
 İlgi: Her ne kadar farklı toplumlarda ya da aynı toplumdaki farklı gruplarda öncelikler farklılık gösterse de primer ilgi en müşkül durumdakilere ve en sık rahatsızlıklara yönlenmelidir. Aynı zamanda bu öncelikleri belirlemek için organize bir çalışma yapılmalıdır. Bu önceliklerin evrensel yönleri de olmalıdır.  Alma-Ata Deklarasyonu’nda bahsedildiği gibi bu öncelikler birinci basamak sağlık hizmetlerini, halk sağlığı hizmetlerini ve elzem ilaçlara erişimi içermelidir.  
                 
 
Kalite: Kanıta dayalı tıbbın ve uygun teknolojinin kullanımı, kapsamlı, devamlı ve kişinin sorununa göre bireyselleştirilmiş sağlık hizmetleri, teknik imkânlar ve konforlu şartlar.
 
 
Maliyet-etkinlik: Sağlıkta uzmanlaşma, pahalı prosedürlerin kullanımı, hastanelere daha fazla müracaat etme, kişilerin daha kaliteli sağlık hizmeti talep etmesi maliyetleri artırıyor. Bu durum gelecekte de sürecek ve hatta artacak. Bu ihtimal sağlık finansörlerini endişelendiriyor ve bir an önce kaliteyi gözeterek maliyeti düşürebilen bir reformun gerekliliğinin altını çiziyorlar. Bu konu tüm hükümetlerin önceliği, ancak sağlığın bozulması pahasına sağlığa ayrılan bütçelerin giderek düşüyor olduğu da bir gerçek. Maliyet-etkin sağlık sistemi demek, kaynaklarını en iyi kullanan sistem demek. Kaynakların derecesi ne olursa olsun maliyet-etkin bakım sağlanabilir. 
 
 
Eşitlik: Yüksek kalitedeki sağlık hizmetine herkesin ulaşabilmesini sağlama çabası. DSÖ’nün “Herkes İçin Sağlık Küresel Stratejisi” şunu diyor: Tüm insanlar en azından çalışıp üretim yapabilecekleri ve yaşadıkları toplumun sosyal hayatına aktif olarak katılabilecekleri ölçüde sağlıklı olmalılar. Bunun için herkes birinci basamak sağlık hizmetine ulaşabilmeli ve bazı durumlarda daha kapsamlı hizmetlere erişebilmeli. Burada kişinin ayrıcalıkları değil ihtiyaçları belirleyici olmalı.
 
 
Beş yıldızlı doktor!
 
DSÖ’nün “beş yıldızlı doktor” tanımı ise şu özellikleri içeriyor:
 
• Bakım sağlayan
• Karar veren
• İletişim kuran
• Toplum lideri olan
• Yöneten 

Medimagazin
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER