4 ilin valisi değişti

4 ilin valisi değişti

4 ilin valisi değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre, Bitlis Valisi Orhan Öztürk ve Muş Valisi Vedat Büyükersoy merkeze alınırken, Çanakkale Valisi Ahmet Çınar Bitlis Valiliği'ne, Uşak Valisi Seddar Yavuz da Muş Valiliği'ne getirildi.

Kararnameye göre İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Hamza Erkal Çanakkale Valiliği'ne ve Osmangazi Kaymakamı Ahmet Okur ise Uşak Valiliği'ne atandı.

ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2015/7991

Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen görevlere atanması; İçişleri Bakanlığının 3/8/2015 tarihli ve 12012 sayılı yazısı üzerine, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 


ATAMA KARARLARI

Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/558

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Serkan TARANOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

24/8/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLUNihat ZEYBEKCİ

BaşbakanEkonomi Bakanı

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/561

1 - Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sadık KÜÇÜKGÜNAY'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

24/8/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLUMehmet Mehdi EKER

BaşbakanGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/573

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çay İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Ziya ALİM'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

24/8/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLUMehmet Mehdi EKER

BaşbakanGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/575

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Pervin TÖRE'nin atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

24/8/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLUNabi AVCI

BaşbakanMilli Eğitim Bakanı


ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2015/8041

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda boş bulunan Başkanlığa ekli listede adı belirtilen kişinin atanması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 19/8/2015 tarihli ve 56679 sayılı yazısı üzerine, 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

19/8/2015 TARİHLİ VE 2015/8041 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI SOYADIGÖREVİ

Dr. Ömer Fatih SAYANBaşkan (Üyeliğinin kalan süresi için görev

yapmak üzere)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması